Sách mới: Pháp Tính Duyên Khởi Phước Nguyên

19/07/20176:27 CH(Xem: 4384)
Sách mới: Pháp Tính Duyên Khởi Phước Nguyên
PHÁP TÍNH DUYÊN KHỞI
Phước Nguyên
*************

KÍNH NGUYỆN


blankTập sách “
Pháp tính duyên khởi” này, con xin nhất tâm:
Hiến cúng Thập phương thường trụ Tam Bảo với đức tin trong sáng và lòng tôn kính vô biên.
Hiến cúng Đức BổnThích-ca Mâu-ni Phật Thế Tôn, vị mà tất cả phẩm tính siêu việt đã thành tựu toàn hảo.
Hiến cúng Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát, vị Đại sĩ toàn diện.
Hiến cúng Sư phụ, bậc Tôn sư
quanh năm bạn ánh đèn”, đã thương xótche chở cho lớn hạt giống pháp trong con.
Kính dâng lên hai đấng sinh thành, đã cho con thân thể để tiếp nhận nguồn pháp vi diệu.
Kính niệm ân chư Thiện hữu tri thức, đã đồng hành trên con đường tuệ giác.
Kính niệm ân đức của tất cả chư vị Thí chủ đã tạo duyên lành cho tập sách này ra đời.

Nguyện cầu chúng sinh
Thấy rõ nguồn mê,
Qua bờ sinh tử,
Đồng thành Chánh giác.

_____________________
TỰA
Lỡ từ lạc bước chân ra
Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn

(Bùi Giáng)
Sự kiện Chư Phật xuất hiệnthế gian không phải để phá hủy những gì thế gian đang có và đang ước vọng: Tài sản, tình yêu, hạnh phúc… nhưng đến để dựng lại những gì đang sụp đổ, nối kết những gì bị đứt lìa. Chư Phật giảng dạy con đường dựng dậy và nối kết đó trên cơ sở lý tính duyên khởiPhật tính bình đẳng, đó là con đường mà những ai có trí trong thế gian cần phải thể nghiệm bằng nội tâm.
Định lý Pháp trụPháp vị trong
kinh Pháp hoa làm cơ sở cho giáo nghĩa Phật tínhPhật tính tức duyên khởi. Lý duyên
khởi, như Long Thọ đã minh giải trong
Mādhyamaka (Trung luận): anirodham anutpādam... pratītyasamutpādam “không
tịch diệt, không hiện khởi... chính là duyên khởi.” Đó là nguyên lý được nhận thức trong mối quan hệ thời gian, nhưng cũng là nguyên lý tồn tại siêu việt khái niệm thời gian.
Tập sách “
Pháp tính duyên khởi” này ra đời không phải là một công trình nghiên cứu, mà chỉ là sự tập hợp một số bài viết nhỏ
của tác giả đã đăng tải trên các trang mạng điện tử, nên nó chỉ mang tính chất như một vài gợi ý và tham khảo cho những ai
đang “
tham thiền học đạo…
Mặc dù trong quá trình biên tập tác giả đã nỗ lực hoàn thiện về nội dung và hình thức, nhưng không sao tránh khỏi những lầm
lẫn ít nhiều trong đây, tác giả xin nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Vậy, cúi xin các bậc Thánh trí duyên khởi mở rộng lòng thương, từ bi mà chỉ giáo cho.
Giải thoát khỏi hạnh phúc của kẻ nô lệgiải phóng khỏi những thần linh, khỏi những sùng bái ngưỡng mộ, không sợ hãi và khiếp đảm, cao cả và cô đơn: đó là ý chí của kẻ chân thực.” (F. Nietzsche)
Chùa Đa Bảo, Phật lịch 2561.
Vô trụ xứ am, giữa mùa An cư Đinh dậu
Tỷ-kheo
Phước Nguyên
cẩn chí.
_________________________________________

MỤC LỤC
KÍNH NGUYỆN.................................................................... 5
TỰA ....................................................................................... 6
MỤC LỤC.............................................................................. 9
GIỚI THIỆU Ý NGHĨA PHÁP TRỤPHÁP VỊ........... 13
1.Tự tính ........................................................................... 15
2. Pháp trụPháp vị....................................................... 16
GIỚI THIỆU SĨ DỤNG QUẢ ............................................. 39
Tiết 1. Định nghĩa............................................................. 39
Tiết 2. Nội dung chủ yếu.................................................. 44
Tiết 3. Nghiệp luận A-tì-đàm và sĩ dụng quả................... 55

Tiết 4. Kết luận................................................................. 64
BẢY LOẠI VỢ TRONG ABIDHARMA ĐỐI CHIẾU VỚI
LUẬT TẠNG....................................................................... 66
I/ Tổng quan ..................................................................... 66
II/ Nội dung chi tiết .......................................................... 69
III/Tổng kết....................................................................... 78
DẪN VÀO VĂN HỌC AVADĀNA PHẬT GIÁO............. 81
Tiết 1 Giới thiệu tổng quát ............................................... 81
Tiết 2 Ngữ nguyên Avadāna............................................. 84
Tiết 3 Các thuyết truyền thống về Avadāna..................... 87
Tiết 4. Những truyện Avadāna ......................................... 92
Tiết 5. Liên hệ giữa Avadāna với Bản sinhBản sự... 101

Tiết 6. Chữ “Avadāna” như tên một bộ kinh.................. 103
Tiết 7. Bộ kinh Avadāna bằng sanskrit .......................... 107
Tiết 8. Bộ Apadānapāḷi của Khuddakanikāya (Tiểu bộ
kinh)................................................................................ 114
Tiết 9. Tính chất của văn học Avadāna.......................... 118
TỔNG LUẬN ĐẲNG LƯU NHÂN – ĐẲNG LƯU QUẢ 119
TỔNG LUẬN Ý NGHĨA MẬT NGỮ HRĪH
............... 132
I. Xuất xứ........................................................................ 132
II.Ngữ nguyên và ý nghĩa............................................... 139
III. Kết luận: phương thức hành trì................................. 144
Phụ lục i.......................................................................... 149
ĐI VÀO BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ................................ 150
1.Phẩm cách Dược sư..................................................... 151
2. Văn bản kinh Dược Sư. .............................................. 152
3. Bản nguyện Dược Sư. ................................................ 155
4. Tiểu kết....................................................................... 159
TỔNG LUẬN QUAN ĐIỂM NIẾT-BÀN THEO LUẬN
THÀNH DUY THỨC........................................................ 161
I. Tiểu dẫn....................................................................... 161
II.Tổng luận.................................................................... 162
III.Tiểu kiết..................................................................... 202
GIỚI THIỆU THUẬN QUYẾT TRẠCH PHẦN .............. 206
I/Khái quát...................................................................... 206

II/Tổng luận.................................................................... 209
III/Tổng kết..................................................................... 227
VIJÑAPTI-MĀTRATĀ, DUY THỨC HAY DUY BIỂU?230
TỔNG LUẬN NĂM THỦ UẨN ....................................... 240
I/Định nghĩa.................................................................... 240
II/Phân tích năm uẩn....................................................... 243
III.Nguyên lý duyên khởi: thức - danh sắc..................... 248
IV.Kết luận: chiêm nghiệmthực hành....................... 249
INDEX…………………………………………………...251
THƯ MỤC THAM KHẢO………………………………256
CẢM NIỆM……………………………………...……….259___________________________________
Ghi chú:Tiếp sau tập sách Giới thiệu nguồn gốc A-di-đà, Thầy Phước Nguyên cho ra mắt tác phẩm Pháp tính Duyên khởiQuý Thầy Cô, Phật Tử nào có nhu cầu thỉnh tập sách Pháp tính duyên khởi, xin vui lòng đến tại: Chùa Đa Bảo 51/6 Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11, Saigon, gặp Thầy Chúc Thịnh - sđt: 0938999427, email: chucthinh@yahoo.com.
Tạo bài viết
03/05/2022(Xem: 32560)
Vào thứ Tư, ngày 16-5 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức lễ Vesak lần thứ hai để kỷ niệm sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Năm ngoái là dấu mốc đầu tiên Đại lễ Vesak được đưa vào để tổ chức tại Nhà Trắng khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn tề tựu cùng nhau để thắp nến và cầu nguyện nhân ngày lễ đặc biệt này.
Một buổi nhạc Thiền trang nghiêm, cảm động đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật 15/5/2022 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, California. Nội dung buổi nhạc Thiền là để Tưởng nhớ Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp tròn 100 ngày viên tịch của Thầy. Và cũng trùng hợp: hôm Chủ Nhật cũng là ngày Lễ Phật Đản.
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).