Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn

31/08/20143:10 SA(Xem: 11391)
Đại Bi Đà La Ni Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn

Tuyên Hóa Hòa Thượng
ĐẠI BI ĐÀ LA NI

TỨ THẬP NHỊ THỦ NHÃN
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Bác sĩ Trần Văn Nghĩa


phiên dịch

XEM CHI TIẾT NỘI DUNGpdf_download_2
Đại Bi Thần Chú và Thiên Thủ Thiên Nhãn Kệ ( 126 bài)

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 182712)
01/04/2012(Xem: 28379)
08/11/2018(Xem: 8300)
08/02/2015(Xem: 40673)
25/07/2011(Xem: 105043)
10/10/2010(Xem: 102046)