7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

05/10/20194:03 CH(Xem: 1667)
7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

THERAVADA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (TẬP 2)
Người dịch: Tỳ-Khưu Indacanda
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2005
  

7. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO - CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA:

 

1.   Paṭhama pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhất  View Download

2.   Dutiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhì

3.   Tatiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ ba  View | Download

4.   Catuttha pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ tư

 

***

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 56400)
29/06/2010(Xem: 51197)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana