Các Bài Nói Chuyện Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Video Viet Sub)

12/09/20224:18 SA(Xem: 6112)
Các Bài Nói Chuyện Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Video Viet Sub)
CÁC BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
(Phụ Đề Việt Ngữ)

Xin bấm vào ký hiệu tròn như cái hoa (Settings) ở bên mặt, phía dưới màn hình, rồi bấm chữ “Subtitles/CC” và chọn ngôn ngữ "Vietnamese" để xem phụ đề tiếng Việt.

How to Achieve Long Lasting Happiness

His Holiness the Dalai Lama speaks on how to achieve long lasting happiness in this short clip from his talk at the launch of the Happiness Curriculum in Delhi Government Schools in New Delhi, India on July 2, 2018.

Làm thế nào để đạt được hạnh phúc lâu dài

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về cách đạt được hạnh phúc lâu dài trong đoạn clip ngắn này từ buổi nói chuyện của ngài tại buổi ra mắt Chương trình giảng dạy Hạnh phúc ở các trường Chính phủ Delhi ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 2 tháng 7 năm 2018
Finding Joy and Happiness
His Holiness the Dalai Lama reunites online with  Archbishop Desmond Tutu from his residence in Dharamsala, HP, India on June 24, 2021, on the occasion of the release of their new movie "Mission: Joy - Finding Happiness in Troubled Times". 
Tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc
Đức Đạt Lai Lạt Ma hội ngộ trực tuyến với Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu từ tư dinh của ngài ở Dharamsala, HP, Ấn Độ vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhân dịp ra mắt bộ phim mới của họ "Mission: Joy - Tìm kiếm hạnh phúc trong thời gian rắc rối".
Peace of Mind from a Buddhist Perspective
His Holiness the Dalai Lama talks about peace of mind to a group of Vietnamese Buddhists at his residence on March 7th, 2010
Sự bình yên trong tâm trí từ quan điểm Phật giáo
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về sự tĩnh tâm cho một nhóm Phật tử Việt Nam tại tư gia của Ngài vào ngày 7 tháng 3 năm 2010
How to be Happy with Detachment
 
Làm thế nào để hạnh phúc với sự không dính mắc 
How To Have A Happy & Meaningful Life 
His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso joined us live from his home in Dharamsala, India, to share his message of love, kindness and compassion. Includes an interactive Q+A session. 
Moderated by Natasha Mitchell, multi-award winning ABC journalist, presenter, podcaster and documentary maker.
Làm Thế Nào Để Có Một Cuộc Sống Hạnh Phúc & Ý Nghĩa 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso đã cùng chúng tôi đến sống tại tư dinh của ông ở Dharamsala, Ấn Độ, để chia sẻ thông điệp của ông về tình yêu thương, lòng tốtlòng trắc ẩn.
Được kiểm duyệt bởi Natasha Mitchell, nhà báo ABC, người dẫn chương trình, người dẫn chương trình và nhà sản xuất phim tài liệu từng đoạt nhiều giải thưởng.
His Holiness the Dalai Lama talks about how we all can contribute to a better and more compassionate humanity in the clip from his talk to the staff of the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA on February 29, 2016
Đóng Góp Cho Một Nhân Loại Tốt Đẹp Hơn
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về cách tất cả chúng ta có thể đóng góp cho một nhân loại tốt đẹp hơn và nhân ái hơn trong đoạn clip từ buổi nói chuyện của ngài với nhân viên của Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 2 năm 2016.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/04/2013(Xem: 52844)
02/07/2015(Xem: 15361)
18/03/2017(Xem: 9055)
08/03/2019(Xem: 25834)
21/03/2014(Xem: 23062)
30/05/2014(Xem: 20925)
02/12/2018(Xem: 13690)
26/08/2016(Xem: 11099)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana