Công Đức Của Người Tỏ Lòng Tôn Kính Đức Phật

21/08/20225:15 SA(Xem: 3005)
Công Đức Của Người Tỏ Lòng Tôn Kính Đức Phật

CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI TỎ LÒNG TÔN KÍNH ĐỨC PHẬT
(Trích từ bài kệ Pháp Cú 195 và 196)
Tâm Anh chuyển ngữ

 

hoa sen vangBài kệ Pháp cú195:

Bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đáng được tôn kính, cho dù họ là Đức Phật hay đệ tử của Ngài - những người đã vượt qua những chướng ngại (để phát triển trí tuệ) và thoát khỏi những phiền muộn, ưu sầu.

 

Bài kệ Pháp cú 196:

 Công đức của một người tỏ lòng tôn kính đối với những người đã giải thoát khỏi các tham ái, kiêu ngạotà kiến, các công đức như vậy không ai có thể đo lường được, dù nhiều hay ít.

 

Câu chuyện về Bảo tháp vàng của đức Phật Ca Diếp (Kassapa)

 

Trong khi du hành từ Thành Xá Vệ (Savatthi) đến thành Ba La Nại (Baranasi), đức Phật đã thốt ra câu kệ (195) và (196) của cuốn sách này, liên quan đến một Bà la mônbảo tháp bằng vàng của đức Phật Ca Diếp (Kassapa).

 

Vào một dịp nọ, trong khi đức Phật và các môn đồ của Ngài đang trên đường đến thành Ba La Nại (Baranasi), họ đã đến một cánh đồng nơi có một đền thờ thần linh. Không xa điện thờ, một bà la môn đang cày ruộng, nhìn thấy bà la môn  đức Phật sai Tôn giả A Nan gọi người Bà la môn đến. Khi đến nơi, người bà la môn chỉ đảnh lễ ngôi đền chứ không đảnh lễ đức Phật. Đức Phật dạy: “Này Bà la môn, bằng cách tỏ lòng thành kính với ngôi đền, ngươi đang làm một việc có công đức.” Điều đó làm cho Bà la môn rất vui. Sau khi đưa vị Bà la môn này vào cảnh thuận lợi của tâm trí, bằng công năng của mình, đức Phật đã dùng thần thông hóa hiện một quả núi bằng vàng giữa không trung, nơi ấy hiển hiện bảo tháp vàng của  đức Phật Ca Diếp. Sau đó, đức Phật giải thích cho các Bà la môn và các Tỳ kheo khác rằng có bốn hạng người xứng đáng có một bảo tháp. Đó là: Các vị Phật (Tathagatas) đáng kính trọng; Bích Chi Phật; A La Hán và  Chuyển Luân Vương.

 

Ngài cũng nói với họ về ba loại bảo tháp được dựng lên để tôn vinh bốn hạng người này. Các bảo tháp cất giữ xá lợi; các bảo tháp thờ các di tích kỷ niệm; và các bảo tháp nơi cất giữ các vật dụng cá nhân như y phục, bình bát ...của những người được tôn kính, đó được gọi là Paribhoga cetiya. Cây bồ đề cũng được bao gồm trong những di tích kỷ niệm. Sau đó đức Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng tôn kính đối với những vị đáng được tôn kính.

 

Và Ngài dạy trong bài kệ như sau:

 

Câu 195:

Cúng dường bậc đáng cúng dường

Chư Phật hoặc đệ tử

Các bậc vượt ký luận

Đoạn diệt mọi sầu bi

 

Câu 196:

Cúng dường bậc như vậy

Tịch tịnh không sợ hãi

Các công đức như vậy

Không ai ước lượng được

 

Vào cuối bài pháp, Bà la môn đã đạt được sơ quả (Sotapattri). Bảo tháp của đức Phật Ca Diếp (Kassapa) vẫn có thể nhìn thấy trong bảy ngày nữa và mọi người tiếp tục đến bảo tháp để tỏ lòng tôn kính, cúng dường. Sau bảy ngày, theo ý của đức Phật, bảo tháp biến mất và nơi đó ngôi đền đá  được dựng lên để kỷ niệm. Có tám mươi bốn ngàn người trong chúng hội được pháp nhãn thanh tịnh.


Đọc kinh Pháp Cú 
https://thuvienhoasen.org/p15a10353/kinh-phap-cu-dhammapada-da-ngu-viet-anh-phap-duc 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)