Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Video)

04/09/20203:03 CH(Xem: 8921)
Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Video)
PHẬT HỌC CĂN BẢN 
HT. GIỚI ĐỨC 

PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ NHẤT | 29/08/2020
PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ HAI | TỨ DIỆU ĐẾ (BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 12/9/2020 

PHẬT HỌC CĂN BẢN TUẦN 4 | TỨ DIỆU ĐẾ (PHẦN 2 - BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 19/9/2020
 
.
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 59896)
17/08/2010(Xem: 115945)
16/10/2012(Xem: 58681)
23/10/2011(Xem: 63128)
01/08/2011(Xem: 314375)
28/01/2011(Xem: 242251)
Xong một kiếp người, cho dù là vương bá hay dân dã, thánh nhân hay phàm tục, đời hay đạo…được chấm dứt bằng sự thương tiếc hay lạnh lùng; tiễn đưa đình đám hay tẻ nhạt, sau đó, dư âm là gì?
Hay tin Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN viên tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã trở về Tổ đình Viên Minh tưởng niệm.