Chương 2 Tông Bổn

09/07/201012:00 SA(Xem: 4853)
Chương 2 Tông Bổn

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN
Bồ Tát Mã Minh
Chân Đế dịch ra Hán Văn - Cao Hữu Đính dịch ra Việt văn 

 Chương 2

Tông Bổn

Đề tài của luận này là: Có pháp có thể phát khởi lòng tin Đại Thừa, cho nên cần phải nói. Nội dung thuyết minh gồm có năm phần. Năm phần ấy là gì? 

Một là phần nhân duyên.

Hai là phần lập nghĩa. 

Ba là phần giải thích

Bốn là phần tu hành tín tâm

Năm là phần lợi ích nên khuyến tu.

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 9023)
03/09/2014(Xem: 8351)
24/11/2016(Xem: 3061)
Thầy Thích Nhuận Tâm như dường không có ngày nào để nghỉ ngơi... Sau Hội Tết Mile Square Park vừa xong, Thầy đã lo sắp xếp để sẽ tổ chức buổi tiệc Tri ân vào Chủ Nhật 4/3/2018 này tại Việt Báo Gallery ở thị trán Westminster.
Nếu các chính trị gia của chúng ta không phản ứng lại sự than khóc của quốc gia vào buổi sáng hôm nay, thì chúng ta dùng lá phiếu để loại bỏ họ ra khỏi chức vụ. Chúng ta nhấn mạnh về sự quan trọng của lòng từ bi, nhân cách đạo đức, và sức mạnh đạo đức. Và tôi cũng chia sẻ quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng lời cầu nguyện suông sẽ không giải quyết được vấn đề nầy.
Để tri ân những Ân Nhân trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm, Trụ trì Chùa Lá, Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Miễn Phí Thiện Nhơn Chùa Lá - Gò Vấp (www. chualagovap.org.vn) hoàn thành những Phật sự tại California.