Niềm Tin Phật Giáo

26/11/20163:19 SA(Xem: 3906)
Niềm Tin Phật Giáo
NIỀM TIN PHẬT GIÁO
Nguyên tác: Buddhism Beliefs | Tuệ Uyển chuyển ngữ

niềm tin phật giáoVì một số kiến ​​thức nền tảng của sự tái sinh và nghiệp là hữu ích cho sự hiểu biết Phật giáo, cho nên sau đây là một giới thiệu ngắn về các chủ đề này được lấy từ cuốn sách của Geshe Kelsang, Tám bước để Hạnh phúc:


Tâm không phải là vật chất, cũng không phải là một sản phẩm phụ của quá trình vật chất thuần túy, nhưng là  một sự liên tục vô tướng vốn là một thực thể riêng biệt từ cơ thể. Khi cơ thể phân hủy sau khi chết, nhưng tâm không ngừng dứt. Mặc dù ý thức bề ngoài của chúng ta chấm dứt, nó làm như vậy bằng cách tan biến vào một mức độ sâu sắc hơn của ý thức, gọi là "tâm rất vi tế". Sự liên tục của tâm rất vi tế của chúng ta không có bắt đầu và không có kết thúc, và chính là một tâm ấy, khi hoàn toàn thanh tịnh, biến thành tâm toàn giác của một vị Phật.


Mỗi hành động chúng ta thực hiện để lại một dấu ấn, hoặc tiềm năng, trong tâm rất vi tế của chúng ta, và mỗi tiềm năng nghiệp cuối cùng đã làm phát sinh hiệu lực của riêng mình. Tâm ta như một lĩnh vực, và thực hiện những hành động giống như gieo hạt giống trong lĩnh vực đó. Hành động tích cực hay đạo đức gieo những hạt giống của hạnh phúc trong tương lai, và hành động tiêu cực hay không đạo đức gieo những hạt giống của khổ đau trong tương lai. Mối quan hệ nhất định giữa hành động và hệ quả này của chúng - đạo đức đem lại hạnh phúcphi đạo đức gây đau khổ - được biết như là "luật nhân quả". Một sự hiểu biết của luật nhân quả là nền tảng của đạo đức Phật giáo.


Sau khi chúng ta chết tâm rất vi tế của chúng ta rời khỏi cơ thể của chúng ta và vào trạng thái trung ấm, hoặc 'bardo' theo Tạng ngữ. Trong trạng thái giống như giấc mơ vi tế này, chúng ta trải nghiệm nhiều ảo mộng khác nhau sinh khởi từ các tiềm năng nghiệp đã được kích hoạt tại thời điểm cái chết của chúng tôi. Những ảo mộng có thể là  dễ chịu hay đáng sợ tùy thuộc vào nghiệp lực chín muồi. Một khi những hạt giống nghiệp này đã chín đầy đủ chúng thúc đẩy chúng ta tái sinh mà không có sự lựa chọn.


Điều quan trọng là phải hiểu rằng là như những chúng sanh luân hồi bình thường chúng ta không chọn sự tái sinh của chúng ta nhưng được tái sinh hoàn toàn phù hợp với nghiệp của chúng ta. Nếu thiện nghiệp chín muồi, chúng tôi được tái sinh trong một tình trạng may mắn, hoặc như là một con người hay một vị trời, nhưng nếu ác nghiệp chín muồi, chúng tôi được tái sinh trong một tình trạng thấp hơn, như một con vật, một con ma đói, hoặc ở một địa ngục. Giống như chúng ta đang bị thổi vào cuộc sống tương lai của chúng ta bằng những cơn gió nghiệp của chúng ta, đôi khi kết thúc trong sự tái sinh cao hơn, đôi khi trong những tái sinh thấp hơn.


Đây chu kỳ liên tục của cái chết và sự tái sinh mà không có sự lựa chọn được gọi là "vòng luân hồi ', hoặc' samsara’ 'trong tiếng Phạn. Sinh tử như một bánh xe ma thiên (Ferris wheel), đôi khi đưa chúng ta lên ba cõi may mắn, đôi khi xuống thành ba cõi thấp. Động lực của bánh xe luân hồi là hành động ô nhiễm của chúng ta được thúc đẩy bởi những vọng tưởng, và trung tâm của bánh xe là chấp ngã vô minh. Khi chúng ta vẫn còn trên bánh xe này, chúng ta phải trải qua một chu kỳ không ngừng của sự đau khổbất mãn, và chúng ta sẽ không có cơ hội để trải nghiệm tinh khiết, hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, bằng cách thực hành con đường Phật giáo để giải thoátgiác ngộ, chúng ta có thể tiêu diệt chấp ngã, do đó giải phóng chúng ta khỏi vòng luân hồi không kiểm soát được và đạt được một trạng thái yên bình và tự do hoàn hảo.


Sau đó chúng ta sẽ được ở một vị thế để giúp đỡ người khác cũng làm như vậy. Một lời giải thích chi tiết hơn về sự luân hồinghiệp chướng có thể được tìm thấy trong cuốn sách Giới Thiệu về Phật giáoCon Đường của An Lạc Hạnh Phúc.
http://www.aboutbuddhism.org/buddhism-beliefs.php/
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 178253)
01/04/2012(Xem: 23916)
08/11/2018(Xem: 5005)
08/02/2015(Xem: 34447)
25/07/2011(Xem: 101689)
10/10/2010(Xem: 102358)
10/08/2010(Xem: 105955)
08/08/2010(Xem: 111467)
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.