Lời Phật Dạy Quyển 1 & 2 (Sách Ebook PDF)

08/11/20225:25 SA(Xem: 6729)
Lời Phật Dạy Quyển 1 & 2 (Sách Ebook PDF)
LỜI PHẬT DẠY
QUYỂN MỘT & HAI
BIÊN SOẠN: DIỆU PHÁP (SUDHAMMĀ)
lời phật dạy
Lời Phật Dạy Quyển 2


LỜI TỰA
_______________________________

Trải qua bốn a tăng kỳ và 100,000 đại kiếp trái đất, Đức Phật Thích Ca đã không ngừng vun bồi ba la mật để có thể chỉ ra con đường cho những ai mưu cầu hạnh phúcPhật pháp, khi được hiểu đúng đắn và áp dụng hợp lý vào đời sống, sẽ đem đến nhiều lợi lạc cho nhân loại.

Suốt 45 năm rong ruỗi khắp các nẻo đường, đức độ, sự tận tụy hy sinh và trí tuệ của Đức Phật làm rung động bao nhiêu trái tim. Giáo pháp mà Ngài khéo giảng đã, đang và vẫn tiếp tục đưa bao người lầm lạc về nẻo chánh, giúp bao người thoát vòng sinh tử, trở nên thánh thiện và cao thượng.

Chúng ta có thể làm nhiều điều thiện lành và hưởng được hạnh phúc trần gian ở cõi người hay chư thiên. Nhưng cao hơn hạnh phúc trần gian là loại hạnh phúc có được cái tâm tĩnh lặng (do có sự định tâm). Và cao hơn hạnh phúc tĩnh lặng là loại hạnh phúc giải thoát (do hành thiền Minh Sát). Vì thiền Minh Sát (hay Tứ Niệm Xứ) là cách thức duy nhất để thanh lọc tâm, chấm dứt đau khổ, khóc than và kinh nghiệm hạnh phúc giải thoát cao thượng, Đức Phật luôn hướng người nghe đến việc hành thiền trong khi giảng pháp. Ngài nói đến Bố thí- Giữ giới- Hành thiền hay GiớiĐịnh-Tuệ, và hướng người nghe đến giáo pháp vi diệu thâm sâu về vô ngã, một loại trí tuệ của các bậc Thánh nhân. Do vậy, trong quyển sách này, một số bài kinh được chọn lựa theo chủ đề, sắp xếp từ căn bản lên cao dần (có kèm theo chú giải và phụ chú giảithích hợp cho việc tự học, nhằm giúp Phật tử hiểu rõ hơn lời Phật dạy.

Phần I của quyển sách giới thiệu đến độc giả những kiến thức Phật pháp căn bản liên quan đến đức tin đúng đắn về Tam Bảobố thíchánh mạnghồi hướng phước báu và luật nhân quả. Trong phần II, các thuật ngữ như “tứ đại”, “ngũ uẩn”, “ngũ uẩn thủ”, “sáu nội căn”, “sáu ngoại cảnh”, “chánh niệm”, “vô ngã”… liên quan đến thiền Minh Sát được giới thiệu và giải thích ngắn gọn, nhằm giúp Phật tử dễ dàng lĩnh hội ý nghĩa của các bài giảng trong các khóa thiền Minh Sát.

“Như Lai chỉ là người chỉ đường”, bậc trí tuệ bậc nhất trên thế gian đã nói như thế trong kinh Ganakamoggallana Sutta (Majjhima Nikāya 107). Vậy chúng ta không thể ngồi đây cầu xin ai hạnh phúcChúng ta phải tự đi, đi theo con đường Ngài đã chỉ, con đường mà vô số chư Phật và các bậc Thánh nhân đã đi qua. Và chắc chắn chúng ta sẽ an vui khi khởi hành, an vui trên suốt con đườngcho đến khi tự mình chiêm nghiệm chân lý cao thượng.

Trong bối cảnh Phật tử gần xa tìm cầu hạnh phúc và khát khao giáo pháp, quyển sách nhỏ này là một sự đóng góp khiêm tốn vào đại cuộc xây đắp, vun vén những niềm vui và an bình cùng tất cả. Vì là quyển sách biên soạn đầu tay, Diệu Pháp xin chân thành ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của quý độc giả nhằm làm cho quyển sách được hoàn hảo hơn.

Diệu Pháp (Sudhammā)


MỤC LỤC QUYỂN 1
______________________
LỜI TỰA 
PHẦN I
CHƯƠNG I. BẬC CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC
 Phẩm Tính của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác 
 Bốn Điều Vi Diệu 
 Kinh Hatthaka 
 Kinh Cūḷanikā (Abhibhū) 
 Kinh Sukhumala 
 Năm Sự Kiện Lớn Vào Ngày Rằm Tháng Tư 
 Trích Lược Một Số Bài Kinh 
CHƯƠNG II. BẢN CHẤT PHÙ DU, TẠM BỢ và HIỂM NGUY
 Kinh Aṅguttara Nikāya I.333-347 57
 Lời Dạy của Araka 64
 Bài Kinh Đầu Tiên về Hai Vị Bà La Môn Già 
 Bài Kinh Thứ Hai về Hai Vị Bà La Môn Già 
 Bài Kinh về Những Giọt Nước Mắt 
 Bài Kinh về Những Giọt Máu 
 Bài Kinh về Mũi Tên 
CHƯƠNG III. HẠNH PHÚC THẾ TỤCXUẤT GIA
 Bài Kinh về Người Chăn Gia Súc 
 Bài Giảng cho Thiện Nam Potaliya 
CHƯƠNG IV. NGHIỆP (KAMMA)
 Kinh Hoàng Hậu Mallikā 
 Kinh Tiểu Nghiệp 
 Kinh Cẩu Đạo Sĩ 
 Đại Kinh Về Nghiệp Quả 
 Bài Kinh Thứ Nhất về Các Nguyên Nhân 
 Bài Kinh Thứ Hai về Các Nguyên Nhân 
 Bài Kinh Thứ Nhất về Các Kiếp Sinh Tồn 
 Bài Kinh Thứ Hai về Các Kiếp Sinh Tồn 
CHƯƠNG V. CÁC CẢNH GIỚI TÁI SINH
 31 Cảnh Giới Tái Sinh 
 Cõi Phạm Thiên 
 Cõi Chư Thiên 
 Cõi Địa Ngục 
 Kinh Tứ Đại Thiên Vương 
CHƯƠNG VI. BỐ THÍHỒI HƯỚNG
 Kinh về Thức Ăn 
 Bố Thí Đúng Thời 
 Người Trí Bố Thí Ra Sao 
 Kinh Công Chúa Sumanā 
 Phước Báu Bố Thí trong Hiện Tại 
 Người Cho và Người Nhận 
 Phân Loại Bố Thí 
 Ngôi Nhà Bốc Cháy 
 HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN NGƯỜI ĐÃ MẤT
 Trích Đoạn Kinh Cây Mía 
 Trích Kinh Ambasakkharapeta 
 Trích Kinh Tirokuṭṭa 
 Kinh Jānussoṇi 
PHẦN II
CHƯƠNG VII. HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN
 Sundarika Bhāradvāja 
 Kinh Mền Bằng Tóc 
 Kinh Channa 
 Vipallāsa - Điên Đảo 
 Bài Kinh về Mảnh Vải 
CHƯƠNG VIII. CẢM THỌ, THAM ÁI
 Phong Đại Kinh 
 Ngôi Nhà Trọ 
 Kinh Vô Thường 
 Kinh Sivaka 
 Kinh Visākhā Nattā 
 Kinh Trước Kia 
 Bài Kinh Thứ Nhất về Tham Ái 
 Bài Kinh Thứ Hai về Tham Ái 
 Kinh Dục Vọng 
 Kinh Rāgassa Abhiññāya 
CHƯƠNG IX. TỨ ĐẠI, NGŨ UẨN, LỤC CĂN,
 18 YẾU TỐVÔ NGÃ
 Kinh Rắn Độc 
 Kinh Chấp Thủ Upādāna 
 Bài Giảng Vào Đêm Rằm 
 Kinh Ẩn Dụ về Con Rắn 
 Kinh về Các Yếu Tố 
 Kinh Hāliddikāni 
 Bản Đồ Thân Tâm 
CHƯƠNG X. THIỀN ĐỊNH, MINH SÁT và TINH TẤN
 Sự Khác Biệt giữa Thiền ĐịnhMinh Sát 
 Thiền Định (Samatha) 
 Tâm Từ Mettā 
 Thiền Minh Sát (Vipassanā) 
 Chánh Niệm 
 Thánh Nhân và Những Ô Nhiễm Đã Loại Trừ 
 Kinh Vijjābhāgiya 
 Kinh Yuganaddha Paṭipadā 
 Kinh Tinh Tấn 
 Kinh Thức Tỉnh 
 Trưởng Lão Sirimanda Thera 
NHỮNG DANH TỪ PHẬT PHÁP 
MỤC LỤC QUYỂN 2
_____________________________
LỜI TỰA
CHƯƠNG I: SỰ SINH KHỞI CỦA Ô NHIỄM
I. Ô NHIỄM và SỰ SINH KHỞI
Chín Vết Dơ của Con Người
Trích Kinh Samidhi.
Phẩm Già.
Trích Kinh về Mảnh Vải 
Trích Kinh Tâm Cằn Cỗi 
Kinh Ô Nhiễm Ngủ ngầm.
Kinh Chướng Ngại 
Trích Kinh Saṅgīti 
Kinh (Pháp) Đen 
Trích Kinh Tinh Tấn 
Kinh Đáng Sợ 
Hướng Tâm Không Chân Chánh 
Kinh Không Thỏa Mãn 
Trích Kinh Hài Lòng 
Các Thể Loại Ô Nhiễm 
Kinh Đáng Sợ 
II.Ô NHIỄM SINH KHỞIHẬU QUẢ 
Sắc PhápNhân Sinh Tham Ái 
Kinh Những Đối Tượng Tham Ái 
Trích Kinh Nibbedhika 
Trích Kinh Sanidāna 
Trích Kinh Āhāra 
Trích Kinh Những Câu Hỏi của Vua Đế Thích 
Trích Kinh Mahāvedalla 
Kinh Nền Tảng Phát Sinh Thù Hận 
Sự Sinh Khởi của Ô Nhiễm 
Trích Kinh Vô Minh 
Hiểm Nguy Từ Tà Kiến 
Trích Kinh Tâm Đặt Sai Hướng 
Trích Kinh Sân Hận 
Trích Kinh Xấu Hổ, Ghê Sợ Tội Lỗi 
Không Tri Túc 
Kinh Giáo Pháp Ngắn Gọn 
Kinh Pháp Cú 262-263 
CHƯƠNG II: MỘT SỐ CÁCH LOẠI TRỪ Ô NHIỄM
I. LOẠI TRỪ Ô NHIỄM QUA QUÁN TƯỞNG
Kinh Mahānāma 
Bài Kinh (Thứ Hai về) Quán Tưởng 
Kinh Những Điều Quán Tưởng 
Trích Kinh Dīghanakha. 
Trích Kinh Đại Niệm Xứ 
Quán Tưởng sự Chết Nơi Thân 
Bài Kinh Thứ Hai về Quán Tưởng Cái Chết 
Bài Kinh Thứ Nhất về Quán Tưởng Cái Chết 
Kinh Loại Trừ Thù Hận 
Kinh Loại Trừ Thù Hận Thứ Hai 
Kinh Tikaṇḍati 
II.LOẠI TRỪ Ô NHIỄM BẲNG TỪ, BI, HỶ, XẢ
Trích Kinh Lời Khuyên cho Đại Đức Rāhula.
Trích Kinh về Mảnh Vải.
Trích Kinh Karaṇīya Mettā
Kinh Tâm Từ.
Lòng Bi Mẫn Karuṇā 
Niềm Hoan Hỷ Muditā.
Tâm Xả Upekkhā 
III. MỘT SỐ CÁCH THỨC KHÁC 
Kinh Yếu Tố.
Kinh Bất Mãn.
Kinh Tri Túc.
Kinh Vọng Động..
Kinh Hài Lòng.
Phẩm Loại Trừ Ô Nhiễm Ngủ Ngầm..
Kinh về Những Triền Cái Ô Nhiễm.
Kinh Pháp Cú 165 
CHƯƠNG III: LOẠI TRỪ Ô NHIẼM QUA THIỀN MINH SÁT
I. CHÁNH NIỆM
Bài Giảng về Chánh Niệm 
Trích Kinh Chánh Niệm.
Trích Kinh Chánh Niệm Nơi Thân 
II. LOẠI TRỪ Ô NHIỄM NƠI SÁU CĂN
Kinh Bhāradvāja
Kinh Con Rùa Trên Cạn (Kummopama) 
Kinh Không Rèn Luyện Canh Gác (Adanta Agutta).
Kinh Khúc Gỗ 
III. LOẠI TRỪ Ô NHIỄM NƠI NĂM UẨN
Kinh Chấp Thủ (Upādāna) 
Trích Kinh Mahāvedalla 
Kinh Đống Bọt.
IV. PHÁT TRIỂN BỐN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM
Trích Kinh Chuyển Luân Thánh Vương.
Kinh Ngũ Uẩn Thủ.
Trích Kinh Đại Niệm Xứ 
V.HƯỚNG DẪN THIỀN MINH SÁT (thiền sư Mahasi)
Niết Bàn qua Bát Thánh Đạo 
CHƯƠNG IV: BÁT CHÁNH ĐẠO và VÔ THƯỜNG-KHỔ-VÔ NGÃ
I. BÁT CHÁNH ĐẠO
Kinh Channa.
Trích Kinh Đại Niệm Xứ 
Kinh Magga Vibhaṅga 
Trích Kinh Hai Loại Suy Nghĩ.
Kinh Tẩy Rửa.
Bài Giảng về 40 Pháp Lớn 
Kinh Samaṇa Muṇḍika..
II. VÔ THƯỜNG-KHỔ-VÔ NGÃ
Kinh Pháp Cú 277-279..
Kinh Dhammakathikapuccha.
Bài Kinh Đầu Tiên về các vị A La Hán 
III. THÁNH NHÂN và NHỮNG Ô NHIỄM ĐÃ LOẠI TRỪ
Kinh Chướng Ngại Bậc Thấp.
Kinh Chướng Ngại Cao Hơn
Trích Kinh Đại Niết Bàn..
Kệ Thánh Nhân Adhimutta .
Kinh Lễ Tự Tứ 
CHƯƠNG V: CÁC BÀI KINH HAY
Kinh Māluṅkyāputta.
Kinh Tu Tập 
Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn.
Kinh Saṅgārava 
Kinh Mũi Tên.
Một Pháp 
Kinh Loại Trừ Vô Minh.
Kinh Gaṇakamogallāna
Bài Kinh Thứ Nhất về Lòng Kiên Nhẫn
Kinh Người Chăn Bò 
Kinh Sư Tử Rống 
Kinh Không Thể Nghĩ Bàn 
Kinh Xấu Hổ, Ghê Sợ Tội Lỗi
Kinh Cetanākaraṇīya.
Bài Kinh Thứ Hai về Pháp Bảo.
Kinh Pháp Cú 111-115.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)