Hạnh Phúc Đến Từ Bạn (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

20/01/20214:07 CH(Xem: 17202)
Hạnh Phúc Đến Từ Bạn (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

THIỆN PHÚC
HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ BẠN
HAPPINESS COMES FROM YOU
Hạnh Phúc Đến Từ Bạn - Thiện Phúc

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

MỤC LỤC

Table of Content

 

Mục Lục—Table of Content     
Lời Đầu Sách—Preface
Chương Một—Chapter One: Thế Giới Ta Bà—The Worldly World
Chương Hai—Chapter Two: Nhân Sinh Quan Của Đạo Phật—Buddhist Outlook on Life
Chương Ba—Chapter Three: Kiếp Con Người—Human’s Life
Chương Bốn—Chapter Four: Thế Giới Hôm Nay—The Present World
Chương Năm—Chapter Five: Sanh Lão Bệnh Tử—Birth-Old Age-Sickness-Death
Chương Sáu—Chapter Six: Khổ Đau Trong Đời Sống—Sufferings in Life
Chương Bảy—Chapter Seven: Lời Phật Dạy Về Hạnh Phúc Trong Kinh Điển Phật Giáo—Buddha's Teachings on Happiness in Buddhist Sutras
Chương Tám—Chapter Eight: Bốn Cách Đạt Được Hạnh Phúc—Four Means of Attaining to a Happy Contentment
Chương Chín—Chapter Nine: Thiểu Dục Tri Túc—Content with few Desires and Satisfy With What We Have At This Very Moment
Chương Mười—Chapter Ten: Làm Được Một Con Người Đạo Đức Là Hạnh Phúc—To Be A Man With Virtues Is Happy
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Hạnh Phúc Được Làm Người Trí—Being Happy To Be A Wise Man
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Hạnh Phúc Được Đi Trên Đạo Lộ Diệt Khổ—Happiness of Walking on The Path to the Removal of Sufferings
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Thấy Phiền Não Tức Bồ Đề Là Hạnh Phúc—To Be Able to See Afflictions As Bodhi Is Attainment of Happiness
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Hạnh Phúc Cảm Nhận Bằng Tâm Hay Bằng Cách Thỏa Mãn Vật Chất—Happiness Experienced by the Mind or the Gratification of Desires
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Cuộc Sống An Bình Hạnh Phúc—A Peaceful and Happy Life
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Hạnh Phúc Hành Trì Phật Pháp—Happiness of Practicing Dharmas
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Bốn Loại Hạnh Phúc—Categories of Happiness
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Hạnh Phúc Tối Thượng—Supreme Happiness
Chương Mười Chín—ChapterNineteen: Hạnh Phúc Khi Có Thể Giảm Bớt Sự Lo Âu—Happiness of Being Able to Reduce the Worriness
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Hạnh Phúc Của Những Gì Mà Chúng Ta Đang Có Ngay Trong Lúc Này—Happiness of What We Have At This Very Moment
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Hạnh Phúc Của Sự Bố Thí—Happiness of Almsgiving
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Hạnh Phúc Của Sự Ít Tham Muốn Mong Cầu Mà Thường Hay Biết Đủ—Happiness for Those Who Have Few Desires and Satisfy With What They Have
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Hạnh Phúc Cho Những Ai Có Thể Hàng Phục Được Phiền Não—Happiness For Those Who Are Able to Subdue Afflictions
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Hạnh Phúc Tự Làm Chủ Lấy Mình—Happiness of Self-Mastery
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Hạnh Phúc Được Làm Người Phật Tử—Happiness of Being A Buddhist
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six:Hạnh Phúc Giữa Cõi Đời Khổ Đau PhiềnNão—Happiness in the midst of the World of Sufferings and Afflictions
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Ai Chịu Trách Nhiệm Cho Hạnh Phúc Của Mình?Who is Responsible for Our Happines
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Cuộc Sống An Bình Hạnh Phúc—A Peaceful and Happy Life
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Luôn Nhẫn Nhục Trong Cuộc Sống Là Hạnh Phúc—Always Being Patient in Life Is Happiness
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Đạo Phật—Happiness in Buddhist Points of View
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Đức Phật Dạy Tứ Chúng Về Hạnh Phúc—The Buddha’s Teachings His Disciples on Happiness
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Hạnh Phúc Đến Từ Bạn—Happiness Comes From You

Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Có Tâm Tương Trợ Phụng Sự Tha Nhân Là Hạnh Phúc—To Be Happy to Have A Mind of Mutual Help and Service of All Other People
Phụ Lục B—Appendix B: Từ Bỏ Phương Tiện Sống Tu Hay Từ Bỏ Dục Lạc?—Rejection of Means of Life or Rejection of Pleasures?
Phụ Lục C—Appendix C: Thành Tựu Khoa Học Và Hạnh Phúc Con Người—Scientific Achievements and Human Happiness
Phụ Lục D—Appendix D: Hạnh Phúc Của Sự Tỉnh Thức Trọn Vẹn Trước Thực Tại—Happiness of Full Awakening to Reality
Phụ Lục E—Appendix E: Nhàn Cư Thập Thiện—Ten Wholesome Advantages of a Hermitage
Phụ Lục F—Appendix F: Hạnh Phúc Hiểu Biết Chính Mình—Happiness of Understanding Ourselves
Phụ Lục G—Appendix G: Sống Đời Đầy An Lạc—A Life Full of Peace
Phụ Lục H—Appendix H: Giận Dữ Là Một Của Báu Hãy Cất Giữ Thật Kỹ Ở Một Nơi An Toàn!—Anger Is A Treasure That Needs Be Carefully Stored  In a Safe Place!
Phụ Lục I—Appendix I: Biết Được Ông Chủ Là Hạnh Phúc—Recognizing the Owner Is Happiness
Phụ Lục J—Appendix J: Một Niệm Cũng Chẳng Khởi Lên Là Hạnh Phúc Biết Dường Nào!—How Happy When Not a Thought Arising!
Phụ Lục K—Appendix K: Giữ Tâm Điềm Tĩnh Là Hạnh Phúc—To Keep the Mind Calm and Cool Is Happiness
Phụ Lục L—Appendix L: Đốt Cháy Nghiệp Đã Giam Hãm Mình Trong Vô Minh Là Hạnh Phúc—Burning up the Karma That Binds You to Ignorance Is Happiness
Phụ Lục M—Appendix M: Hảo Đạo Hữu—A Good Dharma Friend
Phụ Lục N—Appendix N: Hiểu Và Di Chuyển Hòa Hợp Với Dòng Đời—To Understand and Move in Harmony With the Stream of Life
Phụ Lục O—Appendix O: Đừng Nhận Giặc Làm Con!—Stop Recognizing the Thief As Your Own Son!
Phụ Lục P—Appendix P: Đừng Tìm Về Quá Khứ-Đừng Tưởng Tới Tương Lai—Do Not Pursue the Past; Do Not Lose Yourself in the Future
Phụ Lục Q—Appendix Q: An Tâm Lập Mệnh và Phi Phú Quí Thế Tục—Contentment and Unworldly Riches
Phụ Lục R—Appendix R: Một Cuộc Sống Tốt Như Vậy! Thử Hỏi Đạo Trong Đời Hay ĐờiTrong Đạo?—Such A Good Life!The Way in Life or Life in the Way?
Phụ Lục S—Appendix S: Kỳ Diệu Thay Vô Tình Thuyết Pháp!—Inanimate Things Preaching Dharma Is Inconceivable!
Phụ Lục T—Appendix T:Phản Quang Tự Kỷ—To Turn the Spotlight to Ourselves
Phụ Lục V—Appendix V: Mục Đích Thực Tiễn Của Đạo Phật—Pragmatic Approach of Buddhism
Phụ Lục X—Appendix X: Ngoại Cảnh Hay Nội Tâm?—External World or Inner Mind?
Phụ Lục Y—Appendix Y: Cuộc Sống Của Chúng Ta Chính Là Cuộc Sống Này—Our Life Is Always Just This Life
Phụ Lục Z—Appendix Z: Mọi Thứ Đều Hòa Hợp Với Tự Nhiên Là Hạnh Phúc—To Be Spontaneous Harmony With Daily Affairs Is Happiness
Tài Liệu Tham Khảo—References

 

Lời Đầu Sách 

Theo giáo thuyết nhà Phật, hạnh phúc hay khổ đau đều đến từ chính chúng ta, và không một ai khác có thể mang đến hạnh phúc hay khổ đau cho chúng ta trên thế giới này. Thật vậy, cổ đức dạy: Nhất Tâm Bất Sanh Vạn Pháp Vô Cữu, có nghĩa là một niệm không dấy lên thì vạn pháp không có lỗi. Trong giáo thuyết nhà Phật, từ nầy có nghĩa là khi vọng tưởng khởi mà chúng ta bất chấp được thì tự nhiên chúng sẽ biến mất. Kết quả là chúng ta sẽ nhìn thấy được mặt mũi thật của vạn pháp: Đó chính là hạnh phúc tối hậu của hành giả tu Phật. Theo Phật giáo, cái gì mang lại thoải máihạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc đạt được từ sự ổn định của tâm thứcquan trọng nhứtmục đích tối thượng của đời ngườihạnh phúc và an vui. Hạnh phúc bình thườngthỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Chúng ta thường cố gắng theo đuổi những cảm giác dễ chịuhài lòng cũng như loại bỏ những khổ đau bất hạnh bằng những giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận khác hơn, đó là sự cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi bằng tâm nữa. Như vậy, theo Phật giáo chúng ta không thể định nghĩa hạnh phúc đích thực bằng những thỏa mãn vật chất và nhục dục, mà chỉ bằng cách khai tâm mở trí sao cho lúc nào chúng ta cũng hướng đến tha nhân và những nhu cầu của họ. Phật tử chân thuần phải nên luôn nhớ rằng hạnh phúc thật sự chỉ bắt nguồn từ cuộc sống đạo đức. Đối với hành giả tu Phật chân chánh, tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh vọng hay sự chiến thắng.

Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm trong việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chấttinh thần thoải máihạnh phúc. Sống đời không bị chê tráchhạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.”

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Hạnh Phúc Đến Từ Bạn” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những lời Phật dạy về hạnh phúc đến từ chính bạn và có thể đạt được ngay trong kiếp này. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống này không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không vì những khó khăn nầy mà mình không bắt đầu cuộc hành trình. Chúng ta nên bắt tay ngay vào việc tu tập nhằm thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên an lạc, tỉnh thức, và hạnh phúc hơn. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Hạnh Phúc Đến Từ Bạn” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.

Thiện Phúc 

 

Preface 

According to Buddhist teachings, happiness or sufferings come from us, and nobody else can bring us happiness or sufferings in this world. As a matter of fact, ancient virtues taught: When a thought is not arising, everything is not mistaken. In Buddhist teachings, the term means if we are able to disregard when false thoughts arise, they will naturally vanish. As a result, we can see the real state of things, or the original face or the Buddha-nature: That is the ultimate happiness of  Buddhist practitioners. According to Buddhism, what can be borne with ease is happiness. However, happiness resulting from mental stability is the most important for the ultimate goal of human lives is happiness and joyfulness. Ordinary happiness is the gratification of a desire. However, as soon as the thing desired is achived the we desire something else or some other kind of happiness, for our selfish desires are endless. We usually seek pleasant feelings and avoid unpleasant feelings through our sensory experience of the eyes, ears, nose, tongue and body. However, there is another level of experience: mental experience. True happiness should also be pursued on the mental level. Thus, according to Buddhism, genuine happiness cannot be defined by material and sensual satisfactions, but only by means of spiritual development and opening of wisdom so that we always acknowledge others and their needs. Sincere Buddhists should always remember that true happiness is only originated from a virtuous life. For devout Buddhist practitioners, money cannot buy happiness, or wealth does not always conduce to happiness.  In fact, real happiness is found within, and is not be defined in terms of wealth, power, honours, or conquests.

The Buddha enumerates some kinds of happiness for a layman. They are the happiness of possession, health, wealth, longevity, beauty, joy, strength, property, children, etc.  The Buddha does not advise all of us to renounce our worldly lives and pleasures and retire to solitude. However, he advised lay disciples to share the enjoyment of wealth with others. We should use wealth for ourselves, but we should also use wealth for the welfare of others. What we have is only temporary; what we preserve we leave and go. Only karmas will have to go  with us along the endless cycle of births and deaths. The Buddha taught about the happiness of lay disciples as follows: “A poor, but peace life is real happiness. Leading a blameless life is one of the best sources of happiness, for a blameless person is a blessing to himself and to others. He is admired by all and feels happier, being affected by the peaceful vibrations of others. However, it is very difficult to get a good name from all. The wisemen try to be indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happiness by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which is the bliss of relief from suffering, is the highest form of happiness.”

This little book titled “Happiness Comes From You” is not a profound study of Buddhist teachings, but a book that simply points out the Buddha'd teachings on Happiness that comes from yourself and no-one else and that is to reach right in this very life. Devout Buddhists should always remember that attaining happiness in this life is not easy, but not because of these difficulties we don’t want to start the journey. We should start to enter right away into practicing and cultivating in order to established daily life patterns, makes our lives more peaceful, mindful, and happy. The journey from man to Buddha still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Happiness Comes From You” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

Thiện Phúc

pdf_download_2

Hạnh Phúc Đến Từ Bạn - Thiện Phúc (2)


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...