Happiness in the dark/Hạnh Phúc Trong Bóng Đêm (Song Ngữ)

20/09/20234:01 SA(Xem: 1124)
Happiness in the dark/Hạnh Phúc Trong Bóng Đêm (Song Ngữ)

 

HAPPINESS IN THE DARK

Author: Thích Thái Hòa
Translated by Nguyên Giác

 

thich thai hoaThere is nothing in the world that is truly suffering, and suffering is merely an illusion created by humans. The illusions of individuals and communities have created vast oceans of suffering for themselves and their world.

Therefore, the material world is merely a tool to assist people in living, rather than a replacement for their lives. If anyone thinks that material possessions are the ultimate source of happiness, they will be deceived by an illusion. It was their hallucinations that caused them to suffer.

You should know that while material things have provided you with comfort, they have also deprived you of many other comforts. Material possessions can bring you happiness, but they can also detract from your overall sense of happiness. As much as they claim to alleviate poverty for you, they themselves are causing you to feel hungry, anxious, and afraid.

You can see many wealthy individuals around you, living amidst piles of bricks, cement, and iron pillars, yet they are spiritually starved and struggling. Meanwhile, a person who is spiritually fulfilled may lack material possessions. When this person is hungry, they eat; when they are thirsty, they drink; and when they are tired, they rest. Those who only receive what life gives them are deeply grateful for it. If they can contribute anything meaningful to life, it belongs to life and not to them.

People who reject materialistic pursuits may be considered unconventional, while those who excessively prioritize material possessions are likely to be discontented individuals. The first group must be crazy because their lives have been turned upside down. The second group must be distressed because they desire to be at ease, yet their bodies and minds constantly bear the burdens of silence, lack of knowledge, inability to express themselves, indifference, and selfishness.

So what? Reject? - No! Clinging? - No! Neither reject nor cling to it, but cherish and use it as a means of life, not as an end.

So, what is the ultimate goal of life? The ultimate goal of life is enlightenment.

The highest enlightenment is knowing that what we have and cherish today is constantly disappearing in each moment of its existence. It doesn't disappear into nothingness but rather continues to recreate its causal conditions. And its cause and effect are present, but they are not constant or permanent. It is permanent right where it is impermanent: itself. And it transforms into its own constant.

If you examine yourself and perceive your life with a sense of enlightenment, you will come to realize that you do not possess an individual, distinct, and inherently existing self. The concept of a unique and self-existent self is merely an illusion.

You see, it is an illusion when your hand is never just a hand that exists alone; rather, it coexists with others. It exists within the bones, the flesh, the nervous system, the blood of the heart, its parents, its own cause and effect, and life.

If you are enlightened in such a way, your perception and comprehension of yourself and your life will expand both in breadth and depth. Your genuine love for all beings also stems from that enlightenment.

Then your happiness is love. The greater the love, the greater the happiness. The deeper and more affable the love, the more sublime and wonderful your happiness will become.

To put an end to all disputes and suffering experienced by individuals and communities, all you need to do is practice the following words, "Don't fall into the illusion."

Why?  Because the illusion of a self-existent self creates your desires, frustrations, and hatred. Your busy life, greed, frustration, hatred, and suffering have been created by these illusions. Since then, the illusion has propelled you into a race of busyness in search of happiness in the darkness. However, the illusion serves as both a coach and a supporter, urging you to persevere in the dark.

Thích Thái Hòa

(Library of the Ancient Dharma Thích Thái Hòa)

 

 

.... o ....

 

HẠNH PHÚC TRONG BÓNG ĐÊM

 Thích Thái Hòa

 

Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người. Những ảo giác của con người cá nhâncon người cộng đồng đã tạo nên những khổ hải cho chính họ và thế giới của họ.

Vì vậy, thế giới vật chất chỉ là những dụng cụ giúp con người sống mà không phải thay thế cho con người để sống. Nếu ai cho rằng, vật chấtcứu cánh của hạnh phúc, người ấy sẽ bị rơi vào cạm bẫy của ảo giác. Chính những ảo giác của họ đã làm cho họ khổ đau.

Ta nên biết rằng, những vật chất đã giúp cho ta tiện nghi bao nhiêu, thì ta cũng bị chính nó gây ra cho ta mất tiện nghi bấy nhiêu. Nó giúp cho ta bao nhiêu hạnh phúc, thì nó cũng lấy mất hạnh phúc của ta bấy nhiêu. Nó giải phóng sự đói nghèo cho ta bao nhiêu, thì chính chúng cũng đang làm cho ta đói nghèo, lo lắngsợ hãi bấy nhiêu.

Một đời sống sung mãn về vật chất đang hấp hối và giãy giụa trên những đống ngói gạch, xi măng, cột sắt là vì chúng đang bị đói nghèo bởi đời sống tinh thần. Và một người sung mãn về đời sống tinh thần, họ nghèo vật chất đến nỗi, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nằm. Họ chỉ biết nhận vừa đủ những gì từ cuộc sống cho họ, và họ biết cám ơn cuộc sống một cách sâu sắc. Và, nếu họ có làm được điều gì hữu ích cho cuộc sống, thì chính cái ấy là của cuộc sống mà không phải của họ.

Từ chối đời sống vật chất là một người điên, nhưng bám víu vào đời sống vật chất là một kẻ khốn nạn. Điên, vì chính đời sống của nó đã bị đảo lộn. Khốn nạn, vì nó muốn thảnh thơi mà thân và tâm của nó luôn luôn mang vào những khối nặng lầm lì, vô tri, không biết nói, không biết cười, không biết cảm thông và sẻ chia.

Thế thì sao? Từ chối ư? – Không! Bám víu ư? – Không! Không từ chối mà cũng không bám víu, mà hãy trân trọngsử dụng nó như là những phương tiện của cuộc sống mà không phải là cứu cánh.

Vậy, cứu cánh của cuộc sống là gì? Cứu cánh của cuộc sống chính là sự giác ngộ.

Giác ngộ cao nhất, là biết được rằng, những gì ta đang có và đang trân quí hôm nay, chính những cái ấy, tự nó đã và đang biến mất trong từng khoảnh khắc hiện hữu của chính nó. Nó biến mất không phải để trở thành hư vô, mà để tiếp tục tái lập trong những điều kiện nhân quả của nó. Và nhân quả của nó còn đó, nhưng không phải bất biến và thường tại. Nó thường tại ngay ở nơi cái không thường tại của chính nó. Và nó chuyển biến ngay nơi cái bất biến của chính nó.

Ta hãy nhìn bản thân ta, đời sống của ta bằng con mắt giác ngộ, ta sẽ nhận ra rằng, ta không có bất cứ một cái ta nào riêng biệt, độc tồn và tự hữu. Cái ta độc tồn và tự hữu chỉ là những ảo giác.

Không ảo giác sao được? Khi mà bàn tay ta chưa bao giờ là bàn tay hiện hữu một mình, mà nó cùng hiện hữu với những cái khác. Nó hiện hữu với xương, với thịt, với hệ thần kinh, với máu tim, với cha mẹ, với nhân duyên nghiệp quả của chính nó và với cuộc đời.

Nếu giác ngộ được như thế, tầm nhìn và sự hiểu biết của ta đối với bản thân mình, đối với cuộc sống của mình càng ngày càng rộng lớn và sâu sắc. Tình thương chân thực của ta đối với mọi người và mọi loài, cũng từ nơi sự giác ngộ ấy mà sinh khởi và lớn rộng.

Bấy giờ, hạnh phúc của ta chính là tình thương. Tình thương càng lớn, thì hạnh phúc càng nhiều. Tình thương càng đằm thắm và thẳm sâu, thì hạnh phúc của ta càng trở nên cao thượng và diệu vợi.

 


Muốn chấm dứt mọi tranh chấp và khổ đau của con người cá nhâncộng đồng ta chỉ cần thực tập ba chữ “đừng ảo giác” mà thôi.

 

Vì sao? Vì chính ảo giác về một cái ta tự hữu ấy, đã tạo ra những tham đắm, thất vọng và thù hận cho ta. Đời sống bận rộn, tham đắm, thất vọng, hận thù và khổ đau của ta đã được tạo ra từ những ảo giác ấy. Và từ đó, ảo giác đã đẩy ta vào cuộc chạy đua với bận rộn, để kiếm tìm hạnh phúc trong bóng đêm, mà ảo giác vừa là huấn luyện viên, vừa là cổ động viên, đẩy ta đi dài trong bóng đêm tăm tối!

 

Thích Thái Hòa

(Thư Viện Cổ Pháp Thích Thái Hòa)

 

Nguồn:

https://thuvienhoasen.org/a14160/hanh-phuc-trong-bong-dem-thich-thai-hoa

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana