Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists.

05/12/20233:55 SA(Xem: 969)
Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists.

blank.
Bilingual. 90. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists. Institution of end-use checks to determine whether our demand is being complied with. Appropriately timed leaks on Nhu’s contacts with the DRV to effect that Nhu is selling out to the Communists. Evacuation of American dependents from Viet-Nam. A  cable on Senator Church’s statement that he will introduce resolution to stop aid to Viet-Nam unless GVN changes its repressive nature. //Bản văn do Phụ tá Ngoại trưởng biên soạn. Bản tuyên bố của Hoa Kỳ gửi Diệm và/hoặc công khai rằng Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ VN ngừng sử dụng tất cả các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp để đàn áp những người không Cộng sản. Sẽ kiểm tra để xác định xem yêu cầu của chúng ta có được tuân thủ hay không. Sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp về chuyện Nhu móc nối với Bắc Việt để cho thấy Nhu đang bán đứng Miền Nam cho CS. Di tản những người Mỹ phụ thuộc ra khỏi Việt Nam. Một bức điện về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Church rằng TNS Church sẽ đưa ra nghị quyết ngừng viện trợ cho Việt Nam trừ khi Chính phủ VN thay đổi chính sách đàn áp.

 

the Department of State 290. Paper Prepared by the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)1

 

Washington , September 11, 1963.

POSSIBLE POLITICAL PRESSURE WEAPONS FOR USE AGAINST DIEM AND NHU

1. Decision of Afro-Asian group to raise GVN repressive measures at regular session of UNGA.

2. Statement by the U.S. to Diem and/or publicly to the effect that U.S. demands that the GVN cease the use of all U.S.-supplied equipment for the repression of non-Communists. Institution of end-use checks to determine whether our demand is being complied with.

3. Appropriately timed leaks on Nhu’s contacts with the DRV to effect that Nhu is selling out to the Communists.

4. Suspension of CAS programs in support of the GVN.

5. Evacuation of American dependents from Viet-Nam.

6. As a follow-up to Mr. Hilsman’s cable re Senate sentiment on Viet-Nam,2 a cable on Senator Church’s statement that he will introduce resolution to stop aid to Viet-Nam unless GVN changes its repressive nature.

7. Removal of wraps on Tri Quang so that press can interview him. Purpose: to get across to the public that GVN gestures toward the Buddhists are meaningless and to demonstrate to Diem and Nhu that U.S. may consider Tri Quang a political alternative.

8. Informing the press that U.S. visa being issued to Foreign Minister Vu Van Mau.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries, Vietnam, Undated. Secret. There is no drafting information on the source text, but this is apparently the second paper Bundy asked Hilsman to prepare; see Document 85.

(2) Document 63.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d90

.... o ....

 

90. Bản văn do Phụ tá Ngoại trưởng
phụ trách các vấn đề Viễn Đông biên soạn (Roger Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 11 tháng 9 năm 1963.

 

VŨ KHÍ ÁP LỰC CHÍNH TRỊ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ CHỐNG LẠI DIỆM VÀ NHU

1. Quyết định của nhóm Phi Châu - Á Châu chỉ ra các biện pháp Chính phủ VN đàn áp [Phật tử] tại phiên họp thường kỳ của UNGA (khoáng đại Liên Hợp Quốc).

2. Bản tuyên bố của Hoa Kỳ gửi Diệm và/hoặc công khai rằng Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ VN ngừng sử dụng tất cả các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp để đàn áp những người không Cộng sản. Sẽ kiểm tra để xác định xem yêu cầu của chúng ta có được tuân thủ hay không.

3. Sẽ tiết lộ vào thời điểm thích hợp về chuyện Nhu móc nối với Bắc Việt để cho thấy Nhu đang bán đứng Miền Nam cho CS.

4. Ngưng các chương trình nhân sự tình báo hỗ trợ Chính phủ VN.

5. Di tản những người Mỹ phụ thuộc ra khỏi Việt Nam.

6. Tiếp theo bức điện của ông Hilsman về quan điểm của Thượng viện về Việt Nam,(2) một bức điện về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Church rằng TNS Church sẽ đưa ra nghị quyết ngừng viện trợ cho Việt Nam trừ khi Chính phủ VN thay đổi chính sách đàn áp.

7. Gỡ bỏ bí mật về nhà sư Trí Quang để báo chí có thể phỏng vấn nhà sư này. Mục đích: cho công chúng thấy rằng những cử chỉ của Chính phủ Việt Nam đối với Phật tửvô nghĩa và để chứng minh cho Diệm và Nhu rằng Hoa Kỳ có thể coi Trí Quang là một lựa chọn chính trị thay thế.

8. Thông tin với báo chí về việc cấp thị thực Hoa Kỳ cho Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries, Vietnam, Không ghi ngày tháng. Bí mật. Không có thông tin về bản nháp trên văn bản nguồn, nhưng đây rõ ràng là bài viết thứ hai mà McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) yêu cầu Hilsman soạn thảo; xem Văn bản 85.

(2) Văn bản 63.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.