Tường Giải Kinh Duy Ma Cật

23/11/20234:00 SA(Xem: 2957)
Tường Giải Kinh Duy Ma Cật
TƯỜNG GIẢI KINH DUY MA CẬT
Lương Trần Pháp Giác
Nhà xuất bản Liên Phật Hội UBP

Tường Giải Kinh Duy Ma Cật - coverTường Giải Kinh Duy Ma Cật - cover2
PDF icon (4)Tường Giải Kinh Duy Ma Cật

MỤC LỤC
Chương 1. Phẩm Phật Quốc

Chương 2. Phẩm Phương Tiện
Chương 3. Phẩm Đệ Tử
Chương 4. Phẩm Bồ Tát
Chương 5. Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh
Chương 6. Phẩm Bất Tư Nghị
Chương 7. Phẩm Quán Chúng Sanh
Chương 8. Phẩm Phật Đạo
Chương 9. Phẩm Vào Pháp Môn Bất Nhị
Chương 10. Phẩm Phật Hương Tích
Chương 11. Phẩm Bồ Tát Hạnh

Chương 12. Phẩm Thấy Phật A Súc
Chương 13. Phẩm Pháp Cúng Dường
Chương 14. Phẩm Chúc Lụy

Bản Việt dịch Kinh Duy-ma-cật tôi sử dụng ở đây là của cố hòa thượng Thích Huệ Hưng (1919-1990). Bốn chữ mở đầu kinh văn “Như thị ngã văn” được dịch là “Chính tôi được nghe”, theo thiển ý chưa chỉ ra diệu nghĩa. Cứ theo đa số kinh Phật, câu này được dịch ra tiếng Việt thành “Tôi nghe như vầy” là ổn thỏa và sát nghĩa nhất.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/06/2010(Xem: 57941)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!