Huyền Không Sơn Thượng

10/06/20235:45 SA(Xem: 2431)
Huyền Không Sơn Thượngminh duc trieu tam anh 1Chư Tăng đầu trần chân đất, ôm bát đi xin ăn giống như thời đức Phật còn tại tiền

Không tích lũy của cải, vàng bạc, quyền lực địa vị gì cà.

Xả buông tất cả.

Chúng Ta là kẻ xin ăn thì không có gì là ngã mạn, kênh kiệu tự cao với đời.

Phải coi cái thân của chúng ta giống như miếng giẻ rách.

Miếng giẻ rách người ta chùi chỗ nào, quăng chỗ nào cũng được.

Người khất sĩ đi xin ăn phải hoàn toàn giữ tâm bình đẳng giữa giầu, nghèo, sang, hèn.

Chúng ta cố gắng tu tập cho tốt mong rằng chỉ như hạt bụi bám trên gót chân đức Phật và Chư Thánh đệ tử mà thôi.

(Trưởng lão HT. Giới Đức)


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13149)
23/02/2023(Xem: 2709)
29/12/2022(Xem: 3603)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana