Sống An Vui, Chết An Lành Tác Giả: Kyabje Lama Zopa Rinpoche - Chuyển Ngữ: Tuệ Uyển

22/11/201012:00 SA(Xem: 34890)
Sống An Vui, Chết An Lành Tác Giả: Kyabje Lama Zopa Rinpoche - Chuyển Ngữ: Tuệ Uyển
Tạo bài viết
27/05/2015(Xem: 11842)
25/11/2011(Xem: 70589)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.