Sn 4.1 Kama Sutta: Kinh Về Tham Dục

25/03/20224:40 SA(Xem: 2699)
Sn 4.1 Kama Sutta: Kinh Về Tham Dục

Sn 4.1 -- KAMA SUTTA:

KINH VỀ THAM DỤC

 

Bài kinh này nói rằng cần phải tỉnh thức để xa lìa tham dụcTrước tiên là cần xa lìa tài sản thế gian này, như nhà đất, ruộng vườn, vàng bạcphụ nữ, người hầu, người thân, và tất cả tài sản – nghĩa là buông bỏ tất cả những gì là “cái của tôi.” Bởi vì xả bỏ ái là gỡ một mắc xích trong mười hai nhân duyên, và không bị ràng buộc nữa.

Tóm lược ý kinhTỉnh thứcxa lìa tham dục.
Kinh này gồm các bài kệ từ 766 tới 771.
 
766
Khi ước muốn tham dục đạt được,
người đó sẽ hoan lạc vì có điều ước muốn.


767
Với người tham dục đó,
khi hoan lạc tan biến 

sẽ đau khổ như bị mũi tên xuyên trúng.
 
768
Với người tránh tham dục,
hệt như đưa chân tránh giẫm đầu con rắn
sẽ tỉnh thức vượt qua, rời tham dục cõi này.
 
769
Ai tham luyến ruộng đồng, nhà đất, vàng, gia súc và ngựa,
đầy tớ, người hầu, phụ nữ, người thân,
và nhiều niềm vui tham dục.
 
770
Sẽ bị gục ngã vì yếu đuối,
sẽ bị đè bẹp vì tai họa,
sẽ bị tràn ngập khổ đau,
hệt như nước tràn vào ghe lủng.
 
771
Do vậy, người thường trực tỉnh thức hãy tránh tham dục,
khi xa lìa tham dục, sẽ vượt qua trận lụt
hệt như ghe được tát nước và qua tới Bờ Bên Kia.
trong cuốn:
blankkinh nhật tụng sơ thời 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana