12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

03/11/20153:35 SA(Xem: 17534)
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát
12 ĐẠI NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Minh Hiền

Tạo bài viết

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.