Nghệ Thuật Thangka Phật Giáo Tây Tạng

29/07/20225:02 SA(Xem: 1895)
Nghệ Thuật Thangka Phật Giáo Tây Tạng

NGHỆ THUẬT THANGKA
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Làng Đậu Võ Quang Nhân
Thangka Quan Âm Tứ Thủ dạng an hòa
PDF icon (4)Nghệ Thuật Thangka Phật Giáo Tây Tạng

Lời Mở

Bài viết này nguyên được đăng trên Tập San Phật Học Luận Tập số 8. Đây là một loại ấn phẩm định kì chỉ đăng tải các bài viết chuyên môn về Phật học có chất lượng cao do Thầy Thích Tuệ Sỹ chủ biên và nhà sách Hương Tích ấn hành. Các bài viết hay về Phật học của Tạp chí này có thể tìm thỉnh tại https://sachhuongtich.com/phat-hoc-luan-tap
Bài viết này được điều chỉnh gửi đăng gửi đăng trên các phương tiện hy vọng mang lại một ít thư giản về nghệ thuật tranh vẽ Tây Tạng cho độc giả.


Làng Đậu kính bút,

Dẫn Nhập

Thangka là tên phiên âm từ chữ ཐང་ཀ་ trong Tạng ngữ, tức là các tranh vẽ hay tranh thêu Phật giáo thường có dạng hình chữ nhật, được tạo ra trên vải, lụa, hay vật liệu dệt cửi, được dùng để miêu tả các vị Phật, các giác thể (eng. deity, tib ཡི་དམ་), bổn tôn, các nơi linh thiêng, hay các maṇḍala (đàn tràng). Trong tiếng Tạng thì chữ “ཐང” (thang) có nghĩa là phẳng và tiếp vỹ ngữ “ཀ” (ka) tức là tranh.  Nguồn gốc lịch sử sâu xa nhất của thangka được tìm thấy từ các kinh điển Phật giáo. Dạng phổ biến nhất của thangka là loại tranh được vẽ trên một bề mặt phẳng và có thể cuộn lại khi không cần trình ra nội dung của nó. Hầu hết các thangka có kích cở tương đối nhỏ chiều cao khoảng 20-50cm cho tới rất lớn đến vài chục mét dùng trong lễ hội. Một thể hiện khác của nó là dạng vẽ trên tường. Thangka là hình thức nghệ thuật tôn giáo độc đáo chỉ còn lưu lại trong văn hóa Tây Tạng và các nơi chịu ảnh hưởng của nó. Bài viết này chỉ tập trung giới thiệu về thangka truyền thống.  
.....
.....
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/10/2010(Xem: 44769)
18/01/2012(Xem: 27990)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana