Ýnghĩa về ba thời kỳ của Phật pháp

06/02/20187:30 CH(Xem: 7620)
Ýnghĩa về ba thời kỳ của Phật pháp
Xin được hỏi, "tôi" Phật pháp chia ra 3 thời kỳ: Chánh pháp, tưởng pháp và mạt pháp. Vậy ý nghĩa như thế nào?

Mời xem hai bài viết dưới đây:

Suy Tư Về Phật Pháp Qua Ba Thời Kỳ Chánh Pháp, Tượng PhápMạt Pháp

https://thuvienhoasen.org/a22476/suy-tu-ve-phat-phap-qua-ba-thoi-ky-chanh-phap-tuong-phap-va-mat-phap 
Chánh Pháp Là Gì? (HT. Tuyên Hóa):
http://thuvienhoasen.org/a9252/chanh-phap-la-gi-ht-tuyen-hoa

Tạo bài viết
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".