7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

05/10/20194:03 CH(Xem: 279)
7. Pāṭidesanīyakaṇḍo - Chương Pāṭidesanīya:

THERAVADA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (TẬP 2)
Người dịch: Tỳ-Khưu Indacanda
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2005
  

7. PĀṬIDESANĪYAKAṆḌO - CHƯƠNG PĀṬIDESANĪYA:

 

1.   Paṭhama pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhất  View Download

2.   Dutiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ nhì

3.   Tatiya pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ ba  View | Download

4.   Catuttha pāṭidesanīya sikkhāpadaṃ - Điều học pāṭidesanīya thứ tư

 

***

 

Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 49799)
29/06/2010(Xem: 45678)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.