Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists.

05/12/20233:55 SA(Xem: 1373)
Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists.

blank.
Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists. Institution of end-use checks to determine whether our demand is being complied with. Appropriately timed leaks on Nhu’s contacts with the DRV to effect that Nhu is selling out to the Communists. Evacuation of American dependents from Viet-Nam. A  cable on Senator Church’s statement that he will introduce resolution to stop aid to Viet-Nam unless GVN changes its repressive nature. //Bản văn do Phụ tá Ngoại trưởng biên soạn. Bản tuyên bố của Hoa Kỳ gửi Diệm và/hoặc công khai rằng Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ VN ngừng sử dụng tất cả các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp để đàn áp những người không Cộng sản. Sẽ kiểm tra để xác định xem yêu cầu của chúng ta có được tuân thủ hay không. Sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp về chuyện Nhu móc nối với Bắc Việt để cho thấy Nhu đang bán đứng Miền Nam cho CS. Di tản những người Mỹ phụ thuộc ra khỏi Việt Nam. Một bức điện về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Church rằng TNS Church sẽ đưa ra nghị quyết ngừng viện trợ cho Việt Nam trừ khi Chính phủ VN thay đổi chính sách đàn áp.

 

the Department of State 290. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)1

 

Washington , September 11, 1963.

POSSIBLE POLITICAL PRESSURE WEAPONS FOR USE AGAINST DIEM AND NHU

1. Decision of Afro-Asian group to raise GVN repressive measures at regular session of UNGA.

2. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists. Institution of end-use checks to determine whether our demand is being complied with.

3. Appropriately timed leaks on Nhu’s contacts with the DRV to effect that Nhu is selling out to the Communists.

4. Suspension of CAS programs in support of the GVN.

5. Evacuation of American dependents from Viet-Nam.

6. As a follow-up to Mr. Hilsman’s cable re Senate sentiment on Viet-Nam,2 a cable on Senator Church’s statement that he will introduce resolution to stop aid to Viet-Nam unless GVN changes its repressive nature.

7. Removal of wraps on Tri Quang so that press can interview him. Purpose: to get across to the public that GVN gestures toward the Buddhists are meaningless and to demonstrate to Diem and Nhu that U.S. may consider Tri Quang a political alternative.

8. Informing the press that U.S. visa being issued to Foreign Minister Vu Van Mau.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries, Vietnam, Undated. Secret. There is no drafting information on the source text, but this is apparently the second paper Bundy asked Hilsman to prepare; see Document 85.

(2) Document 63.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d90

.... o ....

 

90. Bản văn do Phụ tá Ngoại trưởng
phụ trách các vấn đề Viễn Đông biên soạn (Roger Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 11 tháng 9 năm 1963.

 

VŨ KHÍ ÁP LỰC CHÍNH TRỊ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỐNG LẠI DIỆM VÀ NHU

1. Quyết định của nhóm Phi Châu - Á Châu chỉ ra các biện pháp Chính phủ VN đàn áp [Phật tử] tại phiên họp thường kỳ của UNGA (khoáng đại Liên Hợp Quốc).

2. Bản tuyên bố của Hoa Kỳ gửi Diệm và/hoặc công khai rằng Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ VN ngừng sử dụng tất cả các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp để đàn áp những người không Cộng sản. Sẽ kiểm tra để xác định xem yêu cầu của chúng ta có được tuân thủ hay không.

3. Sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp về chuyện Nhu móc nối với Bắc Việt để cho thấy Nhu đang bán đứng Miền Nam cho CS.

4. Ngưng các chương trình nhân sự tình báo hỗ trợ Chính phủ VN.

5. Di tản những người Mỹ phụ thuộc ra khỏi Việt Nam.

6. Tiếp theo bức điện của ông Hilsman về quan điểm của Thượng viện về Việt Nam,(2) một bức điện về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Church rằng TNS Church sẽ đưa ra nghị quyết ngừng viện trợ cho Việt Nam trừ khi Chính phủ VN thay đổi chính sách đàn áp.

7. Gỡ bỏ bí mật về nhà sư Trí Quang để báo chí có thể phỏng vấn nhà sư này. Mục đích: cho công chúng thấy rằng những cử chỉ của Chính phủ Việt Nam đối với Phật tửvô nghĩa và để chứng minh cho Diệm và Nhu rằng Hoa Kỳ có thể coi Trí Quang là một lựa chọn chính trị thay thế.

8. Thông tin với báo chí về việc cấp thị thực Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries, Vietnam, Không ghi ngày tháng. Bí mật. Không có thông tin về bản nháp trên văn bản nguồn, nhưng đây rõ ràng là bài viết thứ hai mà McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) yêu cầu Hilsman soạn thảo; xem Văn bản 85.

(2) Văn bản 63.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.