Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2564 - Dương Lịch 2020 Sài Gòn-Huế-Hà Nội

10/05/20201:00 SA(Xem: 4976)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2564 - Dương Lịch 2020 Sài Gòn-Huế-Hà Nội
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PHẬT LỊCH 2564 - DƯƠNG LỊCH 2020

Đại lễ Phật đản PL.2564
tại Việt Nam Quốc Tự, TP. HCM
Đại lễ Phật đản PL.2564 Dương Lịch 2020
tại Thừa Thiên-Huế
Đại lễ Phật đản PL.2564 Dương Lịch 2020
tại Chùa Hoằng Pháp, Huyện Hóa Môn TP. HCMĐại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2564 - Dương Lịch 2020 
tại chùa Quán Sứ, Hà Nội


Tạo bài viết
06/05/2017(Xem: 10671)
28/04/2017(Xem: 6933)
10/06/2016(Xem: 8848)