Chúc Thọ Thiện Hoa Giới Đàn

19/04/20226:10 SA(Xem: 2372)
Chúc Thọ Thiện Hoa Giới Đàn

HỎI:

Chuc Tho Thien Hoa Gioi Dan
Đại giới đàn Thiện Hoa vừa mới được tổ chức tại Thiền viện Thường Chiếu có một câu biểu ngữ giăng ngang trước cổng với nội dung: "CHÚC THỌ  THIỆN HOA GIỚI ĐÀN"
Quả thực tôi không hiểu được ý nghĩa của câu biểu ngữ trên. Kính mong ban biên tập hoan hỷ giải thích cho bản thân tôi cũng như phật tử khác được liểu tri. (Đính kèm hình ảnh)

 

ĐÁP:

 

CHÚC THỌ THIỆN HOA GIỚI ĐÀN

1Tổ Vị Tăng Thống: Vua Đinh Tiên Hoàng thành lập chế độ Tăng lữ có nền nếp và hệ thống.  Năm 971 Vua phong cho Thiền sư Ngô Chân Lưu, tức Khuông Việt Quốc sư, giữ nhiệm vụ Tăng thống để điều hợp Tăng lữ trong toàn quốc. [Mai Thọ Truyền: Le Bouddhisme au Viet Nam.  Saigon, 1962].
2. Chúc Thọ Vua: Đã đành, quan lại và dân chúng Triều Nguyễn-phước mỗi năm đều có lệ chúc thọ vua gọi mà Lễ chúc thọ lớn nhất ở tuổi 50 gọi là Ngũ Tuần Đại Khánh trong đó có vũ khúc Trình Tường Tập Khánh với lời chúc thọ trang trọng như sau.

Thiên tử vạn niên,
Vạn thọ vô cương,
Quần phương tập khánh,
Vạn bảo trình tường.

3. Vua Chúc Thọ Đại Giới Đàn:  Khi một Đại Giới Đàn được tổ chức và do Đức Tăng Thống (Tăng Cang, Quốc Sư) làm Đàn Chủ thì Vua ban chiếu chúc thọ Đại giới đàn, tức là Vua cầu xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền Tăng hộ độ cho việc tổ chức Đại giới đàn được duy trì mãi mãi nhằm hóa độ thần dân trong nước được thấm nhuần Phật Pháp để đạo đức ngày được phát triển.  Việc chúc thọ Đại giới đàn này đầu tiên do các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong thực hiện khi mời được những vị Đại Sư Trung Hoa sang hoằng pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, để Chúa Nguyễn phô trương thanh thếquốc độ của Chúa ổn định, phát triển và thịnh vượng với mục đích Chúa xin "cầu phong" từ Hoàng đế Trung Hoa.

4. Chúc Thọ Thiện Hoa Giới Đàn: Giới đàn Thiện Hoa được tổ chức tại Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, từ ngày 17-4-2022, Phật lịch 2565, do Đức Phó Pháp Chủ, XLTV Pháp Chủ, Hòa thượng Trưởng lão Thích Trí Quảng, chứng minh và khai mạc.  Biểu ngữ "Chúc Thọ Thiện Hoa Giới Đàn" được trân trọng treo trên cổng giữa của cửa tam quan Tu viện Thường Chiếu có thể hiểu theo ba ý nghĩa sau:

41. Nếu là của Ban Tôn Giáo Chính Phủ thì ý nghĩa như từ khởi nguyên của Chúa Nguyễn chúc mừng và cầu bền vững cho Phật giáo.
42. Nếu là của Ban Tổ chức Giới đàn Thiện Hoa của Tu viện Thường Chiếu thì có thể hiểu là một tâm nguyện của Tứ chúng Phật tử của Tu viện Thường Chiếu cầu mong mười phương chư Phật hộ trì cho Phật giáo nước nhà được phát triển bền vững.  
43. Tại sao là "Chúc Thọ Thiện Hoa Giới Đàn" mà không phải là "Chúc Thọ Thiện Hoa Đại Giới Đàn" hay "Chúc Thọ Đại Giới Đàn Thiện Hoa"?  


Đại giới đàn
 chỉ dành riêng cho việc thọ đại giới (hơn 200 giới cho Tỳ kheo và hơn 300 giới cho Tỳ kheo Ni) của chư Tăng, Ni.  Sau khi được thọ đại giới thì quý vị Tăng, Ni đó được xem như có giáo phẩm Đại đức (Tăng) và Sư cô (Đại đức Ni) và có thể được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Trú trì một ngôi chùa tương đối nhỏ (tiểu tự / hạng C).

Có thể Ban Tổ chức cố ý dùng chữ "Giới đàn" thay vì "Đại giới đàn" mặc dù nội dung của giới đàn kỳ này thực sự là đại giới đàn.


Giới đàn
 là dành cho các giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức Xoa Ma Ni, Sa di, Sa di Ni, Phật tử tại gia Bồ Tát giới.

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/09/2023(Xem: 855)
01/04/2023(Xem: 1694)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana