Niên biểu sơ thảo về ngài Nguyệt Xứng

06/09/20174:00 SA(Xem: 9772)
Niên biểu sơ thảo về ngài Nguyệt Xứng

NIÊN BIỂU SƠ THẢO VỀ NGÀI NGUYỆT XỨNG
Bản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc

Nguyệt Xứng

590  Năm sinh Nguyệt Xứng (Chandrakirti)

596  Nguyệt Xứng được thọ giới, vào tu viện

600  Thanh Biện (Bhavaviveka c.500-600) bị Hộ Pháp (Dharmapala - c.550 – 620 ) từ chối hợp tác, về nhập thất tại Dhanyakataka

604  Nguyệt Xứng bắt đầu theo học các khoa học căn bản, kinh điển Đại Chúng Bộ (Mahasamghika)

606  Harsavardana (Shiladitya I ) đăng quang tại Kanauji

608   Harsavardana khởi sự  xây dựng Tinh xá (Vihara) thứ bảy tại Nalanda

610   Nguyệt Xứng đi về hướng bắc, tới Nalanda, bắt đầu Nghiên Cứu Trung Quán

615  Nguyệt Xứng viết Nhập Trung Đạo (Madhyamakavatara)

620  Nguyệt Xứng  kế vị Liên Hoa Giác (Kamalabuddhi) đảm nhiệm  Giáo sư trưởng về Nghiên Cứu Trung Quán (Chair of Madhymika Studies)

621 Nguyệt Xứng viết  Hiển bày Trung Đạo (= Minh cú luận - Prasannapada)

622  Nguyệt Xứng viết Giải thích Bảy mươi kệ tụng về Tính Không  (Sunyatasaptavrtti)

623  Nguyệt Xứng  được  giao chức vụ tổng quản (superintendent)  nông trại Nalanda.

624   Shashanka phá hủy các tu viện và các tháp Phật Giáo tại  Ma kiệt đà (Magadha)

625   Harsavardana đánh thắng Shashanka, dựng lại bức tường chu vi  của Nalanda

626  Nguyệt Xứng viết  Giải thích Bốn trăm kệ tụng của Thánh Thiên ( Aryadeva – Catuhsatakatika). Hộ Pháp từ trần.

631  Huyền Trang tới học với Giới Hiền (Shilabhadra) tại Nalanda

633   Nguyệt Xứng viết  Giải thích Sáu mươi kệ tụng biện luận lý tính duyên khởi (= Lục thập Như Lý Luận - Yukti sastikavrtti). Tinh xá do Harsavardana xây hoàn thành.

640   Nguyệt Xứng viết – Hành tướng ngũ uẩn (= Đại thừa ngũ uẩn luận – Pancaskandhaprakarana)

643   Huyền Trang rời Nalanda.  Pháp Xứng (Dharmakirti) bắt đầu nổi bật

644 Nguyệt Cung (Chandragomin) tới Nalanda, bắt đầu các tranh luận với Nguyệt Xứng

648  Vua Shila  kế vị thân phụ Harsavardana

650   Nguyệt Xứng kế vị Giới Hiền làm Tu Viện Trưởng, tham vấn sư cho Giải Thoát Quân (Vimuktisena)

652   Nguyệt Cung rời Nalanda, tranh luận Nguyệt XứngNguyệt Cung chấm dứt

653   Nguyệt Xứng viết Bảy kệ tụng về Ba quy y (Trisaranasaptati); giảng dạy Jayadeva

658   Nguyệt Xứng về nhập thất tại Konkana, Bảo Sư Tử (Ratnasimha) kế vị làm Tu Viện Trưởng

661   Nguyệt Xứng tu tập/ giảng dạy Bí Mật Tập Hội (Guhyasamaja), biên soạn Pradipodyottana

675  Nguyệt Xứng từ trần, Nghĩa Tịnh (Y jing) tới Nalanda

685   Nghĩa Tịnh nhắc đến Pháp Xứng là một nguồn sáng “mới đến”  - (“recent” luminary). Nghĩa Tịnh rời Nalanda.

686  Jayadeva kế vị Bảo Sư Tử làm Tu Viện Trưởng Nalanda, giảng dạy Tịch Thiên (Shantideva)

***

Nguồn : Joseph Loizzo. Speculative Reconstruction of Chandrakirti ‘s Biography (p.385), ---  Nagarjuna ‘s  Reason Sixty with Chandrakirti ‘s Commentary (2007)

Chú thích của bản Việt

623  Nguyệt Xứng  được  giao chức vụ tổng quản (superintendent)  nông trại Nalanda. Ngài nói sữa bò là của các con bê, còn các nhà sư Nalanda thì dùng sữa được hứng từ bức tranh con bò treo trên tường do ngài vẽ.

645 Huyền Trang dịch Kinh Vô Cấu Xưng (Kinh Duy Ma Cật)

Kính mời độc giả đọc thêm

Đức Đạt Lai Lạt Ma
MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG BA PHƯƠNG DIỆN CHÁNH TÍN 
[Ca tụng mười bảy Đại sư Nalanda] 
Bản dịch Việt: Đặng Hữu Phúc

https://thuvienhoasen.org/a23556/mat-troi-chieu-sang-ba-phuong-dien-chanh-tin 

 


Bài đọc thêm:

Nguyệt Xứng
(Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)


Nguyệt Xứng (zh. 月稱, sa. candrakīrti, bo. zla ba grags pa ཟླ་བ་གྲགས་པ་), tk. 6/7, được xem là Luận sư quan trọng nhất trong tông Trung quán sau Long Thụ. Sư quê ở Nam Ấn, xuất gia từ lúc nhỏ tuổi. Nhân lúc đọc tác phẩm của Long Thụ, Sư bỗng hiểu ý. Sau, Sư trở thành viện trưởng của Na-lan-đà và viết nhiều bài luận chú giải về các tác phẩm của Long Thụ.

Các tác phẩm quan trọng của Sư là Minh cú luận (zh. 明句論, còn nguyên bản Phạn ngữ), Nhập trung quán luận (zh. 入中觀論). Tương truyền rằng, trong một cuộc hành trình truyền Pháp về hướng Nam, Sư đã giáo hoá rất nhiều người. Sư sống rất thọ, nhưng chắc chắn là không thọ đến 300 (!) tuổi như sử sách Tây Tạng thuật lại.

Các tác phẩm còn lưu lại của Sư (trích):

- Minh cú luận (sa. prasannapadā), gọi đủ là Trung quán minh cú luận (sa. madhyamakavṛtti-prasannapadā), tác phẩm chú giải Trung quán luận (sa. madhyamaka-śāstra) của Long Thụ (sa. nāgārjuna) duy nhất bằng nguyên văn Phạn ngữ, bản Tạng ngữ cũng còn;
- Nhập trung quán luận (sa. madhyamakāvatāra), chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Nhập trung luận thích (sa. madhyamakāvatāra-bhāṣya), chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Nhân duyên tâm luận thích (sa. pratītyasamutpāda-hṛdaya-vṛtti), một tác phẩm chú giải Nhân duyên tâm luận tụng (sa. pratītyasamutpāda-hṛdaya-kārikā), được xem là của Long Thụ, chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Thất thập không tính luận thích (sa. śūnyatā-saptativṛtti), chú giải Thất thập không tính luận (sa. śūnyatā-saptati) của Long Thụ. Long Thụ (và Parahita) cũng có soạn một tác phẩm dưới tên này. Chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Lục thập tụng như lý luận thích (sa. yukti-ṣaṣṭhikā-vṛtti), luận giải Lục thập tụng như lý luận (sa. yukti-ṣaṣṭhikā), một tác phẩm được xem là của Long Thụ, chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Bồ Tát du-già hành tứ bách luận thích (sa. bodhisattvayogācāra-catuḥśataka-ṭīkā), chú thích bộ Tứ bách luận (sa. catuḥśataka) của Thánh Thiên (sa. āryadeva), chỉ còn bản Tạng ngữ;
- Trung quán luận tụng (sa. madhyamaka-śāstra-stuti).


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187567)
01/04/2012(Xem: 33271)
08/11/2018(Xem: 12404)
08/02/2015(Xem: 48838)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana