Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam - Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát

24/05/201112:00 SA(Xem: 48698)
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam - Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế
Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Huế thực hiện
Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Huế 1999

lichsuphatgiaovietnam-bia
Tạo bài viết
20/12/2021(Xem: 272)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.