Minh Cú Luận (Prasannapadà) - Nguyệt Xứng ̣(candrakìrti) Trích Dịch: Cao Dao

21/07/201012:00 SA(Xem: 22556)
Minh Cú Luận (Prasannapadà) - Nguyệt Xứng ̣(candrakìrti) Trích Dịch: Cao Dao
MINH CÚ LUẬN (PRASANNAPADÀ)
LUẬN GIẢI MỆNH ĐỀ SÁNG TỎ

Nguyệt Xứng ̣(Candrakìrti)
Trích dịch: Cao Dao
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
25/09/2019(Xem: 9805)
17/11/2018(Xem: 5706)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana