Chương 2: Giảng Dạy Phật Pháp

14/06/20152:17 SA(Xem: 5272)
Chương 2: Giảng Dạy Phật Pháp

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 
Đạo sư với trí tuệ như biển cả - Ocean of Wisdom 

Việt dịch: Tâm Diệu

Chương 2
GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP


Công việc của Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với Phật giáo

Dalai_Lama_speech98_2Vai trò của Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một nhà lãnh đạo tôn giáo rất quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng. Bởi vì điều này, Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để ban bố nhiều thông điệp quan trọng về việc bảo tồn Phật giáo trong xã hội ngày nay.

Những giáo lý này bao gồm:

1. Đảm bảo cho tất cả các Phật tử Tây Tạng được giáo dục về các nguyên tắc cơ bản của Phật giáo

Mặc dù Phật giáo được duy trì tốt trong một số miền đất của Tây Tạng, kiến ​​thức Phật giáo của công chúng vẫn còn nghèo nàm. Do đó, một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy là các Phật tử Tây Tạng phải có  được một nền tảng vững chắc trong các khái niệm Phật giáo trước khi học về các nghi lễ, đó là những gì đã xảy ra theo truyền thống trong quá khứ. Các cách mà ngài muốn đảm bảo điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các tang ni được đào tạo, có kỷ luật, và có khả năng giảng dạy chứ không phải chỉ đơn giản chú trọng về số lượng, cũng như có được công chúng tiếp cận với họ và tìm hiểu về triết lý Phật giáo.

2. Đối xử từ bi với người khác

Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng mục đích của cuộc sống là để được hạnh phúc và để "khám phá những gì sẽ mang lại mức độ lớn nhất của hạnh phúc", như ngài từng nói trong một bài phát biểu. Cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc và yên bình bên trong này, ngài nhớ lại từ kinh nghiệm, là bằng cách trở nên từ bi hơn đối với người khác - đó là, để giúp chữa lành nỗi đau của họ với sự cảm thônglòng tốt.

3. Lồng ghép các khái niệm đối lập thông qua Phật giáo

Chủ nghĩa Cộng sản hiện nay là một vấn đề lớn của Tây Tạng do lịch sử của quốc gia này đối với Trung Quốc. Bởi vì điều này, có rất nhiều sự nhầm lẫn trong số những người Tây Tạng cũng như những người ngoài khi đến nơi họ gán cho niềm tin của họ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng không có một giải pháp đơn lẻ để vấn đề cơ bản của Phật giáo vượt qua đau khổ; đúng hơn, có nhiều con đường để đạt được an bìnhhạnh phúc. Một số trong những con đường này là làm với các nguyên tắc tự do và thống nhất - nguyên tắc mà lần lượt tạo nên bản chất con người. Các Lama liên hệ điều này với dân chủ, họ tin rằng đó là cấu trúc một chính phủ ổn định mà liên kết mọi ngườimang đến cho họ sự tự do lựa chọn. Trong thông điệp này, Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương cho một khái niệm của đạo Phật trong khi cũng khuyến khích người dân Tây Tạng cùng sống chung với những người khác.

Thống Nhất: Cùng chung sống với người khác

dalai lama interfaithPhật giáo là một tôn giáo trong đó nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình. Kết quả là, những người theo giáo lý của đạo Phật thường có thái độ khoan dung với các tôn giáo khác - họ không buộc người khác phải làm theo niềm tin của riêng của họ, mặc dù họ có thể cố gắng thuyết phục những người này thay đổi niềm tin. Một ví dụ đáng chú ý của việc đổi đạo qua Phật Giáo phổ biến rộng rãi có thể được tìm thấy dưới thời trị vì của vua Asoka của Ấn Độ, trong đó các nhà truyền bá Phật giáo được cử đi dọc tuyến đường thương mại đã có một tác động sâu sắc ở châu Á khi họ chuyển đổi đạo những người mà họ gặp trên cuộc hành trình của họ. Cuối cùng Phật giáo đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - về cơ bản toàn bộ khu vực Đông Nam châu Á. Làm thế nào mà một tôn giáo phổ thôngphổ biến rộng rãi như vậy đã được truyền bá một cách hài hoà và an lạc hàng ngàn năm trong thế giới hiện đại từ con mắt của Đức Đạt Lai Lạt Ma?

Trong thế giới tin tức, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tăng lên một vị thế cao. Để truyền bá thông điệp của mình và tình hình Tây Tạng, ngài đã và vẫn đang du hành khắp nơi trên thế giới, nói chuyện với mọi người qua các bài diễn vănthường xuyên giảng dạy công cộng. Ngài đã giành được vô số giải thưởng cho công cuộc vận động hòa bình và các công việc khác của ngài cho những người Phật tử hay không phải là Phật tử. Thông qua những nỗ lực của ngài, mọi người công nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo của người Tây Tạng không bị ảnh hưởng bởi quốc tịch, chủng tộc hay tôn giáo. Trong thực tế, có một trường hợp như vậy mà rõ ràng cho thấy sự cởi mở của Đức Đạt Lai Lạt Ma tới phần còn lại của thế giới - khi ngài công khai chấp nhận và đội một chiếc mũ cao bồi mà Dave Bronconnier, thị trưởng của thành phố Calgary (Alberta, Canada) đã đặt lên đầu của mình trở lại trong năm 2009.

dalai lamaĐức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài luôn luôn thúc đẩy hòa bình, từ bi, và những thứ tương tự khác. Thêm vào đó, ngài từ chối ủng hộ bạo lực chống lại Trung Quốc bất chấp sự khắc nghiệt và tàn bạo đàn áp người Tây Tạng đang trải qua lúc này. Chủ trương bạo lực như vậy sẽ không chỉ đi ngược lại nguyên tắc của ngài, mà còn mang về cái chết của nhiều người dân Tây Tạng hơn bởi bàn tay của người Trung Quốc. Thay vào đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính thức bác bỏ Hiệp Định Mười Bảy Điểm (Seventeen Point Agreement) mà Trung Quốc đã buộc thi hành khi ngài ở Tây Tạng, đề xuất kế hoạch hòa bình Năm Điểm (Five Point Peace Plan), và cũng thừa nhận rằng những người Tây Tạng lưu vong được quyền khôi phục quê hương của họ, Tây Tạng cần một chính phủ mới và dân chủ hơn so với (tổ chức) một tu viện trước đó. Tính đến nay, Trung Quốc đã phản ứng tiêu cực với đề xuất của Đức Đạt Lai Lạt Ma qua các cuộc đàm phán giữa Tây TạngTrung Quốc.

Ba Cam kết chính

Đức Đạt Lai Lạt Ma có ba cam kết chính trong cuộc sống.

Thứ nhất, về mức độ của một con người, cam kết đầu tiên Ngài là phát huy giá trị của con người như lòng từ bi, sự tha thứ, khoan dung, sự bằng lòng và tự kỷ luật. Tất cả mọi người đều như nhau. Chúng ta đều muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Ngay cả những người không tin vào một tôn giáo nào cũng nhận ra tầm quan trọng của những giá trị nhân bản làm cho cuộc sống của họ hạnh phúc hơn. Ngài đề cập đến những giá trị nhân bản này như đạo đức thế tục. Ngài vẫn cam kết để nói về tầm quan trọng của các giá trị của con người này và chia sẻ chúng với mọi người ngài gặp.

Thứ hai, về mức độ của một người tu tập tôn giáo, cam kết thứ hai của Đức Đạt Lai Lạt Mathúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo và sự hiểu biết giữa các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới. Mặc dù khác nhau về mặt triết học, (nhưng) tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều có tiềm lực để tạo ra những con người tốt. Do đó, quan trọng đối với tất cả các truyền thống tôn giáotôn trọng lẫn nhau và công nhận giá trị truyền thống tương ứng của nhau. Theo như một chân lý, một tôn giáoliên quan, điều này có liên quan đến mức độ cá nhân. Tuy nhiên, đối với cộng đồng rộng lớn, một số chân lý, một số tôn giáo là điều cần thiết

Thứ ba, Ngài là một người Tây Tạng và mang danh hiệu “Đạt Lai Lạt Ma”. Vì vậy, cam kết thứ ba của ngài là làm việc để bảo tồn văn hóa Phật giáo Tây Tạng, một nền văn hóa hòa bình và không bạo lực.Nguyên tác Anh ngữ:

 

His Teachings

The Dalai Lama’s Work with Buddhism

The role of the Dalai Lama as a religious leader is very important in Tibetan Buddhism. Because of this, the 14th Dalai Lama is able to use his influence to teach many important messages about the preservation of Buddhism in today’s society.

These teachings include:

1. Making sure all Tibetan Buddhists are educated in the fundamentals of Buddhism

Although Buddhism is well preserved in certain parts of Tibet, knowledge of Buddhism among the general public is still poor. Due to this, one of the Dalai Lama’s most important teachings is that Tibetan Buddhists receive a strong foundation in Buddhist concepts before learning about the rituals surrounding them, which is what has traditionally happened in the past. Ways that he wants to ensure this include making sure that monks and nuns are trained, disciplined, and able to teach rather than simply being large in numbers, as well as having the general public reach out to them and learn about the Buddhist philosophy.

2. Being compassionate towards others

The Dalai Lama believes that the purpose of life is to be happy and to “discover what will bring about the greatest degree of happiness,” as he once said in a speech. The best way to achieve this happiness and inner tranquility, he recalls from experience, is by becoming more compassionate towards others – that is, to help heal their pain with sympathy and kindness.

3. Integrating opposing concepts through Buddhism

Communism is currently a major issue in Tibet due to its history with China. Because of this, there is much confusion among Tibetans as well as outsiders as to where they should ascribe their beliefs.

The Dalai Lama stresses that there isn’t a singular solution to a Buddhist’s fundamental problem of overcoming suffering; rather, there are multiple paths to achieving peace and happiness. Some of these pathways have to do with the principles of freedom and unity – principles that in turn make up human nature. The Lama relates this to democracy, believing it to be the only stable government structure that unites people and gives them the freedom of choice. In this message, the Dalai Lama advocates for a concept of Buddhism while also encouraging Tibetans’ coexistence with others.

Unity: Coexistence with Others

Buddhism is a religion that emphasizes the maintenance of peace. As a result, those who follow the teachings of Buddhism are typically tolerant of other religions – they do not force others to follow their own beliefs, although they may try to convert nonbelievers. One notable example of widespread conversion to Buddhism can be found during the reign of the Indian king Asoka, during which Buddhist missionaries who were sent out along trade routes had a profound impact in Asia as they converted people they met on their journey. Eventually Buddhism would reach China, Japan, and Korea - essentially the entire southeastern region of Asia. How is such a widespread and popular religion that has preached harmony and serenity for thousands of years faring in the modern world from the eyes of the Dalai Lama?

The Dalai Lama himself has risen to a high status in world news. In order to spread his message and the word on the situation in Tibet, he has and still is traveling all around the globe, speaking to people in speeches and holding the occasional public teaching. He has won countless awards for his work and advocacy for peace, be it for a Buddhist believer or not. Through his efforts, people now recognize him as a leader of Tibetans uninfluenced by nationality, race, or religion. In fact, there is one such instance that clearly shows the Dalai Lama’s openness to the rest of the world – when he publicly accepted and wore a cowboy hat that Dave Bronconnier, the Mayor of Calgary (Alberta, Canada) had put on his head back in 2009.

The Dalai Lama says that he will always promote peace, compassion, and other similar things. In addition, he refuses to advocate violence against China despite the harsh and violent oppression Tibetans are undergoing at this very moment. Advocating such violence would not only go against his principles, but also bring about the death of that many more Tibetan citizens by the hands of the Chinese. Instead, the Dalai Lama has formally rejected the Seventeen Point Agreement the Chinese had forced upon him while he had been in Tibet, proposed the Five Point Peace Plan, and also acknowledged that when the Tibetan exiles have been rightfully restored to their homeland, Tibet will need a new and more democratic government than the previous monastic one. As of now, the Chinese have responded negatively to the Dalai Lama’s proposals of negotiations between the Tibetans and Chinese.

Three Main Commitments

His Holiness has three main commitments in life. 
 
Firstly, on the level of a human being, His Holiness’ first commitment is the promotion of human values such as compassion, forgiveness, tolerance, contentment and self-discipline. All human beings are the same. We all want happiness and do not want suffering. Even people who do not believe in religion recognize the importance of these human values in making their life happier. His Holiness refers to these human values as secular ethics. He remains committed to talk about the importance of these human values and share them with everyone he meets. 
 
Secondly, on the level of a religious practitioner, His Holiness’ second commitment is the promotion of religious harmony and understanding among the world’s major religious traditions. Despite philosophical differences, all major world religions have the same potential to create good human beings. It is therefore important for all religious traditions to respect one another and recognize the value of each other’s respective traditions. As far as one truth, one religion is concerned, this is relevant on an individual level. However, for the community at large, several truths, several religions are necessary. 
 
Thirdly, His Holiness is a Tibetan and carries the name of the ‘Dalai Lama’. Therefore, his third commitment is to work to preserve Tibet's Buddhist culture, a culture of peace and non-violence.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 30547)
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.