Ứng dụng Phật pháp trong xã hội hiện đại (Luận án Tiến Sĩ Phật Học)

06/03/20211:01 SA(Xem: 16026)
Ứng dụng Phật pháp trong xã hội hiện đại (Luận án Tiến Sĩ Phật Học)

ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP
TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
Thích Nữ Tịnh Quang
A thesis presented for the degree of Ph.D in Religious Studies © UCI 2014 
Buddhist Nun Association in California Publishes 2017

 

TỔNG MỤC

1. GIỚI THIỆU 
2. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI NGÀY NAY      
2.1 Chủ Nghĩa Tiêu Thụ    
2.2 Sự Nô Lệ Đồng Tiền     
2.3 Tình Trạng Nghiện Thuốc      
2.4 Bạo Lực và Truyền Thông      
2.5 Khủng Bố Leo Thang    

3. ĐIỂM NHÌN VỀ NHÂN SINH TỪ QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO    
3.1 Vòng Luân Hồi - Sự Tồn Tại của Con Người    
3.2 Nghiệp và ‘Bánh Xe Đời Sống’   
3.3 Niết-Bàn là Sự Giải Thoát    
3.4 Vô Ngã - Yếu Tố Uẩn và Pháp    

4. QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO LỰC, XUNG ĐỘT,  CHIẾN TRANH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC   
4.1 Xung Đột và Bạo Lực từ Gốc Rễ của Tham Lam và Thù Hận    
4.2 Bạo Lực với Cảm Xúc Tiêu Cực     
4.3 Xung Đột về Tài Nguyên Thiên Nhiên   
4.4 Mối Quan Hệ giữa Các Chúng Sanh và Môi Trường Sống     
4.5 Nguy Cơ Chiến Tranh với Vũ Khí Hiện Đại   

5. ĐẠO ĐỨC NĂM GIỚI CỦA PHẬT GIÁO LÀ NGUYÊN TẮC PHÒNG HỘ CHO XÃ HỘI MỚI    
5.1. Giới Không Gây Tổn Hại Đến Tất Cả Các Sinh Vật Có Sự Sống (Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami)    
5.2. Giới Không Lấy Những Gì Mà Người Khác Không Cho (Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami)    
5.3. Giới Không Tà Dâm (Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami)     
5.4. Giới Kiềm Chế Lời Nói Không Chính Xác (Musavada veramani sikkhapadam samadiyami)
5.5. Giới Không Uống Các Chất Say và Ma Túy (Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami)     

6. BÁT CHÁNH ĐẠOCON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐẠO ĐỨCTRÍ TUỆ TRONG XÃ HỘI MỚI     

6.1 Chánh Kiến (samyak-dṛṣṭi / sammā-diṭṭhi)     
6.2 Chánh Tư Duy (samyak-saṃkalpa / sammā sankappa)     
6.3 Chánh Ngữ (samyag-vāc / sammā-vācā)     
6.4 Chánh Nghiệp (samyak-karmānta / sammā-kammanta)     
6.5 Chánh Mạng (samyag-ājīva / sammā-ājīva)    
6.6 Chánh Tinh Tấn (samyag-vyāyāma / sammā-vāyāma)     
6.7 Chánh Niệm (samyak-smṛti / sammā-sati)    
6.8 Chánh Định (samyak-samādhi / sammā-samādhi)    

7. THỰC HÀNH PHẬT PHÁP TRONG TẤT CẢ HOÀN CẢNH CỦA CUỘC SỐNG LÀ MỘT PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐẠT TỪ BITRÍ TUỆ TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI      

7.1 Đời Sống Hằng  
7.2 Những Vấn Đề Trong Đời Sống Xã Hội     
7.3 Ứng Dụng Kinh Tế Phật Giáo trong Cuộc Sống     
7.4 Đạo Đức Chính Trị     

8. KẾT LUẬN  

GIỚI THIỆU

Thich Nu Tinh Quang (2)
Tác giả trong ngày tốt nghiệp Ph.D. tại UCI

“Đạo đức là hệ thống miễn nhiễm của một xã hội nhân đạo.” (Frederic Reamer)

Hôm nay xã hội đang đối mặt với những vấn đề đạo đức của nó. Chức năng của Tôn giáo có nhiều vai trò thiết yếu hơn bất cứ lúc nào đối với việc góp phần xây dựng một xã hội trật tự, ổn định và hòa bình ngay trên trái đất này. Hơn lúc nào hết, lời dạy thực tế của Đức Phật không chỉ ứng dụng trong cộng đồng Phật giáo nhƣng sự tồn tại của cả tổng thể nhân loại. Những rủi ro về sinh thái nhƣ ô nhiễm, sự hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên, bệnh tật phát triển, nguy cơ của các vụ giết ngƣời hàng loạt bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân, tất cả các loại phụ thuộc từ nghiện ngập đến Internet, sự tiêu thụ, chủ nghĩa khủng bố, vấn đề của thế giới thứ ba, và v.v…do sự tăng tốc của tiến bộ công nghệ, các nguy cơ đang tăng trưởng mỗi năm trong một tiến trình hình học. Và vì thế, trong thời điểm này nó vô cùng quan trọng để tìm giải pháp trong sự khôn ngoan cổ đại được chứng minhbất tửsự thật. Lời dạy của Đức Phật là một trong những di sản của nhân loại có thể phục vụ như là một sự chữa trị bệnh tật trong một xã hội mới.

Trong thế giới quan Phật giáo, con ngƣời sống trong ảo tưởng của sự chia rẽ trong khi bản chất thực sự của họ là cá thể liên đới với toàn thể vũ trụ. Tất cả chúng ta là sinh vật sống đơn thể, liên quan và tích hợp về thể chất, tinh thần và các cơ quan với nhau. Nhƣng đa số nhân loại vẫn còn thiếu sự hiểu biết về sự thực này nên hành động một cách vị kỷ như thể tất cả chúng ta đã bị tách ra. Hầu hết mọi người hành động ích kỷ, theo đuổi những đam mê ảo tưởng phù phiếm vô ích từ đau khổ mà họ sống, và đào sâu vào đau khổ của mình thậm chí trong các cuộc đua tranh đối với những ham muốn bên trong. Vấn đề là hành động của chúng ta (cùng với lời nóisuy nghĩ) không chỉ làm tổn hại đến bản thân mình, nhưng cùng một. lúc với mỗi một cá thể khác. Vì lý do đó, nhiều người trên thế giới đang phải chịu đau khổ, động vậtthực vật đang đau khổ, và bản thân Trái đất cũng đang đau khổ. Đức Phật là người quyết định dừng lại tất cả những đau khổ và đưa ra những giáo huấn mà Ngài hướng dẫn hành động như thế nào đối với điều đó. Trong sự nghiên cứu này, tôi sẽ trình bày lời dạy và giáo pháp của Ngài và những đệ tử của Ngài để có thể chữa trị bệnh trạng đối với một xã hội thế giới hiện đại, và làm thế nào nó có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu và giảm bớt sự đau khổ của những ngƣời sống trong thế giới kỹ thuật số của thế kỷ XXI này.

Các chủ đề mà tôi sẽ xem xét trong bài nghiên cứu này là những vấn đề liên quan. Tôi sẽ trình bày những vấn đề lớn một cách ngắn gọn của thời đại hôm nay và các nguyên tắc cơ bản của triết học Phật giáo liên quan đến sự tồn tại của con người. Kế tiếp, tôi sẽ nghiên cứu các quan điểm của Phật giáo về vấn đề bạo lực và các phương pháp ngăn chặn nó được đề xuất bởi chính Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Sau đó, tôi sẽ thảo luận về đạo đức năm giới của Đức Phật và các nguyên tắc đạo đức Phật giáo nói chung. Bước tiếp theo của sự nghiên cứu này sẽ là sự phân tích về Bát chánh đạo dành cho tất cả Phật tử và làm thế nào mà con đường này có thể dẫn đến sự cứu độ đối với mỗi chúng sanh. Phần cuối cùng của bài nghiên cứu này sẽ đƣợc dành riêng cho việc ứng dụng triết họcđạo đức Phật giáo về các vấn đề thế giới toàn cầu, đặc biệt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cuối cùng, tôi sẽ tổng hợp các thông tin thu thập được và tạo nên một kết luận về chủ đề này.

Phương pháp mà tôi sẽ sử dụng là phân tích những văn bản gốc, phê bình học thuật, và những lời của các nhân vật chủ chốt của Phật giáo về các chủ đề mà tôi đã đưa ra trong tham khảo của mình. Sau đó ở mỗi phần của tiến trình nghiên cứu, tôi sẽ áp dụng các thông tin mà tôi thu thập đƣợc cho các vấn đề của xã hội hiện đại và xác định các phương cách trong việc ứng dụng này là có thể và hữu ích. Về phần này, tôi sẽ sử dụng cả tư duy phê phán của mình lẫn văn học bên ngoài.


pdf_download_2
Ứng Dụng Phật Pháp Trong Xã Hội Hiện đại


Bản tiếng Anh:
Phuong Van-Ph.D Thesis-A
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.