Sự Thật Về Tư Thế Ngồi Chồm Hổm Hay Ngồi Nhón Gót - Ukkuṭika - Trong Phật Giáo

01/07/20212:47 CH(Xem: 2948)
Sự Thật Về Tư Thế Ngồi Chồm Hổm Hay Ngồi Nhón Gót - Ukkuṭika - Trong Phật Giáo

SỰ THẬT VỀ TƯ THẾ NGỒI CHỒM HỔM
hay NGỒI NHÓN GÓT 
- UKKUṬIKA -
TRONG PHẬT GIÁO

  

ngoi chom hom

 

Minh Kiến – Dhammaghosa

Xem tiếp:

Sự thật về ngồi chồm hổm trong Phật giáoGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2018(Xem: 6587)
06/06/2019(Xem: 12868)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana