9. Adhikaraṇasamathā Dhammā - Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng:

05/10/20194:04 CH(Xem: 1687)
9. Adhikaraṇasamathā Dhammā - Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng:

THERAVADA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (TẬP 2)
Người dịch: Tỳ-Khưu Indacanda
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2005
  

9. ADHIKARAṆASAMATHĀ DHAMMĀ - 


CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG:

Xem tại đây:

(Văn Bản PDF hoàn chỉnh)

  View Download

 

 

BHIKKHUVIBHAṄGO NIṬṬHITO - PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU ĐƯỢC CHẤM DỨT.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 56400)
29/06/2010(Xem: 51197)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana