Đức Đạt Lai Lạt Ma Tán Thán Phẩm Hạnh Của Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ

06/11/20215:18 SA(Xem: 589)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Tán Thán Phẩm Hạnh Của Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ
blank
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TÁN
THÁN PHẨM HẠNH
CỦA ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ


Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã soạn tác lời cầu nguyện tán thán phẩm hạnh của Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ:

dalai lama - thich pho tuedalai lama - thich pho tue 2
Tạo bài viết
01/01/2015(Xem: 3366)