Bồ Tát Quan Âm Hay Bồ Tát Quang Âm (Avalokitesvara Sound Or Light & Sound?)

09/03/20225:02 SA(Xem: 1259)
Bồ Tát Quan Âm Hay Bồ Tát Quang Âm (Avalokitesvara Sound Or Light & Sound?)
BỒ TÁT QUAN ÂM HAY BỒ TÁT QUANG ÂM
AVALOKITESVARA SOUND OR LIGHT & SOUND?
(Lê Huy Trứ)
tuong quan am tai chua but thapquan the am bo tat
PDF icon (4)Avalokitesvara

Avalokitesvara is described along with Mahasthamaprapta as one of the two bodhisattvas in Sukhavati, the pure land of the Buddha Amitayus. Both of them are described as the source of the light (Quang) that illumines the pure land. They also teach the devotees of Amitayus, adapting their techniques of sound (Âm) to the understanding of the listeners. 
Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.