Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam

23/11/20191:00 SA(Xem: 6082)
Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam

LƯỢC SỬ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
HUỲNH ÁI TÔNG

 

MỤC LỤC

gia dinh phat tu viet namKhai từ
I. Những nhân tố hình thành GĐPTVN
II. Những thời kỳ tiến triển
1. Thời kỳ sơ Khởi
2. Thời kỳ phôi thai
3. Thời kỳ phát triển
4. Thời kỳ hình thành GĐPT Việt Nam
a.- Đại hội Huynh Trƣởng GĐPT lần thứ nhất
b.- Đại hội Huynh Trƣởng GĐPT toàn quốc lần thứ 2
c.- Đại hội Huynh Trƣởng GĐPT toàn quốc lần thứ 3
5. Thời kỳ thống nhất GĐPT Việt Nam
6. Thời kỳ khó khăn trong nƣớc và phát triển ra nƣớc ngoài
III. Hiệu quả
IV. Kết luận

 

KHAI TỪ

Khi tôi học Thế giới sử trong những năm Đệ nhị cấp, giáo sư Nguyễn Khánh Nhuần (hiện nay định cư ở Seattle, Washington State) nói một câu chuyện liên quan tới Sử: “Có một sử gia Pháp, một hôm vào buổi sang, sau khi ăn điểm tâm, ông dùng cà phê thì hết thuốc hút, ông sai một ngƣời bồi (ngƣời giúp việc trong nhà) đi mua thuốc lá, trong khi chờ đợi, ông bƣớc ra ban-công nhìn xuống sân nhà, có ngƣời làm vƣờn đang tỉa nhánh, cắt lá cây cảnh.

 

Bỗng nhiên ông nghe âm thanh vang dội của hai chiếc xe đụng nhau, ông theo dõi từ khi tai nạn xãy ra, xe cứu thương tới cho đến khi xe cứu thương chạy đi, ngƣời hiếu kỳ tan hàng. Anh bồi mua thuốc về, nại lý do về trễ vì có hai xe đụng nhau tại ngã tƣ, cạnh nhà, xe cứu thƣơng đến chở một chết một bị thƣơng. Sử gia không tin anh bồi nên gọi ngƣời làm vƣờn hỏi, anh làm vườn cho biết chính mắt anh ta thấy xe cứu thương tới chở hai người tài xế bị thương đi bệnh viện.

 

Còn ông, ông nhìn thấy cả hai anh tài xế bị thương, một anh bị thương nhẹ được băng bó tại chỗ, còn anh kia bị thƣương nặng, được đặt nằm trên băng-ca đưa lên xe cứu thương với một ngƣời đi theo. Sử gia kia kết luận rằng: “Những gì chính mắt mình thấy khác với những gì người khác kể lại, vậy viết những gì mà mình không thấy làm sao bảo đảm đó là sự thật?" Từ đó Sử gia người Pháp kia bỏ không viết sử nữa.

Ông Nguyễn Khánh Nhuần kết luận: “Muốn viết sử cho đúng, phải đợi qua khỏi 50 năm sau, lúc ấy những ngƣời trong cuộc, những kẻ liên quan không còn nữa, sự thật mới có thể viết được.” Cho nên một cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ông Ngô Đình Nhu, mỗi ngƣời viết khác nhau, tại sao bị trói, bị đâm rồi còn bị bắn ? Tại sao có ngƣời viết đoàn xe chạy thẳng, có kẻ viết chiếc xe tank tách đoàn, ghé vào Tổng Nha Cảnh Sát, 20 phút sau mới quay ra nhập vào đoàn ?Ngày xưaTrung Quốc, viết sử là một Sử quan viết sự thật ghi lại thịnh suy, hưng vong của một nƣớc. Thời đại ấy có những Sử quan dám đem đời mình để viết cho đúng sự thật, Chẳng hạn nhƣ khi Thôi Trữ giết vua Tề, thai sử nước Tề viết: “Thôi Trữ viết vua của mình là Trang Công”. Quan thái sử ấy bị giết, ngƣời em lên thay vẫn giữ nguyên câu văn, lại bị giết. Người em kế xin lên thay chức sử quan, cũng viết như vậy không thêm bớt một chữ. Thôi Trữ sợ không dám giết Sử quan nữa.

Lã Bất Vi, được Trang Tương Vương phong là Văn Tín Hầu ăn thuế mười vạn hộ, khi Thủy Hoàng Đế lên ngôi phong làm Tướng quốc, gọi là Trọng phụ. Thời đó ở các nước như Ngụy có Tín Lang Quân, Triệu có Bình Nguyên Quân, Sở có Thân Xuân Quân, Tề có Mạnh Thƣờng Quân, họ đều đua nhau quý trọng kẻ sĩ. Lã Bất Vitiền của, muốn như các người kia, nên đón mời các kẻ sĩ trong thiên hạ có đến ba ngàn khách trong nhà, ông nhờ những khách ấy soạn ra những điều mình biết thành tám Lãm, sáu Luận, mười Kỹ gồm trên mười vạn chữ, cho là ghi đủ hết các sự vật trong trời đất, thiên hạ, đặt tên sách là Lã Thị Xuân Thu bày ở chợ Hàm Dương đặt thưởng nghìn lạng vàng cho ai có thể thêm bớt một chữ. Đó là ngòi bút của Tư Mã Thiên viết trong Sử Ký để ghi đậm nét, quyền thế, giàu sang và tính con buôn của Lã Bất Vi, vì ông đã đƣợc lãi khi buôn được vua Tần Thủy Hoàng. Nhưng cuối cùng, năm thứ mười đời Tần Thủy Hoàng ông phải uống thuốc tự tử.

Đức Phật của chúng ta, Ngài khuyên những người thuộc Bộ tộc Kalama ở Kesaputta nhƣ sau : “Này các Kalama, chớ có tin vì nghe lời thuật lại, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe những lời đồn. Đừng để bị dẫn dắt bởi uy quyền của kinh điển, bởi luận lý siêu hình, hay bởi sự xét đoán bề ngoài. Đừng để bị lôi cuốn bởi những gì có vẻ đáng tin, bởi thích thú trong những quan niệm võ đoán, hay bởi ý nghĩ "Đây là thầy ta"... Nhưng này các Kalama, khi nào các người tự mình biết rằng các pháp ấy là thiện, là tốt, được người có trí tán thán, các pháp này nếu được chấp nhậnthực hiện thì sẽ đem lại hạnh phúcan lạc.“ (Tăng Chi Bộ Tập I, Kinh Các vị ở Kesaputta) Cho nên…

 
pdf_download_2

 Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam - Huỳnh Ái Tông biên soạn


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 27793)
20/07/2010(Xem: 21455)
20/07/2010(Xem: 19639)
05/12/2015(Xem: 14384)
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.