Mục Lục

06/01/201212:00 SA(Xem: 9334)
Mục Lục

NHỮNG ĐIỀU ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY
Nguyên tác: What The Buddha Taught
H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula
Người dịch: Lê Kim Kha 
Nhà xuất bản: Phương Đông, TP. Hồ Chí Minh 2011

Mục Lục

Lời tựa của Thượng Tọa Chaokhun, Phra Metheevorrayarn 13
Lời giới thiệu của giáo sư Paul Demie’ville 14
Lời nói đầu của tác giả Hòa Thượng Tiến sĩ W. Rahula 17
Lời của người dịch 21
Bản Viết Tắt 27
Đức Phật 29
Danh mục các “vấn đề giáo lý” của quyển sách trong các Chương:

CHƯƠNG I
Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo

Con ngườithượng đẳngCon người là nơi tương tựa của chính mình ─Trách nhiệm ─ Sự hoài nghi ─ Sự tự do tư tưởng ─ Sự khoan dungPhật giáo là một Tôn giáo hay một Triết lý? ─ Lẽ Thật không cần nhãn hiệu ─ Không phải là đức tin hay niềm tin mù quáng, mà là Thấy & Biết ─ Ngay cả Chân Lý cũng phải buông bỏ ─ Ví dụ về chiếc bè ─ Suy đoán tưởng tượng là vô íchThái độ thực tế ─ Ví dụ về người bị trúng tên 31
CHƯƠNG II
TỨ DIỆU ĐẾ

Diệu Đế Thứ Nhất: Dukkha (Khổ)
Phật giáo không bi quan cũng không lạc quan, nhưng thực tiễn ─ Nghĩa của từ ‘Dukkha’ ─ Ba khía cạnh trải nghiệm ─ Ba khía cạnh của từ ‘Dukkha’ ─ Một ‘Thực thể sống’ là gì? ─ Năm tập hợp Uẩn ─ Không có một linh hồn là đối nghĩa với vật chất (sắc) ─ Dòng chảy liên tục ─ Người nghĩ và ý nghĩ ─ Cuộc sống có sự bắt đầu hay khởi thủy không? 52
CHƯƠNG III
Diệu Đế Thứ Hai: Samudaya

(Sự Khởi Sinh Khổ Hay Nguồn Gốc Của Khổ)
Định nghĩa ─ Bốn loại dưỡng chất (thức ăn)? ─ Gốc rễ của sự khổ và luân hồiBản chất của sinh và diệt ─ Nghiệp và Tái Sinh ─ Chết là gì? ─ Tái sinh là gì? 72
CHƯƠNG IV
Diệu Đế Thứ Ba: Nirodha

(Sự Chấm Dứt Khổ, Sự Diệt Khổ)
Niết-bàn là gì? ─ Ngôn ngữChân Lý Tuyệt Đối ─ Các định nghĩa Niết-bàn ─ Niết-bàn không phải là phủ định ─ Niết bànChân Lý Tuyệt ĐốiChân Lý Tuyệt Đối là gì? ─ Chân lý thì không phải phủ định ─ Niết-bàn và Luân Hồi (samsara) ─ Niết-bàn không phải là một kết quả ─ Cái gì sau Niết-bàn? Những lý giải không đúng về Niết-bàn ─ Điều gì xảy ra với một A-la-hán sau khi chết? ─ Nếu không có ‘Tự Ngã’, ai chứng ngộ Niết-bàn? ─ Niết-bàn trong đời sống hiện hữu 81
CHƯƠNG V
Diệu Đế Thứ Tư: Magga

(Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ)
Con đường Trung Đạo hay Bát Chánh ĐạoTừ biTrí tuệHành vi Đạo Đức – Nguyên tắc về tâm – Trí tuệ – Hai loại của sự Hiểu biết – Bốn trách nhiệm chức năng theo Tứ Diệu Đế? 96
CHƯƠNG VI
Triết Lý ‘Vô-Ngã’ (Anatta)

Linh hồn hay Tự ngã là gì? ─ Thượng ĐếLinh hồn: Tự vệ hay Tự thủ ? ─ Giáo Lý ‘Ngược dòng’ ─ Phương pháp Phân tích và Tổng hợp ─ Vòng Nhân Duyên, Duyên KhởiVấn đề ‘Ý Chí Tự do’? ─ Hai loại Chân Lý ─ Một số quan điểm sai lầmĐức Phật nhất định phủ nhận ‘Tự Ngã’, ‘Ta’ ─ Sự im lặng của Đức PhậtÝ tưởng về cái ‘Ta’ hay ‘Tự Ngã’ là một cảm tưởng mờ nhạt ─ Thái độ đúng đắn ─ Nếu không có Tự Ngã, cái Ta, ai sẽ nhận lãnh kết quả của Nghiệp? ─ Triết Lý Vô Ngã không phải là phủ định 107
CHƯƠNG VII
‘Thiền’: Tu Dưỡng Tâm (Bhàvana)

Những quan điểm sai lầm ─ Thiền không phải là thoát khỏi cuộc sống ─ Hai dạng Thiền ─ Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (Tứ Niệm Xứ) ─ ‘Thiền’ quán về Hơi thởChánh Niệm trong sinh hoạt đời sống ─ Sống trong Thực Tại ─ ‘Thiền’ quán về Cảm Thọ ─ về Tâm Ý ─ ‘Thiền’ quán về các đề tài về Đạo lý, về Tâm linh và về Trí tuệ 134
CHƯƠNG VIII
Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay

Những quan điểm sai lầmĐạo Phật cho tất cả mọi ngườiĐạo Phật trong Đời sống hằng ngày ─ trong Cuộc sống gia đìnhxã hội ─ Cuộc sống của Phật Tử tại gia cũng cao thượng ─ Làm thế nào để trở thành một Phật Tử ─ Những vấn đề về kinh tế và xã hội ─Nghèo Đói: Nguyên nhân Tội phạmTiến bộ về vật chấttinh thần ─ Bốn loại hạnh phúc của đời sống Phật Tử tại gia ─ Bàn về vấn đề chính trị, chiến tranh và hoà bình ─ Bất bạo động ─ Mười nghĩa nhà Vua ─Thông Điệp của Đức Phật ─ Điều đó có thực tiễn không? ─ Ví dụ về nhà vua Phật tử Asoka ─ Mục tiêu của Phật giáo 149
CHƯƠNG IX
Một Số Kinh Quan Trọng

(do tác giả dịch)
─ Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana-Sutta) 169
─ Kinh Lửa (Adittapariyaya-sutta) 174
Kinh Pháp Cú (Dhammapada)-“Những Lời Chân Lý” 178
Kinh Từ Bi (Metta-sutta) 195
Kinh Hạnh Phúc (Mangala-sutta) 198
─ Kinh Lời Khuyên Dạy Sagala (Sagalovada-sutta) 201
─ Kinh Ví Dụ Về Tấm Vải (Vatthùpama-sutta) 213
─ Kinh Diệt Trừ Những Âu Lo và Phiền Não
(Sabbàsava-sutta) 220
Kinh Niệm Xứ (Satipathàna-sutta)-“Bốn Nền Tảng
Chánh Niệm” 233
─ Những Lời Cuối Cùng Của Đức Phật (trích trong Kinh
“Đại Bát-Niết-bàn” (Mahaparinibbana-sutta) 250
CHƯƠNG X
Giới Thiệu Tam Tạng Kinh Nguyên Thủy

─ Sự Lưu Truyền Của Các Tạng Kinh Nguyên Thủy 254
Tam Tạng Kinh Nguyên Thủy bằng tiếng Pali .257
─ A- Kinh Tạng (Sutanta-Pikata) 258
─ B- Luật Tạng (Vinaya-Pikata) 262
─ C- Vi Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma-Pitaka) 263
─ Phụ Đính:“Quy Ước Trích Dẫn Kinh Điển Nguyên Thủy”
(của Cư sĩ Tiến sĩ Bình Anson) 264
─ Thư Mục Thuật ngữ Phật học Pali-Việt (xếp theo a,b,c…) 272
Danh mục những sách chọn lọc để tham khảo &
nghiên cứu Phật học 285
─ Về Người Dịch 287

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 60603)
17/08/2010(Xem: 116188)
16/10/2012(Xem: 58939)
23/10/2011(Xem: 63377)
01/08/2011(Xem: 317118)
28/01/2011(Xem: 242668)
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.
Chương trình kỳ này đến với quý thính giả là vào dịp lễ Tạ Ơn, dân chúng trên đất Mỹ còn đang quây quần với đại gia đình. Trong bầu không khí đầm ấm ấy, Thy Nga mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc tạ ơn, tạ tình nhé ...