Ý Nghĩa Hoa Sen (Song ngữ Vietnamese-English)

22/06/20225:25 SA(Xem: 4697)
Ý Nghĩa Hoa Sen (Song ngữ Vietnamese-English)

Ý NGHĨA HOA SEN

Được trích dẫn ở tập sách HOÀNG Y LAN  của Cố Ni trưởng Thích Nữ Thể Quán
Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

lotus-hoa-senHiện nay cũng như từ nghìn xưa, hoa sen, chiếm một phần quan trọng trong nhà Phật. Giáo lý Đại thừa, Đức Phật cũng lấy hoa sen làm ví dụ như kinh “Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa”v.v…

Hơn nữa chính kim thân của Đức Phật cũng ngự tọa trên đài sen báu.

Một hôm sau buổi giảng, tôi hỏi các đạo hữu: “Vì sao đức Phật lại ngồi trên hoa sen, trong khi có nhiều người quan niệm còn nhiều thứ hoa đẹp hơn, thơm hơn hoa sen?”

Một bạn vui vẻ đáp: “Dạ vì hoa sen có cái gương tròn lại bằng phẳng dễ ngồi, chứ như hoa quỳnh, hoa huệ cong cong Phật ngồi răng được.”

Câu trả lời thật chất quá đơn giản làm sao. Đúng ra hoa sen có những sáu đặc điểm, vì thế mà làm được một phần quan trọng trong nhà Phật.

 

1/Cái câu “sanh ư nê bất nhiễm ư nê” hay trong đầm gì đẹp bằng sen ….gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,” đó là một trong sáu đặc điểm phần nhiều chúng ta đã biết.

2/Nhơn quả đồng thời: Tất cả muôn hoa, hoa gì cũng tàn rồi mới kết trái. Chỉ  có hoa sen là ngay khi tượng hoa đồng thời đã có quả. Để tượng trưng cho tâm hồn chúng ta trong khi manh tâm thù hận oán ghét người, hoặc toan tính mưu này chước nọ để hại người, mưu kế ấy mặc dù chưa thực hiện, nhưng trong lòng tự thấy hầm hầm bực tức, nóng nảy khó chịu. Trái lại, phát tâm niệm làm lành, điều lành tuy chưa thi thố cho ai, nhưng tâm hồn mình đã cảm thấy một nguồn vui mát dịu.

3/ Tương quan sanh tồn: Trong gương sen, các bạn đều thấy, mỗi hạt sen ở riêng một phòng, ta trông thì hình như tách biệt nhau, nhưng thật ra phòng này liên kết với phòng kia, hòa hợp lại mới thành một gương sen tròn đầy. Để ví dụ với nhân sanh trong vũ trụ, tuy mỗi gia đình sống riêng biệt, nhưng nhà này vẫn có sự liên quan mật thiết với nhà kia, có người làm ruộng, có người đi buôn, có nhà giữ việc trị an, cũng có những vị chuyên tu đạo đức v..v..Chung lại mới tạo thành một xã hội loài người, những ai nông cạn chỉ tưởng kẻ bệnh nhân mới tri ân bác sĩ, vị giáo viên có ân nặng với học sinh,vv…còn những ân gián tiếp thì ít ai để ý đến, lắm khi còn khinh dễ, cho họ là hèn hạ nữa.

Thật ra một con người phải thọ ân vô số con người mới sống còn được, nên trong đạo Phật thường nhớ ân chúng sanh tức là một ân nặng trong tứ ân (Tứ ân: ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia, ân chúng sanh) để hiệp với nghĩa tương quan sanh tồn.

4/ Không bị ong bướm khuấy phá. Tất cả các thứ hoa, phần nhiều nở ban mai, hoặc trưa hay chiều. Chỉ có hoa sen nở ra vào khoảng hai ba giờ sáng. Hoa sen vươn mình qua khỏi bùn lầy, nở lên giữa đêm khuya trong khi ong bướm còn say giấc triền miên. Để tượng trưng giữa đời ô trược đen tối vô minh, chúng sanh đang quằn quại trong bùn lầy ngũ dục, say sưa theo giấc mộng lợi danh thì hoa sen đưa hương tinh khiết để dâng lên cúng dường đức Phật, một đấng cao cả đã tỉnh trong lúc đời còn mê, đã vượt khỏi bùn lầy tham vọng.

5/ Đặc điểm thứ năm, là hoa sen không ở trên đầu người đàn bà. Đàn bà phần nhiều hay ưa hoa, nhất là để ướp lên mái tóc. Theo phong tục Ấn Độ, đàn bà thường xâu hoa thành chuỗi để cài lên đầu cho thơm và thêm vẻ mĩ miều, nên bất cứ hoa gì xâu được thì họ đều dùng cả, nhưng giá như có ai đem cái hoa sen to sù sù cài lên mái tóc thì họa là người điên. Để chỉ cho người phụ nữ phần nhiều có tính đố kỵ, nhỏ nhen chấp nhất v.v..nên một bông hoa cao quý không gần với con người nhỏ nhen ấy được. Đọc đến đoạn này, bạn nào nóng tính chắc sẽ nổi xung, nhưng xin bạn hãy bình tĩnh cho tôi nói hết đã.

Hai chữ đàn bà trong đạo Phật là chỉ về đức tánh, chứ không phải nói về hình tướng. Đức Phật thường dạy: Tuy trong tấm thân bảy thước (thước mộc ở Ấn Độ chứ không phải thước tây) sồ sộ tướng nam nhi mà tính tình nhu nhược, mê tín dị đoan, hay chấp nhất những chuyện cỏn con, sa đắm theo sắc dục, sống không ích lợi cho tự thân, làm khổ lụy cho gia đình, và bê tha lây xã hội, v.v…thì người ấy thật không phải trượng phu, mà còn thua xa nhi nữ. Trái lại, ở trong một thân hình kiều diễm mà đủ trí sáng suốt, biết tự trọng, tự lập, có nghị lực, cương quyết, nhiều đức tánh từ bi hay rộng lòng tha thứ, mạnh mẽ trong công việc lợi người, lợi vật…thì con người ấy tuy thân nhi nữhoàn toàn ý chí trượng phu, nếu người đàn bà ấy trong lúc ra làm việc thiện lại biết đem công đức hồi hướng về vô lậu nghiệp (làm thiện, tâm không trù trước, không cầu trả ơn, không mong phước báo giàu sang), một lòng tha thiết nguyện khi xả báo thân được sanh về thế giới Cực Lạc, thì chẳng những sen ướp lên đầu cũng không phải điên chi, mà còn ngồi được lên đài sen báu ở bên Cực Lạc nữa bạn ạ.

6/ Đặc điểm thứ sáu: Hoa sen tượng trưng chơn lý: Đức Phật sau khi thành đạo chứng được nhất thế chủng trí, tức chơn trí (trí tuệ hiểu biết được tất cả nhân sanh vũ trụ), chơn trí là tâm, chơn lý là cảnh. Chung lại tâm cảnh (nhân sanh, vũ trụ) đều là bóng dáng trong bản thể thanh tịnh biển hiện ra. Chúng sanh vì mê mờ chấp trước nên có tâm có cảnh. Đức Phật đã giác ngộ nên tâm cảnh giả dối lại hòa đồng trở về với bản thể thanh tịnh. Vì vậy đức Phật ngự trên hoa sen là để tượng trưng “tâm cảnh nhất như”.

Đọc xong bài này, các bạn đã thấy trong nhà Phật phàm làm một sự kiện gì đều có tiêu biểu nhiều ý nghĩa. Chỉ tiếc bạn gái chúng ta phần nhiều vô tâm, thấy thì hay thấy chứ không chịu khó tìm hiểu, và chính vì thế mà làm duyên khởi cho tôi khi đặt bút viết bài này vậy.


THE MEANING OF THE LOTUS FLOWER
Tâm Anh

 

lotus vangToday as well as in the past. Lotus plays an important part in Buddhism. In the Mahayana teachings, the Buddha also took the lotus as an example, like the Sutra of the great vehicle of the lotus flower.

Furthermore, the Buddha’s own golden body also sits on a treasured lotus flatform.

Oneday, after the lecture was over, I asked the Buddhists.

Why does the Buddha sit on a lotus. While many people think that there are more beautiful and fragrant flowers than the lotus?

A Buddhist replied happily

-Yes, because the lotus has a round and flat seed-pod that is easy to sit on. And the Lily and Hyacinth are curved on which the Buddha can’t sit.

What a real and simple answer! The lotus actually has six characteristics, so it occupies an important part in Buddhism.

1/ The sentence: There is no flower in the pond more beautiful than a lotus……..it’s close the mud but doesn’t smell like mud. It’s one of the six traits that most of us has already known.

2/ Simultaneous cause and effect. All flowers, every flower also fades and then bears fruit. Only the lotus is as soon as the flowers begins to form and has fruit. To represent our souls while harboring hatred towards people or attemempting to plot this and that to harm others. Although the plan has not been implemented yet in my heart, I feel very angry, impatient and annoyed. On the contrary, my mind starts to do good things. Although it hasn’t competed yet for anyone, my soul has felt a source of cool joy.

3/ Mutual coexistence of survival: In the lotus seed - pod, you can see that each seed is in its own part. We seem to be separated from each other, but actually this part is connected to another part, reconiled to become a full perfectly lotus seed-pod. For example with human beings in the universe, although each family lives separately, this house is still closely related to the other. There are people who work in the fields, trade or keep the peace and a lot of people who specialize in moral cultivation.v.v…..Together to form a human society. Those who are shallow only think that the patient is grateful to the doctor, the teacher has a heavy gratitude for the students v.v….As for the indirect affections, few people pay attention to them, sometimes they even despise them, considering them to be cowards.

 In fact, a person has to receive the grace of countless people to survive. Therefore, in Buddhism remembering the grace of sentient beings is a heavy gift of the four graces (grace of the three jewels of Buddha, Dharma, Sangha; Grace of parents; Grace of the nation and Grace of sentient being) to match the meaning of the relationship of existence.

4/ Not disturbed by bees and  butterflies. All flowers, most of which bloom in the morning, noon or afternoon? Only the lotus flower blooms around 2 or 3 in the early morning. The lotus flower stretches out of the mud blooms in the middle of the night while the bee and butterflies are still asleep. To symbolize that in the midst of the world of filthiness, darkness, ignorance, sentient beings are writhing in the mire of five senses, intoxicated by dreams of gain and fame, the lotus flower brings pure incense to offer to the Buddha, a noble  being who has awakened while life was still in confusion, got out of the mud of ambition.

5/ The fifth feature is that the lotus is not on the woman’s head. Women mostly like flowers, especially to marinate their hair. According to Indian custom, women often string flowers into chains to put on their heads to fragrant and add beauty, so whatever flowers can be strung, they will use them, but if only someone brought a large lotus flower. If you put it on your hair, you must be crazy. To show that the majority of women are jealous, petty, clingy…so a noble flower is not close to that selfish petty person. If you read this paragraph, you will be hot–tempered angry, but please calm down and let me tell you what I mean.

 The two words women in Buddhism are only about virtue, not about appearance. The Buddha often taught that despite having a body of seven feet and having a large male figure, his temperament is weak, superstitious or most attached to petty things, infatuated with lusts, living unprofitable for himself, causing suffering family and social contagion…then that person is really not only a real man but also far behind a weak and elegant girl. On the contrary, in a beautiful body, there is wisdom enough, self-respect, self-reliance, energy, determination, many virtues of compassion, forgiveness, strength, in the work of benefiting others advantage…then that person although the body of a weak and elegant girl, is compeletely macho will. If that woman, while doing good deeds, knows how to dedicate her merits toward non-smuggling karma (good doings, the mind does not hold tight.)

6/ The sixth characteristic. the Lotus symbolizes truth. After attaining enlightenment, the Buddha attained unification of the world, ie true wisdom (intellectual understanding of all human beings in the universe) which is mind, truth is the scene. In short, the mind and the scene (all living being and the universe) are all shadows in the pure essence that appears. Because of sentient being’s delusion and attachments, have a mind with a scene. The Buddha was enlightened, so the false state of mind was attuned to return to the pure essence, so the Buddha sitting on the lotus flower is the best symbol of the state of mind like (the mind and scene are one).

After reading this article, you have seen that in the Buddhism, every event has many meanings. I only know that most of women are indifferent, we often see it but do not bother to learn and that is why I wrote this post.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/10/2010(Xem: 45708)
18/01/2012(Xem: 28966)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)