Niềm Tin Phật Giáo

26/11/20163:19 SA(Xem: 3785)
Niềm Tin Phật Giáo
NIỀM TIN PHẬT GIÁO
Nguyên tác: Buddhism Beliefs | Tuệ Uyển chuyển ngữ

niềm tin phật giáoVì một số kiến ​​thức nền tảng của sự tái sinh và nghiệp là hữu ích cho sự hiểu biết Phật giáo, cho nên sau đây là một giới thiệu ngắn về các chủ đề này được lấy từ cuốn sách của Geshe Kelsang, Tám bước để Hạnh phúc:


Tâm không phải là vật chất, cũng không phải là một sản phẩm phụ của quá trình vật chất thuần túy, nhưng là  một sự liên tục vô tướng vốn là một thực thể riêng biệt từ cơ thể. Khi cơ thể phân hủy sau khi chết, nhưng tâm không ngừng dứt. Mặc dù ý thức bề ngoài của chúng ta chấm dứt, nó làm như vậy bằng cách tan biến vào một mức độ sâu sắc hơn của ý thức, gọi là "tâm rất vi tế". Sự liên tục của tâm rất vi tế của chúng ta không có bắt đầu và không có kết thúc, và chính là một tâm ấy, khi hoàn toàn thanh tịnh, biến thành tâm toàn giác của một vị Phật.


Mỗi hành động chúng ta thực hiện để lại một dấu ấn, hoặc tiềm năng, trong tâm rất vi tế của chúng ta, và mỗi tiềm năng nghiệp cuối cùng đã làm phát sinh hiệu lực của riêng mình. Tâm ta như một lĩnh vực, và thực hiện những hành động giống như gieo hạt giống trong lĩnh vực đó. Hành động tích cực hay đạo đức gieo những hạt giống của hạnh phúc trong tương lai, và hành động tiêu cực hay không đạo đức gieo những hạt giống của khổ đau trong tương lai. Mối quan hệ nhất định giữa hành động và hệ quả này của chúng - đạo đức đem lại hạnh phúcphi đạo đức gây đau khổ - được biết như là "luật nhân quả". Một sự hiểu biết của luật nhân quả là nền tảng của đạo đức Phật giáo.


Sau khi chúng ta chết tâm rất vi tế của chúng ta rời khỏi cơ thể của chúng ta và vào trạng thái trung ấm, hoặc 'bardo' theo Tạng ngữ. Trong trạng thái giống như giấc mơ vi tế này, chúng ta trải nghiệm nhiều ảo mộng khác nhau sinh khởi từ các tiềm năng nghiệp đã được kích hoạt tại thời điểm cái chết của chúng tôi. Những ảo mộng có thể là  dễ chịu hay đáng sợ tùy thuộc vào nghiệp lực chín muồi. Một khi những hạt giống nghiệp này đã chín đầy đủ chúng thúc đẩy chúng ta tái sinh mà không có sự lựa chọn.


Điều quan trọng là phải hiểu rằng là như những chúng sanh luân hồi bình thường chúng ta không chọn sự tái sinh của chúng ta nhưng được tái sinh hoàn toàn phù hợp với nghiệp của chúng ta. Nếu thiện nghiệp chín muồi, chúng tôi được tái sinh trong một tình trạng may mắn, hoặc như là một con người hay một vị trời, nhưng nếu ác nghiệp chín muồi, chúng tôi được tái sinh trong một tình trạng thấp hơn, như một con vật, một con ma đói, hoặc ở một địa ngục. Giống như chúng ta đang bị thổi vào cuộc sống tương lai của chúng ta bằng những cơn gió nghiệp của chúng ta, đôi khi kết thúc trong sự tái sinh cao hơn, đôi khi trong những tái sinh thấp hơn.


Đây chu kỳ liên tục của cái chết và sự tái sinh mà không có sự lựa chọn được gọi là "vòng luân hồi ', hoặc' samsara’ 'trong tiếng Phạn. Sinh tử như một bánh xe ma thiên (Ferris wheel), đôi khi đưa chúng ta lên ba cõi may mắn, đôi khi xuống thành ba cõi thấp. Động lực của bánh xe luân hồi là hành động ô nhiễm của chúng ta được thúc đẩy bởi những vọng tưởng, và trung tâm của bánh xe là chấp ngã vô minh. Khi chúng ta vẫn còn trên bánh xe này, chúng ta phải trải qua một chu kỳ không ngừng của sự đau khổbất mãn, và chúng ta sẽ không có cơ hội để trải nghiệm tinh khiết, hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, bằng cách thực hành con đường Phật giáo để giải thoátgiác ngộ, chúng ta có thể tiêu diệt chấp ngã, do đó giải phóng chúng ta khỏi vòng luân hồi không kiểm soát được và đạt được một trạng thái yên bình và tự do hoàn hảo.


Sau đó chúng ta sẽ được ở một vị thế để giúp đỡ người khác cũng làm như vậy. Một lời giải thích chi tiết hơn về sự luân hồinghiệp chướng có thể được tìm thấy trong cuốn sách Giới Thiệu về Phật giáoCon Đường của An Lạc Hạnh Phúc.
http://www.aboutbuddhism.org/buddhism-beliefs.php/
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 177453)
01/04/2012(Xem: 23240)
08/11/2018(Xem: 4486)
08/02/2015(Xem: 33510)
25/07/2011(Xem: 101272)
10/10/2010(Xem: 102017)
10/08/2010(Xem: 105671)
08/08/2010(Xem: 111070)
21/03/2015(Xem: 14375)
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.