● Kỷ Niệm Với Cụ Nghiêm Xuân Hồng: Phật Học Qua Tâm Pháp, Từ Minh Đạt

11/05/201212:00 SA(Xem: 3262)
● Kỷ Niệm Với Cụ Nghiêm Xuân Hồng: Phật Học Qua Tâm Pháp, Từ Minh Đạt

TUYỂN TẬP TƯỞNG NIỆM 
CƯ SĨ TỊNH LIÊN NGHIÊM XUÂN HỒNG
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen

KỶ NIỆM VỚI CỤ NGHIÊM XUÂN HỒNG

PHẬT HỌC QUA TÂM PHÁP
Từ Minh Đạt

Tạo bài viết
28/01/2011(Xem: 242230)
17/09/2013(Xem: 8408)
09/12/2013(Xem: 6890)
"Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc".