The Huyền Không Sơn Thượng Pagoda

11/06/20234:26 SA(Xem: 654)
The Huyền Không Sơn Thượng Pagoda

 

THE HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG PAGODA

 Author: Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 Translated by Nguyên Giác


minh duc trieu tam anh 1

 

Simply be monks with bare hair and bare feet, holding bowls to beg for food, like the Buddha was.

Don't amass wealth, gold, silver, power, or status.

Let go of everything.

We beg for food, so there is nothing in life to puff about, brag about, or be proud of.

Our bodies must be seen as rags.

These are rags that can be wiped or tossed anywhere.

Mendicants asking for food must maintain total equality between rich and poor, aristocracy and lowliness.

We try to practice well, hoping that the results will be like dust on the heels of the Buddha and his holy disciples.

(The Elder Most Venerable Giới Đức)

 

.... o ....

 

Huyền Không Sơn Thượng

 

Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

Chư Tăng đầu trần chân đất, ôm bát đi xin ăn giống như thời đức Phật còn tại tiền

Không tích lũy của cải, vàng bạc, quyền lực địa vị gì cà.

Xả buông tất cả.

Chúng Ta là kẻ xin ăn thì không có gì là ngã mạn, kênh kiệu tự cao với đời.

Phải coi cái thân của chúng ta giống như miếng giẻ rách.

Miếng giẻ rách người ta chùi chỗ nào, quăng chỗ nào cũng được.

Người khất sĩ đi xin ăn phải hoàn toàn giữ tâm bình đẳng giữa giầu, nghèo, sang, hèn.

Chúng ta cố gắng tu tập cho tốt mong rằng chỉ như hạt bụi bám trên gót chân đức Phật và Chư Thánh đệ tử mà thôi.

(Trưởng lão HT. Giới Đức)

 

Nguồn:

https://thuvienhoasen.org/a39466/huyen-khong-son-thuong

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana