Những Dòng Tư Tưởng Đẹp (Song ngữ Vietnamese-English)

23/06/20223:15 CH(Xem: 1482)
Những Dòng Tư Tưởng Đẹp (Song ngữ Vietnamese-English)

NHỮNG DÒNG TƯ TƯỞNG ĐẸP
Trích từ tập sách HOÀNG Y LAN của cố Ni trưởng Thích Nữ Thể Quán
Tâm Anh trích và chuyển ngữ

 

lotus-hoa senCó những dòng tư tưởng đẹp thường tiềm tàng trong lòng nhân loại - Thật thế, nếu ai bảo: nhân loại cũng nhiều hạng, những kẻ hại người cướp của, bất hiếu bất mục, khinh khi cả Phật Thánh v.v...thì làm gì  còn có tư tưởng tốt đẹp được?
Nói như vậy là người ta chỉ thấy một khía cạnh nào thôi, chứ thật chưa hiểu thấu toàn diện tâm lý của loài người vậy.
Người ta có thể bất hiếu với cha mẹ thật, song họ lại là người hy sinh tận tụy với con cái. Ném trước mặt cha mẹ vài trăm bạc một cách tức tối khi cha mẹ già ngửa tay xin, nhưng họ lại dám hy sinh phần mình để cho chồng hoặc vợ con tiêu xài bạc vạn; Người ta sở dĩ hại người cướp của cũng không ngoài mục đích cung phụng thê nhi; Phật đồng Thánh đất thì họ khinh lờn thật đấy nhưng đứng trước tượng má đào thì họ lại rất nhã nhặn lễ độ và người ta có thể quỳ trọn ngày để tụng thuộc làu thiên kinh ân ái.
Thì đấy không phải tác dụng của những dòng tư tưởng đẹp là gì? Cũng hy sinh, cũng cúng dường, cũng lễ độ lắm chứ.
Tôi dẫn ra đây một vài nhân vật kỳ lạ hoặc có hoặc không, để chứng minh rằng: Con người dù tán tận lương tâm đến đâu cũng vẫn có những dòng tư tưởng đẹp tiềm tàng trong lòng họ. Song chỉ vì những tư tưởng đẹp ấy nó chỉ thuận một chiều chảy xuôi một mạch vào cái hố dục vọng cá nhân. Đối với toàn thể vũ trụ thì cái hố ấy bé nhỏ quá nhưng người ta lại đào sâu, nên rồi những gì không đẹp nó cũng chảy tuốt vào đấy luôn và ngưng đọng càng nhiều bao nhiêu thì nó lại phát sanh vô số vi trùng tội lỗi để trở lại làm đau khổ họ bấy nhiêu.
Than ôi! Dòng tư tưởng đẹp là nguyên liệu quý để cho ta tạo thành những gì cao đẹp. Khoan nói đến chuyện thành Phật thành tiên, mà hiện tiền cũng làm nên thành tích vẻ vang cho non sông đất nước. Thế mà chỉ vì người ta sử dụng sai chiều, nên trái lại làm nhục nước, lụy nhà, khổ thân, thật đáng tiếc!
Bởi vậy nếu ai biết chặn đứng dòng tư tưởng đẹp trên cái hố dục vọng, thì người ấy dù chưa phải thánh thần chi nhưng cũng thành được vị nhân cao sĩ.
Ta xem những bậc ân nhân của nhân loại đều là những vị đã ngăn được dòng tư tưởng đẹp không cho nó ứ  đọng một chỗ, và có vậy nó mới tung tóe khắp muôn loài được.
Sở dĩ đức Phật Thích Ca ngày nay có đến hai phần nhân loại sùng kínhvạn vật tri ân, là vì Ngài đã khai thông tất cả dòng tư tưởng đẹp lai láng khắp nơi, không để nó cô đọng vào cái hố gia đình cỏn con vậy.
Kính cẩn lật trang lịch sử của Ngài ra xem lại ta thấy: Khi làm thái tử thì Ngài đã hy sinh tình ái, ngai vàng và giang sơn gấm vóc; Khi thành đạo, Ngài lại hy sinh cảnh giới Niết bàn an lạc, bốn năm mươi năm một bình bát muôn nhà (nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vị sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu). Chẳng những Ngài đã ban cái vui Niết bạn an lạc cho chúng sanh, cứu cái khổ sanh tử trầm luân cho nhân loại...mà trên đường hóa độ Ngài đã từng dừng bước để an ủi người gánh phân. Ngài đã từng cúi mình đưa bình bát để nhận một nắm cát của một bé con cúng dường, và Ngài đã tự thân xâu kim cho một bà già hành khất v.v...Tất cả cử chỉ, hành động của đức Phật đều là tác dụng của dòng tư tưởng đẹp cả, nên dù ai nghiêm khắc đến đâu cũng phải nghiêng mình trước trang lịch sử của đức Phật.
Hôm nay xuân về, cả ngàn hoa rừng cỏ nội đều tươi, bởi thấm đậm sương xuân. Tôi thành kính mong cầu tất cả những người con Phật, hãy noi gương từ phụ, khai thông những dòng tư tưởng đẹp ra, dù không được lai láng khắp nơi, thì cũng thấm đượm it nhiều xóm giềng lân lý, dù không thể chia cơm xẻ áo cho nhau đi nữa thì cũng đừng hà tiện với nhau một cái nhìn thân thiện, một lời nói ôn hòa v.v...
Tôi tin chắc giọt nước từ bi ở trong dòng tư tưởng đẹp của người con Phật sẽ làm hoa lòng nhân loại tươi lên như cả mùa xuân vậy.


BEAUTIFUL LINES OF THOUGHT
Tâm Anh
 
There are beautiful lines of thought that are often potential  in humanity. It’s true, If someone said that humanity is also many classes, how can those who harm people, steal property, be unfilial and  despise both Buddha and Saints have good thoughts?
Thus, people only see one aspect of problem, but in fact they don’t fully understand the entire human’s psychology.
People can be unfilial to their parents, but they are sacrificial and devoted to their children. Throwing a few hundred dong in front of their parents angrily when the old parents raised their hands to beg, but they dared to sacrifice to let one’s husband or wife spend a lot of money squanderingly. The reason that they harm others or become robbers is not for the purpose of serving their wives and children. They may  despise the bronze Buddha statue and terracotta Saint statue, but in front of their beloved wives, they are very courteous, polite and they can kneel all day to recite the love scriptures.
Wow! Isn’t that the effect of beautiful lines of thought? They are not only sacrifice but also make offerings politely, right?
I show here some strange characters who are either real or unreal to prove that: No matter how much people care about their conscience, there are still beautiful thoughts hidden in their hearts. But just because of those beautiful thoughts, it only goes one way and flows straight down into the hole of personal lust. For the whole universe that hole is too small but people dig deep, so what is not beautiful, it also flows into it, and the more it freezes, the more it gives rise to countless germ of  sin to come back and hurt them so much.
Alas! Beautiful lines of thought are precious raw materials for us to create beautiful things. Not to mention becoming a Buddha and become a fairy, but now money can also make glorious achievements for the country. But just because people use it  in the wrong direction, on the contrary, it humiliates the country and the family, suffers from it. What a pity!
Therefore, if anyone knows how to stop the flow of beautiful thoughts on the pil of lust, then he or she is not a god but he can also become great people
We consider the benefactors of humanity to be the ones who have prevented the beautiful stream of thoughts from stagnation in a place, thus have spread to all species.
Now, the reason why Shakyamuni Buddha has parts of humanity devoted Him and all things are grateful for, because He has opened up all the beautiful thoughts that spread everywhere, not letting it condense into a small family.
Respectfully turning the page of his history, we see when he was crown prince, He sacrificed his love, the throne, brocade; When He attained enlightenment, He also sacrificed the peaceful realm of nirvana. Not only did He give the joy of Nirvana to living beings, but also save them from suffering of birth and death for mankind…  On the way to conversion, He once stopped to comfort the excrement bearer. He once bowed down to receive a handful of sand from a child as an offering.  And He  himself threaded a needle for an beggar woman….All of the Buddha’s gestures, actions and gestures are the effects of a beautiful stream of thoughts. So no matter how strict anyone is, they must bow before the historical page of the Buddha.
This morning, the flowers in the forest are fresh because they are soaked with spring dew, I respectfully pray that the Buddhists, follow the example from the Buddha, open up beautiful lines of thought, even if they can’t spread everywhere, they will still be more or less absorbed in the neighboring neighbors. Despite not sharing food or clothes, let’s not be misserily a friendly look, a gentle word with each other.
I’m sure the drop of compassion in the beautiful stream of thoughts of a Buddhist will make the flower of humanity’s heart as fresh as springtime.





 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/06/2021(Xem: 3478)
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
"Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.