Mạng Lưới Indra: Phương Thức Giải Quyết Đa Chiều Về Sự Thay Đổi Khí Hậu Bằng Sự Kết Hợp Sự Hiểu Biết Của Khoa Học Với Nguyên l ý Phật Giáo Barry Chernoff Và Jennifer Wheeler

31/08/201012:00 SA(Xem: 22925)
Mạng Lưới Indra: Phương Thức Giải Quyết Đa Chiều Về Sự Thay Đổi Khí Hậu Bằng Sự Kết Hợp Sự Hiểu Biết Của Khoa Học Với Nguyên l ý Phật Giáo Barry Chernoff Và Jennifer Wheeler

MẠNG LƯỚI INDRA: 
Phương thức giải quyết đa chiều về sự thay đổi khí hậu 

bằng sự kết hợp sự hiểu biết của khoa học với nguyên l ý Phật giáo

Barry Chernoff và Jennifer Wheeler

 

 

Thay đổi của khí hậu tạo bởi việc làm nóng toàn cầu đặt ra những thách thức lớn lao nhất với phúc lợi của con người và hành tinh của chúng ta. Thay đổi khí hậu luôn là một đặc tính ngoan cố của trái đất (Houghton 2004). Tuy nhiên, từ thời kỳ cách mạng công nghệ ở những năm 1800, khuynh hướng ấm lên đã trở nên kịch tính hơn. Khi dân số tăng dần thì sự sử dụng những nhiên liệu có chất than cũng tăng hơn và biết đó cảnh quan được bao bọc bởi rừng và thực vật đã giảm nhiều (myers 1979). Cũng như mạng lưới Indra, những liên kết với nhau của nhân loại, yếu tố sinh học và vật lý học tạo nên trang hướng ngày hôm nay. Những kết hợp đó cũng đưa ra những sửa chữa hiệu quả.

Bài viết tập trung vào bốn hậu quả của sự thay đổi khí hậu và đề nghị các cách thức xem xét và tìm đến đáp án. Những đáp án này bao gồm:

Giảm thiểu tốc độ sản xuất thực phẩm
Giảm thiểu nguồn cung của nước uống được
Sự triệt giống của một số sinh vật và hệ sinh thái; và
Những tác động xấu quan trọng đến nhân loại

Một hậu quả chính của sự làm nóng toàn cầu là sự giảm thiểu trong thu hoạch thóc lúa (Brown 2004) và cả được nuôi dưỡng (Wang va Overgaard 2008). Gần đây, Peng và những cộng sự viên (2004) cho thấy hiệu suất gạo giảm đi khoảng 10% cho một độ tăng của nhiệt độ ban đêm. Trái đất lại càng khô cằn hơn (IPCC 2007). Cùng lúc nguồn cung của nước trên thế giới lại giảm đi một cách đáng quan tâm vì sự tăng vọt của nguồn cầu của nước cho việc trồng trọt và công nghệ (Glicker 2007) và xung đột giữa con người cũng tăng hơn (e. g. Georia VS. Florida, the West Bank, etc.). Cây cỏ và thực vật đáp ứng đến những sự thay đổi của khí hậu và những thay đổi nhân tạo khác bằng cách thay đổi sự phân phối và thừa thặng hay trở nên tiệt giống (Thomaset al. 2004). Những hậu quả bất hạnh khác còn là sự lan truyền của bệnh tật (ví du: sốt rét và rét nhiệt đới). Vì những vi khuẩn của bệnh tật này bây giờ có thể sống ở những nơi mà trong quá khứ chúng không sống được vì quá lạnh (Ebi 2006)

Áp dụng những nguyên tắc của Phật giáo có thể cho thấy phương cách mới. Qua đó, nhân loại có thể hiểu rõ hơn những mối đe dọađề xuất ra những phản ứng hiệu quả. Chúng tôi khảo sát những nguyên tắc chính nhưng không vĩnh viễn liên hệ lẫn nhau, sự thông tháilòng trắc ẩn, nghiệp, “non - duality”, và những hành động hợp lý. Thí dụ, bằng sự hiểu biếtchấp nhận những mối liên kết và vòng hoán ngược giữa con người, hệ sinh thái và những quy luật tự nhiên của trái đất chúng ta có thể chuẩn bị thay đổi một cách nhân hậucông bằng. Để làm được điều này, chúng ta phải nhìn một cách rõ ràng những khía cạnh rất phức tạp và rất nhạy cảm của sự thay đổi khí hậu. Chẳng hạn như, nếu như ta đã chấm dứt không tung ra tất cả khí thải (như cac-bon, đio-xyt, mê- tan, vv…) thì khí hậu vẫn tiếp tục nóng hơn vì một nguyên tử cac-bon, dioxyt tồn tại trong bầu khí quyển trung bình đến 60 năm (Houghton 2004, IPCC 2007). Sự tăng trưởng không kiểm soát được của dân số cũng có tác động xấu về khí hậu, thế nhưng đề tài này thường được xem là một cấm kỵ bởi những tổ chức hoạt độngcơ quan chức năng. Nguyên lý Phật giáo đề nghị rằng những khảo sát tận gốc của vấn đề một cách khách quan, vô tư sẽ đưa chúng ta đến cội nguồn của tai họa.

Để chấm dứt, chúng tôi đề nghị những giải pháp cụ thể dựa trên nguyên lý Phật giáo và những vấn đề liên quan đến thay đối của khí hậu như sau: tiêu dùng, nghèo đói và bệnh tật, sự phân phối không đồng đều của tài nguyên thiên nhiênthực phẩm; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Một số sách đã được xuất bản:

2000 Chernoff, B., A. Machado-Allison, P. Willink, J. Sarmiento, S. Bàrrera, N. Menezes and H. Ortega. Fishes of three Bolivian Rivers: Diversity, Distribution and Conservàtion. Interciencia 25(6):273-283.
2000 Chernoff, B., P. W. Willink. Ecological and Geographical Structure in Assemblàges of Freshwater Fishes in the Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil. In Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil, Willink, P. W., B. Chernoff, L. E. Alonso, J. R. Montambàult and R. Lourivàl (Eds.), 82-97, Bulletin of Biological Assessment 18.
2000 Willink, P. W., Chernoff, B., L. E. Alonso, J. R. Montambàult and R. Lourivàl (Eds.) A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil, 306 pp. Bulletin of Biological Assessment 18.
2001 Chernoff, B., P.W. Willink and J. R. Mantambàult (eds.), A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Rio Paraguay Bàsin, Alto Paraguay, Bulletin of Biological Assessment 19.
2001 Chernoff, B., P. W. Willink, M. Toledo-Piza, J. Sarmiento, M. Medina and D. Mandelburger. Testing hypotheses of geographic and habitat partitioning of fishes in the Rio Paraguay. Tr. 82-101. In: Chernoff, B., P.W. Willink and J.R. Montambàult (eds.), A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Rio Paraguay Bàsin, Alto Paraguay, Paraguay. Bulletin of Biological Assessment 19. 
2001 Little, M., C. Bàdgley, C. Beall, M. Bàlick, L. E. Munsterman, K. M. Weiss, T. M. Bert, Chernoff, B., A Framework for a Program in the Human Dimensions of Biodiversity. Biology International 42: 3-15.
2003 Chernoff, B., A. Machado-Allison, K. Riseng, J. R. Montambàult (eds). A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Rio Caura Watershed, Venezuelà. Bulletin of Biological Assessment 28: tr. 282.
2003 Chernoff, B., A. Machado-Allison, P. Willink, F. Provenzano and P. Petry. The Distribution of fishes and patterns of biodiversity in the Caura River Bàsin. Pp. 86-96. In: Chernoff, B., K. Riseng, A. Machado-Allison, J. R. Montambàult (eds). A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Rio Caura Watershed, Venezuelà. Bulletin of Biological Assessment 28.
2004 Chernoff, B., P. W. Willink and A. Machado-Allison. Spatial partitioning of fishes in the Río Paraguay, Paraguay. Interciencia 29(4): 183-192.
2004 Chernoff, B., P. W. Willink, A. Machado-Allison, M. F. Mereles, C. Magalhães, F. A. R. Bàrbosa, and M. Callisto. Distributional congruence among aquatic Plànts, invertebrates and fishes within the Río Paraguay Bàsin, Paraguay. Interciencia 29(4): 199-206.
2005. Làsso, A. Machado-ALlison, D. Taphorn, D. Olàrte, C. Vispo, Chernoff, B., F. Provenzano, O Làsso, A. Cervignon, H. Nakamura, N. Gonzalez, J. Meri, C. Silvera, A. Bonillà, H. Lớpez Rojas, D. Machado-Aranda. The Fishes of the Caura River Bàsin, Orinoco Drainage, Venezuelà: Annotated Checklist. Scientia Guiaianae, 12: 223-245.
2005 Machado-Allison, A., Chernoff, B., F. Provenzano, P. Willink, A. Marcano, P. Petry, and B. Sidlàuskas. Identificaciĩn de areas prioritarias de conservàciĩn en là cuenca del Río Caura. Acta Biologica Venezuelica 22: 37-65.
2005 Willink, P. W., Chernoff, B., J. McCullough (eds.) A Biological Assessment of the Rio Pastaza Bàsin, Ecủador and Peru. Bulletin of Biological Assessment. Quyển 33, Washington, D.C., tr. 168.
2006 Sidlàuskas, B., Chernoff. B., A. Machado-Allison. Geographic and environmental vàriation in Bryconops cf. melànurus (Ostariophysi: Characidae) from the Brazilian Pantanal. Ichthyological Research, 53: 24-33.
2007 Alonso, L., Chernoff, B., and H. Berrenstein (eds). A. Biological Assessment of the Coppename River, Suriname. Bulletin Biological Assessment. Quyển 39, tr. 119.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.
Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy, tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hoá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo.