A La Hán, Phật Và Bồ Tát

18/02/20224:26 SA(Xem: 6468)
A La Hán, Phật Và Bồ Tát
A LA HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT
Tỳ Khưu Bodhi
Chuyển ngữ: Dhamma Paññā
(Phật Giáo Theravada Viet Nam)

Phật Bồ Tát và A La Hán

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH

Tỳ Kheo Bodhi sinh năm 1944 tại Brooklyn, NewYork. Ngài là một học giả Phật giáo uyên thâm nổi tiếng khắp thế giới qua các công trình dịch thuật và sáng tác của Ngài.

Vào lứa tuổi 20, Ngài đã yêu thích tìm hiểu đạo Phật. Sau khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học tại Hoa Kỳ năm 1972, Ngài du hành đến Sri Lanka và thọ giới Sa di, và năm 1973  Ngài thọ giới Tỳ Kheo với vị bổn sư là Cố Hòa Thượng Ananda Matreya, một vị cao tăng thuộc hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo đương thời. Năm 1984, Ngài được đề cử làm Chủ bút của Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist Publication Society ) của Sri Lanka, và năm 1988 là Chủ tịch của Hội này.

Tỳ Kheo Bodhi vừa là Chủ bút, tác giả và dịch giả của nhiều kinh sách Phật giáo, quan trọng nhất là bộ Trung Bộ Kinh ( Middle Length Discourses ) đựơc dịch từ tiếng Pali sang Anh Ngữ (đồng dịch giả với Tỳ Kheo Nanamoli, năm 1999), và Tương Ưng Bộ Kinh (Connected Discourses of the Buddha ) và Lời Phật Dạy (2005)( In the Buddha’s Words).

Năm 2000, ngài đã đọc bài diễn văn quan trọng tại đại lễ Phật Đản (Vesak) chính thức đầu tiên do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hiện nay, ngài cư ngụ tại Tu viện Chuang Yen Monastery (Hoa Kỳ), giảng dạy Phật pháp tại đây và tại Tu viện Bodhi.  Ngài cũng  là Chủ tịch của Hội Yin Shun Foundation.

MỤC LỤC
1. A-la-hán, Phật Và Bồ Tát – Lời Giới Thiệu Của Người Dịch
2. Chương 1 – Hai Lý Tưởng Phật Giáo Cạnh Tranh Nhau
3. Chương 2 – Đức Phật Như Một Lý Tưởng Để Hướng Đến
4. Chương 3 – Quan Điểm Của Kinh Tạng Nguyên Thủy
5. Chương 4 – Làm Thế Nào Để Phân Biệt Đức Phật Với Các Vị A-la-hán Khác
6. Chương 5 – Vấn Đề Bồ Tát
7. Chương 6 – Sự Chuyển Tiếp Đến Việc Phát Triển Trọn Vẹn  Khái Niệm Bồ Tát Đạo
8. Chương 7 – Sự Xuất Hiện Của Tông Phái Đại Thừa Như Là Bồ Tát Thừa
9. Chương 8 – Phá Bỏ Khuôn Mẫu Cố Định Xưa Cũ
10. Chương 9 – Để Tiến Đến Việc Hoà Hợp Lành Mạnh Của Cả Hai Thừa
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187560)
01/04/2012(Xem: 33264)
08/11/2018(Xem: 12399)
08/02/2015(Xem: 48831)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana