Phụng tán Thiền sư Thích Nhất Hạnh

24/01/20225:06 SA(Xem: 1821)
Phụng tán Thiền sư Thích Nhất Hạnh

blank
Hội Đồng Hoằng Pháp
Phật Lịch 2565 Hannover, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Kính gửi: Chư Tôn Đức Tăng Ni Tổ Đình Từ Hiếu, Huế,Việt Nam

Cùng các Đạo Tràng Mai Thôn(Pháp), Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu(Đức) và các Đạo Tràng trực thuộc Làng Mai của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Chúng tôi xin thừa hành ý chỉ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi nén tâm hương qua cặp liễn chữ Nôm nầy để cung tiễn Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, viên tịch vào ngày 22.1.2022 tại Tổ Đình Từ Hiếu và nguyện cầu Giác Linh Ngài được: sanh nhi vô sanh, diệt nhi vô diệt.

佛歷二千五百六十五年歲次新丑十二月吉日

Phật lịch nhị thiên ngũ bá lục thập ngũ niên tuế thứ tân sửu thập nhị nguyệt cát nhật 

新圓寂梅村禪派禪主禪林宗象上壹下行長老 和尙座前證明

奉讚

TÂN VIÊN TỊCH MAI THÔN THIỀN PHÁI THIỀN CHỦ THIỀN LÂM TÔNG TƯỢNG 
THƯỢNG NHẤT HẠ HẠNH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỌA TIỀN CHỨNG MINH
PHỤNG TÁN

  印俸畑禪

𠀧𡎝𪠞𧗱𤐝𨁪

Sương mai in bóng đèn Thiền

Ba cõi đi về soi dấu Tổ

越南佛教統一教會, 弘法會同

Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội - Hoằng Pháp Hội Đồng

比丘釋如典 正書記大眾等同稽首

Tỳ-kheoThích NhưĐiển Chánh Thư ký, Đại chúng đẳng đồng khể thủ

 thich nhu dien - ấn dấu

Tạo bài viết
18/10/2010(Xem: 43242)
18/01/2012(Xem: 26477)
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).
Nói đến giới luật là nói đến hệ thống các quy định về chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử, cũng như các hoạt động mang tính nội bộ, đặc thù của Tăng sĩ Phật giáo nói riêng và Tăng đoàn nói chung. Giới luật ấy chia làm hai phần, gồm giới và luật. Hai phần này có quan hệ khắng khít, mật thiết với nhau trong quá trình hành và trì giới luật của các vị thọ Đại giới: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni.
Sáng 21-4 (21-3-Nhâm Dần), tại chùa Thiên Mụ - TP.Huế, môn đồ đệ tử Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 30 năm (1992-2022) ngày ngài viên tịch.