Bồ Tát Quan Âm Hay Bồ Tát Quang Âm (Avalokitesvara Sound Or Light & Sound?)

09/03/20225:02 SA(Xem: 2363)
Bồ Tát Quan Âm Hay Bồ Tát Quang Âm (Avalokitesvara Sound Or Light & Sound?)
BỒ TÁT QUAN ÂM HAY BỒ TÁT QUANG ÂM
AVALOKITESVARA SOUND OR LIGHT & SOUND?
(Lê Huy Trứ)
tuong quan am tai chua but thapquan the am bo tat
PDF icon (4)Avalokitesvara

Avalokitesvara is described along with Mahasthamaprapta as one of the two bodhisattvas in Sukhavati, the pure land of the Buddha Amitayus. Both of them are described as the source of the light (Quang) that illumines the pure land. They also teach the devotees of Amitayus, adapting their techniques of sound (Âm) to the understanding of the listeners. 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana