Đạo Phật An LạcTỉnh Thức

06/07/201112:00 SA(Xem: 50948)
Đạo Phật An Lạc Và Tỉnh Thức


THIỆN PHÚC
ĐẠO PHẬT AN LẠCTỈNH THỨC


“Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness”
Tổ Đình Minh Đăng Quang

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 59834)
17/08/2010(Xem: 115926)
16/10/2012(Xem: 58650)
23/10/2011(Xem: 63102)
01/08/2011(Xem: 314102)
28/01/2011(Xem: 242205)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".