Bilingual. 71. From the Department of State to the Embassy. It has been decided to make an intensive effort to obtain at first hand information on attitudes toward GVN held by wide spectrum of populace.

17/11/20234:27 SA(Xem: 908)
Bilingual. 71. From the Department of State to the Embassy. It has been decided to make an intensive effort to obtain at first hand information on attitudes toward GVN held by wide spectrum of populace.

blank
Bilingual. 71. From the Department of State to the Embassy. It has been decided to make an intensive effort to obtain at first hand information on attitudes toward GVN held by wide spectrum of populace. It is desired to determine trends in opinion since May 8 and what feelings are now. Maj. Gen. Krulak, USMC, and FSO-2 Joseph A. Mendenhall departing today, Sept. 6, to participate in this effort to poll opinion in as short a time as possible. Krulak will coordinate his efforts with MACV and Mendenhall will with Embassy. Mendenhall plans spend one day Saigon and one day Hue and provinces. // Từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán. Quyết định đưa ra bây giờ là sẽ khảo sát kỹ lưỡng ý kiến toàn dân VN để có thông tin trực tiếp về thái độ của nhiều thành phần dân VN xem họ nghĩ gì về chính phủ VN. Mục đích là tìm xem người dân VN suy nghĩ gì về chính phủ VN từ ngày 8 tháng 5 và chuyển biến tới bây giờ thế nào. Thiếu tướng Victor Krulak (USMC) và viên chức ngoại giao Joseph A. Mendenhall khởi hành hôm nay, ngày 6 tháng 9, để tới VN khảo sát ý kiến của người dân VN trong một thời gian ngắn nhất có thể. Krulak sẽ phối hợp các nỗ lực của Krulak với MacV (Bản doanh Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại VN) và Mendenhall sẽ phối hợp với Đại sứ quán. Kế hoạch Mendenhall là sẽ dành một ngày ở Saigon, một ngày ở Huế, và các tỉnh.

 

the Department of State 271. Điện tín từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán tại Việt Nam 1

 

Washington, ngày 6 tháng 9 năm 1963—7:43 chiều

349. Chỉ có mắt thôi. Re para. 5 Phòng 348.2

1. Đã quyết định nỗ lực hết sức để có được thông tin trực tiếp về thái độ đối với Chính phủ Việt Nam của đông đảo người dân. Cần xác định xu hướng quan điểm kể từ ngày 8 tháng 5 và cảm xúc hiện tại là gì. Thiếu tướng Krulak, USMC và FSO-2 Joseph A. Mendenhall khởi hành hôm nay, ngày 6 tháng 9, để tham gia vào nỗ lực thăm dò ý kiến ​​trong thời gian ngắn nhất có thể. Các câu hỏi được đề xuất để thu thập thông tin cần thiết vào tháng 9.3 Krulak sẽ phối hợp nỗ lực của mình với MACV và Mendenhall sẽ với Đại sứ quán. Nỗ lực của Mendenhall không nhằm mục đích cản trở hoặc thay thế nỗ lực của Đại sứ quán trong lĩnh vực này, đặc biệt là bộ phận báo cáo cấp tỉnh.

2. Mendenhall dự định dành một ngày ở Sài Gòn và một ngày ở Huế và các tỉnh. Vui lòng sắp xếp phương tiện đi lại và thông báo cho Helble, bao gồm cả mục đích chuyến đi. Mendenhall cũng nên nói chuyện với các phóng viên tỉnh. (Mendenhall có Hộ chiếu Ngoại giao 18608, cấp ngày 4 tháng 6 năm 1959 và có giá trị đi lại Việt Nam, nhưng không có thị thực nhập cảnh. Yêu cầu Đại sứ quán xin thị thực nhập cảnh vào Sài Gòn và cung cấp trước phí đi lại cho Mendenhall và bất kỳ hỗ trợ nào khác cần thiết.)

3. Để bổ sung cho những nỗ lực này và bao quát nhiều ý kiến ​​nhất có thể, Mecklin và Phillips USOM mong muốn sử dụng cơ sở vật chất và nhân sự hiện trường của USIS và USOM tương ứng với nỗ lực song song của Krulak và Mendenhall. Có thể Mecklin và có lẽ Phillips sẽ được yêu cầu quay lại cùng Krulak và Mendenhall để báo cáo cá nhân. 

4. Ngoài những điều trên, Harkins nên gặp Thuận để xác định xem quan điểm của ông có thay đổi kể từ cuộc nói chuyện trước hay không, và Lodge có thể muốn gặp Phó Tổng thống Thọ. 

Rusk

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 VIỆT-US. Bí mật; Ngay tức khắc. Soạn thảo bởi Koren và Hilsman.

(2) Văn bản 70.

(3) Văn bản 73.

Nguồn:

https://history.state.gov/histocaldocuments/frus1961-63v04/d71

 

.... ồ ....

 

71. Điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN (1)

 

Washington, ngày 6 tháng 9 năm 1963, lúc 7: 43 p.m.

349. Chỉ để đọc. Trả lời đoạn số 5 của điện văn Bộ ngoại giao số 348.(2)

1. Quyết định đưa ra bây giờ là sẽ khảo sát kỹ lưỡng ý kiến toàn dân VN để có thông tin trực tiếp về thái độ của nhiều thành phần dân VN xem họ nghĩ gì về chính phủ VN. Mục đích là tìm xem người dân VN suy nghĩ gì về chính phủ VN từ ngày 8 tháng 5 và chuyển biến tới bây giờ thế nào. Thiếu tướng Victor Krulak (USMC) và viên chức ngoại giao Joseph A. Mendenhall khởi hành hôm nay, ngày 6 tháng 9, để tới VN khảo sát ý kiến của người dân VN trong một thời gian ngắn nhất có thể. Các câu hỏi được đề xuất để gợi ra các thông tin cần thiết trong một điện văn rời.(3) Krulak sẽ phối hợp các nỗ lực của Krulak với MacV (Bản doanh Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại VN) và Mendenhall sẽ phối hợp với Đại sứ quán. Không có ý định rằng nỗ lực của Mendenhall sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực của Đại sứ quán hay thay thế trong lĩnh vực này, đặc biệt là phần báo cáo từ các tỉnh của VN. 

2. Kế hoạch Mendenhall là sẽ dành một ngày ở Saigon, một ngày ở Huế, và các tỉnh. Vui lòng sắp xếp vận chuyển và thông báo cho John Helble (lãnh sự Hoa Kỳ tại Huế), bao gồm cả mục đích của chuyến đi. Mendenhall cũng nên nói chuyện với các phóng viên ở cấp tỉnh. 

3 Có thể  John Mecklin (Tham tán Công vụ tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ) và có lẽ Rufus Phillips (Phó Giám Đốc về Nông Thôn, Phòng Hoạt Động tại VN) sẽ được yêu cầu trở lại gặp trực tiếp Krulak và Mendenhall để báo cáo cá nhân. 

4. Ngoài ra, Harkins nên gặp Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần để xác định xem quan điểm của Thuần có thay đổi kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng hay không, và Lodge có thể mong muốn gặp Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ. 

RUSK

(Bộ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ::

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 VIET-US. Bí mật; Ngay tức khắc. Được soạn thảo bởi Henry Koren (Giám đốc Phòng Đông Nam Á, Bộ Ngoại Giao) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông).

(2) Tài liệu 70.

(3) Tài liệu 73.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... ồ ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.