Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)

20/06/20233:03 SA(Xem: 19399)
Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)
PHẬT HỌC CĂN  BẢN
HT. Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(In lần thứ ba – có bổ sung)
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng


Phật Học Căn Bản -  HT. Giới ĐứcPDF icon (4)Phật Học Căn Bản - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

MỤC LỤC

BỐI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
THỜI ĐỨC PHẬT 
SƠ LƯỢC VỀ ĐẠO PHẬT 
QUY Y TAM BẢO 
QUY Y PHẬT BẢO 
QUY Y PHÁP BẢO 
QUY Y TĂNG BẢO 
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI HIỂU BIẾT SAU
KHI QUY Y TAM BẢO
ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
NGŨ GIỚI (Pañca- sīla) 
BÁT QUAN TRAI GIỚI 
ĐẠO PHẬT VỚI SỰ THỜ CÚNG 
SÁM HỐI, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT 
MƯỜI NGHIỆP LÀNH (Dasa- Kusaladhamma) 
NHỮNG CẢNH GIỚI 
TỨ NHIẾP PHÁP (Cattāra-saṅgāha-vatthu) 
SÁU PHÁP HÒA KỈNH 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattāra-appamaññā) 
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO 
HIỆN TƯỢNG CHẾT VÀ TÁI SANH 
NGŨ UẨN (Pañca-khandha) 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Paticca-samuppāda) 
TỨ DIỆU ĐẾ (Cattāra-ariya-sacca) 
MƯỜI BA-LA-MẬT (Dasa-pāramī) 
BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 
TỨ NIỆM XỨ (Cattāra - satipaṭṭhāna) 
TỨ CHÁNH CẦN (Cattāra sammappadhāna).
TỨ NHƯ Ý TÚC (Cattāra - iddhipāda) 
NGŨ CĂN - NGŨ LỰC (Pañcindriya - Pañcabala) 
THẤT GIÁC CHI (Satta-bojjhaṅga) 
BÁT CHÁNH ĐẠO (Aṭṭhaṅgika-magga) 
PHỤ LỤC
THẤY NGAY LẬP TỨC (Con Đường Duy Nhất: Ekāyana) 
NGUYỆN LỰC (Adhiṭṭhāna) 
TÂM TÁNH VÀ SỰ TU TẬP 
THIỀN ĐỊNH (Samatha-bhāvanā) 
HƠI THỞ ĐỊNH 
HƠI THỞ TUỆ 

PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ NHẤT | 29/08/2020
PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ HAI | TỨ DIỆU ĐẾ (BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 12/9/2020 
PHẬT HỌC CĂN BẢN TUẦN 4 | TỨ DIỆU ĐẾ (PHẦN 2 - BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 19/9/2020
 
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
31/08/2016(Xem: 56146)
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?