Bốn Nơi Cần Được Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo (Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

17/07/20234:23 SA(Xem: 2481)
Bốn Nơi Cần Được Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo (Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
BỐN NƠI CẦN ĐƯỢC QUÁN SÁT
TRONG TU TẬP PHẬT GIÁO

Four Places That Need Be Contemplated &
Observed In Buddhist Cultivation
Thiện Phúc
ngoi thien
PDF icon (4)BỐN NƠI CẦN ĐƯỢC QUÁN SÁT TRONG TU TẬP PHẬT GIÁO

Trong tu tập Phật giáo, quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích  và suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. Quán tưởng không phải là chuyện đơn giản. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, cuộc sống cuồng loạn làm tâm trí chúng ta luôn bị loạn động với biết bao công chuyện hằng ngày khiến cho chúng ta mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nên việc làm chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được tâm mình lại càng khó hơn. Quán tưởngphương pháp Phật tử áp dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem lại sự hòa hợp giữa tinh thầnvật chất, giữa con ngườithiên nhiên. Nói tóm lại, quán là ngẫm nghĩ cẩn thận (tế tư). Quán chiếu có thể được dùng để phá bỏ sự lơ đểnh và uế nhiễm. Quán tình thương triệt tiêu lòng sân hận. Quán sự biết ơntâm hỷ triệt tiêu lòng ganh ghét. Quán vô thường và niệm chết giúp giảm bớt sự tham ái. Quán bất tịnh giúp giảm thiểu chấp thủ. Quán vô ngãtánh không giúp triệt tiêu những tư tưởng xấu xa. Trong bốn nơi cần được quán sát trong tu tập Phật giáo, thứ nhất, người tu Phật nên quán thân bất tịnh để đối trị với tham ái, ích kỷ, và kiêu ngạo, vân vân. Một khi ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng thân nầy đều giống nhau cho mọi loài thì chúng ta sẽ dễ thông hiểu, kham nhẫntừ bi hơn với mình và với người. Sự phân biệt giữa người già, người phế tật, và các chủng tộc khác sẽ không còn nữa. Thứ nhì, quán thọ thị khổ dần dần giúp chúng ta kiểm soát được những cảm thọ cũng như thanh tịnh tâm của chúng ta, kết quả sẽ làm cho chúng ta có được an lạctự tại. Thứ ba, quán tâm vô thường giúp cho hành giả thấy được mọi sự mọi vật đều thay đổi từ đó có khả năng dứt trừ được bệnh chấp tâm sở là thật của ta. Thứ tư, hành giả nào thường quán pháp vô ngã thì những vị ấy sẽ trở nên khiêm nhường và đáng mến hơn.
Mục Lục
(A) Tổng Quan Về Bốn Nơi Cần Được Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo     
I.  Ý Nghĩa Của Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo    
II. Tổng Quan Về Bốn Nơi Cần Được Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo      
(B) Sơ Lược Nội Dung Của Bốn Nơi Cần Được Quán Sát Trong Tu Tập Phật Giáo  
I. Quán Sát Nơi Thân Trong Tu Tập Phật Giáo    
II. Quán Sát Nơi Cảm Thọ Trong Tu Tập Phật Giáo      
III. Quán Sát Nơi Tâm Trong Tu Tập Phật Giáo         
IV. Quán Sát Nơi Pháp Trong Tu Tập Phật Giáo   

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana