Ngôi Nhà Duy Nhất Của Chúng Ta - Đức Đạt Lai Lạt Ma (Video)

12/02/20214:24 CH(Xem: 3349)
Ngôi Nhà Duy Nhất Của Chúng Ta - Đức Đạt Lai Lạt Ma (Video)
NGÔI NHÀ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TA
Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc nhở chúng ta rằng hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, vì vậy chúng ta phải thực hiện các bước để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Ngài quan tâm đến việc hỗ trợ những nỗ lực của giới trẻ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng khí hậu.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana