Bồ Đề Tư Lương Luận

18/05/201910:08 SA(Xem: 5107)
Bồ Đề Tư Lương Luận

Thích Như Điển dịch
BỒ ĐỀ TƯ LƯƠNG LUẬN
Thích Như Điển dịchBồ Đề Tư Lương Luận – Thích Như Điển cover

 pdf_download_2

Bồ Đề Tư Lương Luận – Thích Như Điển

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187518)
01/04/2012(Xem: 33236)
08/11/2018(Xem: 12365)
08/02/2015(Xem: 48708)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana