7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

05/10/20194:03 CH(Xem: 17)
7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

THERAVADA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (TẬP 2)
Người dịch: Tỳ-Khưu Indacanda
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2005
  

7. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO - CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA:

 

1.   Paṭhama pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhất  View Download

2.   Dutiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhì

3.   Tatiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ ba  View | Download

4.   Catuttha pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ tư

 

***

 

Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 47899)
29/06/2010(Xem: 44032)
Chùa Việt Nam tại số 857-863 S. Berendo St., Los Angerles, CA 90005, do Hòa Thượng Thích Như Minh làm Viện Chủ đã tổ chức đêm tiệc chay gây quỹ đúc Đại Hồng Chung Hòa Bình Thế Giới và chuẩn bị cho Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ.
Tại Anaheim Convention Center 800 W Katella Avenue CA 92802 lúc 2:00 PM ngày 15 tháng 12 năm 2019 | 10: AM - Triển lãm | - 12:30 PM Pháp Hội Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa - Sinh Hoạt với giới trẻ | - 02:00 PM Đại lễ Đức Phật Thành Đạo và khai mạc Đại Hội GHPG Liên Hữu Mỹ-Việt | - 04:00 Đại Nhạc Hội Ánh Đạo Vàng |- 8:00 PM Bế Mạc
Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30--5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019.