Tư tưởng chính trị trong triết học Khổng giáo

01/01/20184:12 SA(Xem: 4552)
Tư tưởng chính trị trong triết học Khổng giáo

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG TRIẾT HỌC KHỔNG GIÁO
Trần Quang Thuận Thư Lâm Ấn Quán Thư xuất bản năm 1961 Sài Gòn

Tư tưởng chính trị trong triết học Khổng giáo

pdf_download_2
tu-tuong-chinh-tri-trong-triet-hoc-khong-giao

Tạo bài viết
02/12/2013(Xem: 23575)
01/09/2014(Xem: 12036)
Thông tin chính thức từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự vừa ký phổ biến Thông bạch đặc biệt về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.