Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tập Ii Nguyễn Lang

30/12/201012:00 SA(Xem: 27893)
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tập Ii Nguyễn Lang
Tạo bài viết
20/12/2021(Xem: 273)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.