Sách mới: Pháp Tính Duyên Khởi Phước Nguyên

19/07/20176:27 CH(Xem: 4728)
Sách mới: Pháp Tính Duyên Khởi Phước Nguyên
PHÁP TÍNH DUYÊN KHỞI
Phước Nguyên
*************

KÍNH NGUYỆN


blankTập sách “
Pháp tính duyên khởi” này, con xin nhất tâm:
Hiến cúng Thập phương thường trụ Tam Bảo với đức tin trong sáng và lòng tôn kính vô biên.
Hiến cúng Đức BổnThích-ca Mâu-ni Phật Thế Tôn, vị mà tất cả phẩm tính siêu việt đã thành tựu toàn hảo.
Hiến cúng Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát, vị Đại sĩ toàn diện.
Hiến cúng Sư phụ, bậc Tôn sư
quanh năm bạn ánh đèn”, đã thương xótche chở cho lớn hạt giống pháp trong con.
Kính dâng lên hai đấng sinh thành, đã cho con thân thể để tiếp nhận nguồn pháp vi diệu.
Kính niệm ân chư Thiện hữu tri thức, đã đồng hành trên con đường tuệ giác.
Kính niệm ân đức của tất cả chư vị Thí chủ đã tạo duyên lành cho tập sách này ra đời.

Nguyện cầu chúng sinh
Thấy rõ nguồn mê,
Qua bờ sinh tử,
Đồng thành Chánh giác.

_____________________
TỰA
Lỡ từ lạc bước chân ra
Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn

(Bùi Giáng)
Sự kiện Chư Phật xuất hiệnthế gian không phải để phá hủy những gì thế gian đang có và đang ước vọng: Tài sản, tình yêu, hạnh phúc… nhưng đến để dựng lại những gì đang sụp đổ, nối kết những gì bị đứt lìa. Chư Phật giảng dạy con đường dựng dậy và nối kết đó trên cơ sở lý tính duyên khởiPhật tính bình đẳng, đó là con đường mà những ai có trí trong thế gian cần phải thể nghiệm bằng nội tâm.
Định lý Pháp trụPháp vị trong
kinh Pháp hoa làm cơ sở cho giáo nghĩa Phật tínhPhật tính tức duyên khởi. Lý duyên
khởi, như Long Thọ đã minh giải trong
Mādhyamaka (Trung luận): anirodham anutpādam... pratītyasamutpādam “không
tịch diệt, không hiện khởi... chính là duyên khởi.” Đó là nguyên lý được nhận thức trong mối quan hệ thời gian, nhưng cũng là nguyên lý tồn tại siêu việt khái niệm thời gian.
Tập sách “
Pháp tính duyên khởi” này ra đời không phải là một công trình nghiên cứu, mà chỉ là sự tập hợp một số bài viết nhỏ
của tác giả đã đăng tải trên các trang mạng điện tử, nên nó chỉ mang tính chất như một vài gợi ý và tham khảo cho những ai
đang “
tham thiền học đạo…
Mặc dù trong quá trình biên tập tác giả đã nỗ lực hoàn thiện về nội dung và hình thức, nhưng không sao tránh khỏi những lầm
lẫn ít nhiều trong đây, tác giả xin nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Vậy, cúi xin các bậc Thánh trí duyên khởi mở rộng lòng thương, từ bi mà chỉ giáo cho.
Giải thoát khỏi hạnh phúc của kẻ nô lệgiải phóng khỏi những thần linh, khỏi những sùng bái ngưỡng mộ, không sợ hãi và khiếp đảm, cao cả và cô đơn: đó là ý chí của kẻ chân thực.” (F. Nietzsche)
Chùa Đa Bảo, Phật lịch 2561.
Vô trụ xứ am, giữa mùa An cư Đinh dậu
Tỷ-kheo
Phước Nguyên
cẩn chí.
_________________________________________

MỤC LỤC
KÍNH NGUYỆN.................................................................... 5
TỰA ....................................................................................... 6
MỤC LỤC.............................................................................. 9
GIỚI THIỆU Ý NGHĨA PHÁP TRỤPHÁP VỊ........... 13
1.Tự tính ........................................................................... 15
2. Pháp trụPháp vị....................................................... 16
GIỚI THIỆU SĨ DỤNG QUẢ ............................................. 39
Tiết 1. Định nghĩa............................................................. 39
Tiết 2. Nội dung chủ yếu.................................................. 44
Tiết 3. Nghiệp luận A-tì-đàm và sĩ dụng quả................... 55

Tiết 4. Kết luận................................................................. 64
BẢY LOẠI VỢ TRONG ABIDHARMA ĐỐI CHIẾU VỚI
LUẬT TẠNG....................................................................... 66
I/ Tổng quan ..................................................................... 66
II/ Nội dung chi tiết .......................................................... 69
III/Tổng kết....................................................................... 78
DẪN VÀO VĂN HỌC AVADĀNA PHẬT GIÁO............. 81
Tiết 1 Giới thiệu tổng quát ............................................... 81
Tiết 2 Ngữ nguyên Avadāna............................................. 84
Tiết 3 Các thuyết truyền thống về Avadāna..................... 87
Tiết 4. Những truyện Avadāna ......................................... 92
Tiết 5. Liên hệ giữa Avadāna với Bản sinhBản sự... 101

Tiết 6. Chữ “Avadāna” như tên một bộ kinh.................. 103
Tiết 7. Bộ kinh Avadāna bằng sanskrit .......................... 107
Tiết 8. Bộ Apadānapāḷi của Khuddakanikāya (Tiểu bộ
kinh)................................................................................ 114
Tiết 9. Tính chất của văn học Avadāna.......................... 118
TỔNG LUẬN ĐẲNG LƯU NHÂN – ĐẲNG LƯU QUẢ 119
TỔNG LUẬN Ý NGHĨA MẬT NGỮ HRĪH
............... 132
I. Xuất xứ........................................................................ 132
II.Ngữ nguyên và ý nghĩa............................................... 139
III. Kết luận: phương thức hành trì................................. 144
Phụ lục i.......................................................................... 149
ĐI VÀO BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ................................ 150
1.Phẩm cách Dược sư..................................................... 151
2. Văn bản kinh Dược Sư. .............................................. 152
3. Bản nguyện Dược Sư. ................................................ 155
4. Tiểu kết....................................................................... 159
TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN
THÀNH DUY THỨC........................................................ 161
I. Tiểu dẫn....................................................................... 161
II.Tổng luận.................................................................... 162
III.Tiểu kiết..................................................................... 202
GIỚI THIỆU THUẬN QUYẾT TRẠCH PHẦN .............. 206
I/Khái quát...................................................................... 206

II/Tổng luận.................................................................... 209
III/Tổng kết..................................................................... 227
VIJÑAPTI-MĀTRATĀ, DUY THỨC HAY DUY BIỂU?230
TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN ....................................... 240
I/Định nghĩa.................................................................... 240
II/Phân tích năm uẩn....................................................... 243
III.Nguyên lý duyên khởi: thức - danh sắc..................... 248
IV.Kết luận: chiêm nghiệmthực hành....................... 249
INDEX…………………………………………………...251
THƯ MỤC THAM KHẢO………………………………256
CẢM NIỆM……………………………………...……….259___________________________________
Ghi chú:Tiếp sau tập sách Giới thiệu nguồn gốc A-di-đà, Thầy Phước Nguyên cho ra mắt tác phẩm Pháp tính Duyên khởiQuý Thầy Cô, Phật Tử nào có nhu cầu thỉnh tập sách Pháp tính duyên khởi, xin vui lòng đến tại: Chùa Đa Bảo 51/6 Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11, Saigon, gặp Thầy Chúc Thịnh - sđt: 0938999427, email: chucthinh@yahoo.com.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi