Bilingual. 63. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. The Senate Foreign Relations Committee revealed far-reaching doubts regarding not only Diem-Nhu leadership but also advisability of continued US participation in Viet-Nam war.

11/11/20233:56 SA(Xem: 1195)
Bilingual. 63. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. The Senate Foreign Relations Committee revealed far-reaching doubts regarding not only Diem-Nhu leadership but also advisability of continued US participation in Viet-Nam war.

blank
Bilingual. 63. From the Department of State to the Embassy in Vietnam. The Senate Foreign Relations Committee revealed far-reaching doubts regarding not only Diem-Nhu leadership but also advisability of continued US participation in Viet-Nam war. “It is the sense of the Senate that the American people are no longer willing to support a regime in South Viet-Nam that oppresses the people and religious sects. Continued support of such a regime is inconsistent with the basic precepts of American democracy.” Lodge: “Your 335 came at the right moment and was most helpful. I read it to [less than 1 line not declassified] who were profoundly moved and are immediately seeking interview with Nhu and the Madame. They do not propose to bargain but simply to tell him that now he and his wife have no choice but to leave the country for six months. Will keep you posted. This will open the way for my showdown conference with Diem.” // Từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ Lodge. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã cho thấy những nghi ngờ sâu rộng không chỉ về sự lãnh đạo của Diệm-Nhu mà còn về khả năng có nên hay không nên tiếp tục tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến Việt Nam. “Thượng viện có cảm giác là người dân Mỹ không còn sẵn sàng ủng hộ một chế độ ở miền Nam VN đàn áp người dân và các tôn giáo. Việc tiếp tục ủng hộ một chế độ như vậy là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ.” Lodge: “Điện tín 335 của ông đến đúng lúc và rất hữu ích. Tôi đọc nó cho nhóm [ít hơn 1 dòng không được giải mật], và nhóm này nghe xong đã vô cùng dao độngngay lập tức tìm tới nói chuyện với 2 ông bà Ngô Đình Nhu. Họ không đề nghị mặc cả gì, mà chỉ nói với Nhu rằng giờ đây vợ chồng Nhu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời VN trong sáu tháng. Tôi sẽ thông báo cho ông liên tục. Điều này sẽ mở đường cho cuộc họp đối đầu của tôi với Diệm.”

 

 

the Department of State 263. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

 

Washington , September 5, 1963—8:42 p.m.

335. Ambassador from Hilsman. My two-hour executive session today with Far East Subcommittee of Senate Foreign Relations Committee revealed far-reaching doubts regarding not only Diem-Nhu leadership but also advisability of continued US participation in Viet-Nam war. Subcommittee mood augurs heavy sledding in upcoming Senate aid debate as well as probable introduction of resolution condemning further US support for GVN; e.g. “It is the sense of the Senate that the American people are no longer willing to support a regime in South Viet-Nam that oppresses the people and religious sects. Continued support of such a regime is inconsistent with the basic precepts of American democracy.”

Major themes of Senatorial concern today were: “disaster course” of Diem-Nhu leadership; dangers in Viet-Nam and elsewhere of US identification with repressive regime; press reports of Nhu contacts with Hanoi; failure of US to produce alternative to Diem-Nhu; absence of clear indications as to where we go from here.

Suggest that you make use, at your discretion, of this Congressional storm-warning in your approaches to GVN.2

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Secret; Priority. Drafted by James C. Thomson, Special Assistant, Bureau of Far Eastern Affairs; cleared in draft with John R White, Legislative Officer, Bureau of Congressional Relations; and approved by Hilsman.

(2) In telegram 431 from Saigon, September 6, Lodge informed Hilsman of the use he made of telegram 335 to Saigon: “Your 335 came at the right moment and was most helpful. I read it to [less than 1 line not declassified] who were profoundly moved and are immediately seeking interview with Nhu and the Madame. They do not propose to bargain but simply to tell him that now he and his wife have no choice but to leave the country for six months. Will keep you posted. This will open the way for my showdown conference with Diem.” (Ibid., POL 1 S VIET-US)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d63

 

.... o ....

 

63. Điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 5 tháng 9 năm 1963 lúc 8:42 tối.

335. Từ Roger Hilsman gửi Đại sứ Lodge. Phiên họp điều hành kéo dài hai giờ của tôi ngày hôm nay với Tiểu ban Viễn Đông của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã cho thấy những nghi ngờ sâu rộng không chỉ về sự lãnh đạo của Diệm-Nhu mà còn về khả năng có nên hay không nên tiếp tục tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến Việt Nam. Tâm trạng của tiểu ban báo trước sự trượt dốc nặng nề trong cuộc tranh luận về viện trợ sắp tới của Thượng viện cũng như khả năng đưa ra nghị quyết lên án sự viện trợ thêm của Hoa Kỳ cho Chính phủ VN; ví dụ. “Thượng viện có cảm giác là người dân Mỹ không còn sẵn sàng ủng hộ một chế độ ở miền Nam VN đàn áp người dân và các tôn giáo. Việc tiếp tục ủng hộ một chế độ như vậy là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ.”

Các chủ đề chính được Thượng viện quan tâm hôm nay là: “diễn biến thảm họa” của giới lãnh đạo Diệm-Nhu; những mối nguy hiểm ở Việt Nam và những nơi khác do Hoa Kỳ xác định là có chế độ đàn áp; các bản tin báo chí cho thấy Nhu liên lạc với Hà Nội; Mỹ thất bại trong việc tạo ra thế lực thay thế Diệm-Nhu; không thấy dấu hiệu rõ ràng về việc chúng ta sẽ đi đâu từ đây.

Đề nghị bạn [Đại sứ Lodge] tùy ý sử dụng cảnh báo về trận bão Quốc hội này khi tiếp cận Chính phủ VN.(2)

Dean Rusk

(Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật; Ưu tiên. Soạn thảo bởi James C. Thomson, Phụ tá đặc biệt, Cục Viễn Đông của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; bản nháp đã được thông qua bởi John R White, Viên chức Lập pháp, Cục Quan hệ Quốc hội (Bureau of Congressional Relations); và được Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) chấp thuận.

(2) Trong điện văn 431 từ Sài Gòn, ngày 6 tháng 9, Đại sứ Lodge thông báo cho Hilsman về cách Lodge sử dụng điện tín 335 khi nhận ở Sài Gòn: “Điện văn 335 của ông đến đúng lúc và rất hữu ích. Tôi đọc nó cho nhóm [ít hơn 1 dòng không được giải mật], và những người này nghe xong đã vô cùng dao độngngay lập tức tìm tới nói chuyện với 2 ông bà Ngô Đình Nhu. Họ không đề nghị mặc cả gì, mà chỉ nói với Nhu rằng giờ đây vợ chồng Nhu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời VN trong sáu tháng. Tôi sẽ thông báo cho ông liên tục. Điều này sẽ mở đường cho cuộc họp đối đầu của tôi với Diệm.” (Sđd., POL 1 S viet-US)

(Lời Người Dịch: Điện văn 335 là điện văn độc giả vừa đọc ở trên, nội dung về buổi các viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ, và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hăm dọa sẽ cắt viện trợ đối với cuộc chiến tại VN. Trong ghi chú (2) có chưa tới 1 dòng không được giải mật hẳn là tên của ít nhất 2 người, vì động từ “were” phía sau là chỉ số nhiều. Và 2 hay 3 người đó hẳn là thân tínquyền lực đối với ông bà Nhu. Chắc chắn không phải các tướng, vì các tướng đang lo sợ bị Nhu thanh trừng.)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.